ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה"

 

"אני בקבוצה"- 77-967-01

תוכנית התערבות לפיתוח יכולת הבנה אינטגראלית של ילדים

בתפקוד גבוה עם ASD

ד"ר ענת קסירר

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר: א-ב                          היקף שעות:2 ש"ש 

 

א.הנחות יסוד תיאורטיות

 • מתבסס על התרפיה הקוגניטיבית התנהגותית
 • מתבסס על התיאוריה המערכתית
 • מניח כי תהליכים קוגניטיביים הינם בסיס להתנהגות חברתית
 • מיומנות חברתית ניתנת ללמידה
 • פתרון בעיות תקין מוביל להתקדמות בתפקוד חברתי  תקין
 • שיתוף פעולה בין הסוכנים החברתיים הקרובים של הילד חיוני על מנת לקדם את יכולתו החברתית של היחיד

 

ב.מטרות התוכנית

 • לקדם ולפתח את ההבנה החברתית-רגשית  של הילד עם דגש על הבנה של התנהגות חברתית בקבוצה
 • לפתח את יכולת היזימה החברתית של הילד בהתייחס לקבוצת בני גילו
 • לשפר את יכולת התגובה החברתית של הילד בהתייחס לקבוצת בני גילו.

 

ג.  מהלך השיעורים: הסדנא מועברת באופן המשלב הרצאות ודיונים משותפים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

סמסטר א'

 1. הרצאת פתיחה-עקרונות  CBT
 2. מיומנויות קדם תוכנית
  • גיבוש הקבוצה
  • הבנת מושגים בסיסיים ביחסים חברתיים
  • הכרת שפת התוכנית
  • מודל לפתרון בעיות
 3. המשך
 4. שיתוף ודיון
 5. הבנה רגשית - רגשות בסיסיים מורכבים ואמביוולנטיים

6-8. שיתוף ודיון

9. פעילות משותפת-הגדרה: בחירה, תכנון וביצוע

10-11. שיתוף ודיון

12. פעילות משותפת-מרכיבים:

 • התחלקות
 • בקשה והצעת עזרה
 • ויתור ופשרה
 • ניחום, עידוד
 • בקשת סליחה

13. שיתוף ודיון

 

סמסטר ב'

 1. שיתוף בנושא מיומנויות פרו חברתיות,  והצטרפות לקבוצה-

2-3  שיתוף ודיון ותיווך להפסקה

4. שיחה חברתית וקידום מיומנויות שיח

5-6.  שיתוף ודיון

7.מסרים אמביוולנטיים-"שקר לבן", הומור מסר ציני, בדיחות

8-9.שיתוף ודיון

10.מיומנויות התמודדות במצבי לחץ חברתי

11.שיתוף ודיון

12. שיעור סיכום.

 

ג. חובות הקורס:

 1. הפעלת התוכנית 3  שעורים בשבוע, מתוכם 2 פגישות קבוצתיות ואחת רק עם ילדים ה ASD.
 2. השתתפות פעילה בדיונים ונוכחות חובה
 3. הצגת 2 נושאים בכל סמסטר 20%
 4. מילוי יומן מעקב שבועי
 5. הגשת עבודה מסכמת בסוף שנה.80%

 

ד. ביבליוגרפיה:

Attwood, T. (2004). Cognitive behavior therapy for children and adults with Asperger’s syndrome. Behaviour Change, 2, 147-161. (001164688)

Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32,283-298. (000154960) 

Bauminger, N. (2007a). Brief Report: Individual social-multi-modal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1593-1604. (000154960)

Bauminger, N. (2007b). Brief Report: Group social-multimodal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1605-1615. (000154960) 

Bauminger, Z. N. (2013). Social and academic abilities in children with high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford. Chapters 1-2. (002363397) (חינוך 371.94 BAU-ZVI s)

Battaglia, A. A., & Radley, K. C. (2014). Peer-mediated social skills training for children with autism spectrum disorder. Beyond Behavior, 23(2), 4-13. (002405171)

Laugeson, E. A., & Park, M. N. (2014). Using a CBT approach to teach social skills to adolescents with autism spectrum disorder and other social challenges: The PEERS method. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy, 32(1), 84-97. (000271685)

Lerner, D. M., White, S. W., & McPartland, J. C. (2012). Mechanisms of change in psychosocial interventions for autism spectrum disorders. Dialogues in Clinical Neuroscience, 14(3), 307-318. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23226955

Fujii, C., Renno, P., D. McLeod, B., Enjey Lin, C., Decker, K., Zielinsky, K., & J. Wood, J. (2013). Intensive cognitive behavioral therapy for anxiety disorders in school-aged children with autism: A preliminary comparison with treatment-as-usual. School Mental Health, 5(1), 25-37. (001170074)

Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high-functioning autism. In E. Schopler, G. Mesibov, & Kunce, L. (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism (pp. 167-199). New York: Plenum. (אין בבר אילן)

Kasari, C., Rotheram-Fuller, E., Locke, J., & Gulsrud, A. (2012). Making the connection: Randomized controlled trail of social skills at school for children with autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(3), 224-439. (000154989)

Koegel, L., Matos-Freden, R., Lang, R., & Koegel, R. (2012). Interventions for children with autism spectrum disorders in inclusive school settings. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 401-412. (001106314)

Locke, J., Rotheram-Fuller, E. & Kasari, C. (2012). Exploring the social impact of being a typical peer model for included children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1895-1905. (000154960)

Solomon, M., Goodlin-Jones, B. L., & Anders, T. A. (2004). A social adjustment enhancement intervention for high functioning autism, Asperger’s syndrome, and pervasive developmental disorder NOS. Journal of Autism and Developmental Disorders, 53(4)649-668. (000154960)

Sofronoff, K., Attwood, T., Hinton, S., & Levin, I. (2007). A randomized controlled trial of a cognitive behavioral intervention for anger management in children diagnosed with Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 431-439. (000154960)

Tse, J., Strulovitch, J., Tagalakis, V., Meng, L., & Fombonne, E. (2007). Social skills training for adolescents with Asperger syndrome and high-functioning autism. Journal of Autism and Development Disorder, 37, 1960-1968. (000154960)

White, S.W., Keonig, K., & Scahill, L. (2007). Social skills development in children with ASD: A review of the intervention research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1858-1868. (000154960)

Wood, J., Drahota, A., Sze, K., Har, K., Chiu, A., & Langer, D. (2009). Cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism spectrum disorders: A randomized, controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(3), 224-234. (000154989)

 

 

ברכה ענת קסירר

Kasirer8@gmail.com

0508807371