אדלר מלכה   77-746-01 פרקטיקום בייעוץ שלב ב'

 

פרקטיקום בייעוץ שלב ב' 77-746-01

מלכה אדלר

תיאור הקורס:

התכנים שיעלו בקורס יעסקו בראש וראשונה בקשיים/דילמות/רצון לשתף – של הסטודנטים בהקשר לעבודה המעשית בבתי הספר. כמו כן הסטודנט/ית תקבל הזדמנות לסכם וליישם את כל החומר הנלמד עד כה: בית-ספר כארגון, עבודה עם הצוות, עבודה עם הפרט, התערבות קבוצתית ומליאת מורים, וכל שאר הנושאים הקשורים להתערבות ייעוצית חינוכית בבית הספר.

 

מהלך השיעורים:

 סדנה -  פעילות חווייתית, דיון, מרצים אורחים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

ס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

היכרות, הצגת סילבוס ותיאום ציפיות

 

 

2.

המסגרת הרעיונית של מקצוע הייעוץ, "הייעוץ המעצים"

פריט 1, 5, 10

 שיתוף והיוועצות יתקיימו בכל שיעור

3.

מיפוי בעלי תפקידים   ומיקום היועץ בנקודת השפעה על תהליכים מערכתיים

 9, 18       

 

4.

מודל היוועצות  

5

בשיעור זה נתחיל בהצגה וניתוח מקרים -  היוועצות, משוב 

5.

מנהיגות ייעוצית והטבעת חותם  

 

 

6.

הייעוץ המערכתי – כלי אבחון

9

 

7.

הייעוץ החינוכי בהקשרים חברתיים-חינוכיים בישראל

6  ע' 80 - 107

23א'

 

8.

אינטרנט וייעוץ

7, 11, 6  ע' 283- 295   13

 

9.

סגנונות תפקוד של יועצים

12א

 

10.

היועץ כאינטגרטור – זימון והנחיית ישיבות עם בעלי תפקידים לפתרון בעיות

 

משחק תפקידים

.11.

בניית תוכנית עבודה ייעוצית – צרכים, יעדים, דפוסי עבודה שיטתיים

9

 

 

12.

ללמוד מעמיתים: א' -

חינוך מעורר השראה

ב' –תובנות מהצלחה

ג' –מורים טובים

12ב

 

15א

21א

 

13.

סיום סמסטר, סיכום, משוב

 

 

14.

סמסטר ב' תיאום ציפיות

 

 

15.

עבודה עם מליאת מורים – מטרה, הליך, הדגשים

2

משיעור זה ואילך הסטודנטים יתנסו בכיתה בזוגות, בהעברת פעילות קבוצתית למורים

16.

אקטיביזם בעבודת היועץ – פעילות במוקד המערכת 

 

3 , 3א  4

 

17.

זהות מקצועית ייעוצית כתהליך מתמשך

 

 

18.

"אני מאמין" ייעוצי הכנה לראיונות קבלה לעבודה בייעוץ

 

משחקי תפקידים - ראיון פרטני, ראיון קבוצתי

19.

הרצאת אורח – תהליך הפנייה לשפ"י

 

סטודנטים מדווחים בהמשך על ראיונות קבלה לעבודה

20.

היועץ הרפלקטיבי והיועץ הפרואקטיבי

9 ע' 27 - 56

 

21.

פיתוח צוות – ליווי ייעוצי

6 ע' 182-192

 

22.

תהליכי שינוי – צרכים ודינמיקה של תהליכי שינוי בביה"ס

18, 4

 

23.

הכנה לעולם העבודה   

 

 

24

סיכום, משוב ופרידה

 

 

 

 

דרישות קדם:

סיום עבודה מעשית שלב א' ופרקטיקום א'

חובות / דרישות  / מטלות

 

מטלות:

א. השתתפות סדירה ופעילה בעבודת השדה ובשיעורי הכיתה.

    עבודה מעשית תתפזר לאורך כל השנה.  

ב. עבודה ייעוצית פרטנית עם שני תלמידים, 6 – 8 מפגשים. 

ג. הצגת מקרה והיוועצות בכיתה -אפשרות לבחירה בין 1 או 2 או 3:

 1. הצגת עבודה פרטנית - רקע קצר על התלמיד. הסטודנט/ית תחשוב על השאלות בהן תרצה לדון בהיוועצות עם חברי הקבוצה: להתמקד בילד? במערכת? בעצמי?

אפשרות למשחק תפקידים: הבאת מצב בעייתי לצורך המחשה. 

2. הבאת דילמה הקשורה לעבודה המעשית: רקע, הסיבות להיווצרות הדילמה, מיקום היועצת ואפיון סגנון עבודתה, השאלות העולות בעקבות הדילמה. ניהול דיון בכיתה, תובנות, "דעתי האישית" סיכום והמלצות.

3. העברה בזוגות בכיתה -  פעילות קבוצתית למורים – "חדר מורים לומד" סימ' ב'.  

ד.   בניית תוכנית התערבות לפעילות קבוצתית בת 6–7 מפגשים על פי צורכי בית-הספר והפעלתה בבית הספר. (תלמידים, מורים, הורים) 

 

 עבודה להגשה בסוף סמסטר א'

התערבות פרטנית  

רקע על הנועץ, מדוע נבחר, מטרות ההתערבות ועם מי גובשו, דרכי ההתערבות, מדדי הערכה – מה ארצה לראות בסוף התהליך שאדע שהשגתי.

מי היה שותף לתהליך –  מחנך, הורים, איש צוות אחר? 

סיכום בין כמה שורות של כל פגישה – מה היתה מטרת הפגישה? מה הושג?

סיכום והערכת ההתערבות –  קשיים, נקודות כוח, חולשה, האם המטרות הושגו? כיצד יודעים שהושגו? מה הייתי עושה אחרת, מה למדתי על עצמי בעקבות ההתנסות, המלצות להמשך....

האם יש הבדל בהתמודדות שלכם בפרקטיקום ב' לעומת פרקטיקום א'? אם כן פרטו. (20%)

 

עבודה להגשה בסוף השנה    

  1. סכום ההתנסות- תאור ביה"ס בקצרה. סקירת עבודת היועץ. מה היית לוקח מעבודת היועץ ומה היית משנה?

תאור התהליך האישי שעבר/ה הסטודנט/ית – מחשבות, שאלות, רגשות, תובנות, בעקבות חווית העבודה המעשית בבית הספר. מה למדתי על עצמי? תרומה ייחודית שלי?

הסטודנט/ית בעבודה מעשית שנה א' לעומת שנה ב' – מה השתנה?  (20%)

הדגש  על התהליך האישי. (2-3ע')

 

התערבות קבוצתית  

רקע על הקבוצה, מקור הפניה, מה האבחון שקדם להתערבות. מטרות, דרכי התערבות, מדדי הערכה. סיכום בין כמה שורות של כל מפגש – מטרה, פעילות, מה הושג?

סיכום והערכת ההתערבות – קשיים, נקודות כוח, חולשה, האם המטרות הושגו? כיצד יודעים שהושגו? מה הייתי משנה, מה למדתי על עצמי, המלצות להמשך... (20%)

 

הערה: בעת כתיבת העבודה יש לשים לב לניסוחים ושגיאות כתיב.

 

ביבליוגרפיה:

אגודת היועצים החינוכיים בישראל (2001). קוד האתיקה של אגדת היועצים