אדלר מלכה   77-741-03 פרקטיקום בייעוץ שלב א' 

 

פרקטיקום בייעוץ שלב א' 77-741-03

מלכה אדלר

תאור הקורס:

התכנים שיעלו בקורס יעסקו בראש וראשונה בקשיים/דילמות/רצון לשתף – של הסטודנטים בהקשר לעבודה המעשית בבתי הספר. כמו כן הם יעסקו במורכבות יחסי הגומלין של היועץ עם בעלי התפקידים השונים בבתי הספר ובקהילה ובמגוון היבטים הרלבנטים לייעוץ.     

 מהלך השיעורים: סדנה – פעילות חווייתית, דיון.  

דרישות קדם:

אין

תכנית השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הכרות, הצגת סילבוס ותיאום ציפיות

 

הסטודנטים יציגו בכתה, בזוגות, נושא נבחר כולל סיכום מאמר וראיון עם יועצת. דיון.   

2

הסתכלות מושכלת בבתי-הספר, רובד גלוי, רובד סמוי  

 

שאלות בעקבות הצפייה ידונו בכתה. היוועצות.

3

מקום היועץ בישיבות צוות בין מקצועיות ועבודה עם מחנכים – היוועצות מעצימה

  1. פרק ראשון ושני

4א ע' 182-192

10א   19ב

הצגת בית הספר ותהליך הצפייה.  

4.

1. עבודת היועץ עם תלמידים וייעוץ פרטני

2. עבודת היועץ עם  הורים

 4א  ע' 168-182

7  21א' 18א 23

4א ע' 211 – 225

9, 2א 21ע' 80-91

 

 

 

 

5.

עבודת היועץ עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

11, 6   4א ע' 100- 107

 

 

 

 

 

 

6.

  עבודת היועץ עם עולים חדשים

13

 

7.

יחסי יועץ מנהל, מקום היועץ בצוות הנהלה

3, 4א ע' 192-205  26

 

 

 

 

 

8.

היועץ ומשלימי תפקיד בקהילה  

4א  ע' 225-240

 

 

 

 

 

9.  

 רישום ואיסוף מידע

 

 

10.

סיכום סמסטר א',  משוב,ציפיות להמשך

 

 

11.

הצגת התערבויות פרטניות, היוועצות,  משוב

 

סמסטר ב'

הצגת התערבויות ייעוציות  תתקיים עד סוף השנה.

12.

הייעוץ החינוכי וצדק חברתי בישראל

4א ע' 303 - 313

 

13.

אפקטים חיוביים ושליליים בעבודת היועץ  

 4א ע' 246-271

 

14.

"עוגת הזמן" של יועצים, מצוי, רצוי 

10

 

 

 

 

 

15.

היועץ בתוכניות לקידום מיטביות

25, 14

 

16.

ייעוץ חינוכי בעולם האינטרנט

4א ע'  283-302

7א  12

 

17.

דילמות בעבודת היועץ

15, 4א ע'

258-270 

 

18.

אתיקה 

16, 1,  17

 

19.

ללמוד מעמיתים: א – חינוך מעורר השראה. ב – תובנות ממערכת חינוך מוצלחת. ג – סיפורים של מורים טובים.

10א

 

19א

 

21א

 

20.

סיכום, משוב, ציפיות להמשך.

 

 

 
 

חובות / דרישות / מטלות

  1. השתתפות סדירה ופעילה בעבודת השדה ובשיעורי הכיתה.עבודה מעשית בבתי-הספר תתפזר לאורך כל השנה.
  2. כתיבת יומן אישי רפלקטיבי – על תהליך הצפייה בבית הספר:  מחשבות, רגשות, תובנות אישיות ומקצועיות. מומלץ לתעד זאת במהלך השנה.                   
  3. יעוץ פרטני קצר מועד בהנחיית היועצת המלווה (5-6 מפגשים).
  4. הצגת נושא נבחר בכיתה - אירוע מתוך העבודה המעשית (לאחר   ראיון היועצת המאמנת) ובקשר לאחד הנושאים המוצגים בטבלה. בנוסף סיכום מאמר רלבנטי לסטודנטים. ההצגה בזוגות.
  5. הצגת בית הספר ותהליך הצפייה בכיתה (10 דקות)

 

הגשת עבודה בסוף השנה הכוללת:

1. תיאור בית-הספר ועבודת היועץ כפי שהשתקפה בתצפית:

אוכלוסיית בית-הספר, סוג הבעיות שנצפו, מי יזם את הפגישות, דרכי ההתערבות, סגנון העבודה, תוכניות ייעוציות, וכו'.

אפיון התרומה הייחודית של היועץ בפעילויות הנ"ל.

פרק בעבודה זו יכלול תקציר תצפית גולמית של 2 פעילויות לפי בחירת הסטודנט.

מחשבות, שאלות ,( 20% ).  

 

2. סיכום תהליך הצפייה השנתי האישי - שלבים, התלבטויות, מחשבות, רגשות, נקודות חוזק, קשיים, תרומה ייחודית שלי, מה למדתי? מה ניתן לשנות? על מה אפשר היה לוותר? הערות, בקשות.

   הדגש בעבודה על ההתנסות האישית, ( 20% ).

 

3. דווח על העבודה הפרטנית: 

רקע קצר על התלמיד. מטרות העבודה כפי שנקבעו. מדדי הערכה. סיכום קצר בין כמה שורות של כל פגישה.

הערכת התהליך אותו עבר התלמיד. מידת שיתוף הפעולה, התכנים שהועלו, העברה לתחומים אחרים, המלצות להמשך.  

הערכת התהליך האישי של הסטודנט בהתנסות הפרטנית. קשיים, הצלחות, תובנות, רפלקציה, מה ניתן היה לעשות אחרת,  (20% ).

 

הערה

1. לעבודה בסוף השנה יש לצרף או לדאוג שהמנחה ישלח את טופס המשוב שנשלח אליו, ללא משוב לא יינתן ציון.

    2. בעת כתיבת העבודה יש לשים לב לניסוחים ושגיאות כתיב.

 

מרכיבי הציון הסופי:

הצגת נושא נבחר  20%.  השתתפות פעילה בכיתה ובעבודה המעשית 20%.  עבודת סיכום - סעיפים 1, 2, 3 -  % 60.

 

ביבליוגרפיה:

אגודת היועצים החינוכיים בישראל (2001). קוד האתיקה של אגדת היועצים החינוכיים בישראל. תל אביב: המחבר. (1071334)

ארהרד, ר' וקלינגמן, א' (2004). יעוץ בבית הספר – אקולוגיה מקצועית. בתוך א' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 9-26). תל אביב: רמות. (1138798)

אייל, ח' (2004)יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 295-315). תל אביב: רמות. (1070581)

אלמוג, א' ולייזר, י' (2008). היועץ החינוכי ותרומתו לתהליך השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הייעוץ החינוכי, טו, 29-49. (1173932)

ארהרד, ר' ואלבוים, ט"ש (2003). הייעוץ החינוכי באספקלריית המנהלים. הייעוץ החינוכי, יב, 33-48. (001098845)

ארהרד, ר' )2008) היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשהתל אביב: רמות. (1146262) (חינוך 371.422 ארה(

ארהרד, ר' (2014) ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהות. תל אביב: מכון מופ"ת. (2377272) (חינוך E371.422  ארה(

בראל, צ' (2003). יעוץ פרטני קצר מועד הממוקד בפתרון. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקוה:  יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 247-265). אבן יהודה: רכס. (000578405)

ברק, ע' (2004). ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 367-386)תל אביב: רמות. (1173928)

ברקול-יריב, ר' (2003). בין יועץ ארגוני ליועץ חינוכי בבית הספר. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקוה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 377-391). אבן יהודה: רכס. (000580338)

דור, א' (2008). יישום מודל התנהגותי להיוועצות שיתופית: תיאור מקרה. הייעוץ החינוכי, טו,        238-255. (001173724)

הראל, י' וארהרד, ר' (2002). סגנונות תפקוד של יועצים חינוכיים בישראל. היעוץ החנוכי, י, 152-171. (000568558)

הלוי, ל' (2016). להיות מורה : פרקים בחינוך מעורר השראה. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן (002439186)

טור כספא, ח' וכהן, י' (2004). תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: יעדים ודילמות. בתוך ר' ארהר וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 247-271). תל-אביב: רמות. (001126509)

טורנר, מ' (2016). פייסבוק כביטוי ל"אני אפשרי" (עבודת גמר לתואר שני, בית הספר לחינוך). אוניברסיטת בר אילן. (002440243) (חינוך 006.754 טור)

טטר, מ' (2004). יעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עליה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 209-228). תל-אביב: רמות. (001099157)

כפיר, ד' (2003). תכניות בית ספריות והערכתן - פן נוסף בתפקידו המערכתי של היועץ החינוכי. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000603962)

כץ, י' (1990). פעולת היועץ החינוכי - תיאור דילמי. בתוך ד' ברטל וא' קלינגמן (עורכים), סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ויעוץ בחינוך (עמ' 132-142). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, השרות הפסיכולוגי הייעוצי. (000241189)

לזובסקי, ר' (2003). אתיקה מקצועית בייעוץ חינוכי: מדריך לקבלת החלטות. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000583501)

לזובסקי, ר. (2010). מבוך השמירה על סודיות בייעוץ החינוכי: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל-אביב: מכון מופת. (001189825) (חינוך 371.4  לזו.)

מור, פ'  ולוריא, א' (2006). כוחו של היועץ החינוכי. ירושלים: אשלים, מוסד ביאליק. (001137987) (חינוך E371.422  מור)

סלונים, כ' ולזובסקי, ר' (2001). ערכה לבדיקה עצמי ולרפלקציה - עשרים כללים לבקרה על התערבות יעוצית פרטנית. ייעוץ החינוכי, י, 172-186. (000568578)

סאלברג, פ' (2015). לומדים מפינלנד תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת.  הקיבוץ המאוחד – מכון מופת, תשע"ה 2015. (002399864) (חינוך 370.9471 סלב.)

ספאי, כ' (2015). חיזוק החוסן החינוכי: מדריך לפיתוח כישורים רגשיים וקוגנטיביים של תלמידים. קרית ביאליק: אח (002432609) (חינוך 370.15 ספא)

פרנקל, י' (1985). עולמו הפנימי של היועץ. בתוך מעיין מתגבר ושמו אדם. תל-אביב: צ'ריקובר. (000568518)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות וגישות ושיטות התערבות. תל-אביב: רמות. (000125012) (חינוך 371.4  קלי)

קפל-גרין, ע' (2015). "עמם ולמענם"-  סיפורים של מורים טובים. ירושלים: כרמל 2015. (002429788) (חינוך E371.1 קפל)

רומי, ש' וגרופר, ע' (עורכים) (2014-2015) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. תל אביב: מכון מופת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד)

רונן, ת' (1994). ויותר מכל אהבה: אמנות ומיומנויות בטיפול בילדים. תל-אביב: רמות. (000250854) (חינוך 616.891  רונ)

שדה, ש' (2008). זה בראש שלך: תוכנית אימונים להצלחה במבחנים. גבעתיים: אורות הכרך. (001151506) (חינוך 371.26019  שדה)

שדמי, ח' (2004). היועץ וקידום מיטביות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה  (עמ' 343-366). תל-אביב: רמות. (000595767)

שוורץ, י' וארהרד, ר' (2003). יחסי יועץ-מנהל בעיני היועצים. הייעוץ החינוכי, יב, 11-31. (1098847)

שחר, ח' (2007). ייעוץ לבית הספר כמערכת. תל-אביב: רמות. (1141017) (חינוך E371.2 שחר)

שמחה פרלברג, ל' וארהרד, ר' (2007). עבודה מערכתית מנקודת מבטם של יועצים חינוכיים. הייעוץ החינוכי, יד, 153-170. (001160283)

שמר-אלקיים, ט' וארהרד, ר' (2004). תפקוד היועץ החינוכי בזיקה לתלמידים שהוריהם גרושים. הייעוץ החינוכי, יג, 63-78. (001099368)

שפטר, ג' ארמון, י' ווייל, ג' (2004). סוגיות אתיות במקצועות ייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: מאגנס. (000563692) (חינוך 616.8914  סוג)

שמעוני, א' (1997). השתלבות יועץ חדש בביה"ס. הייעוץ החינוכי, ו, 156-173. (402743)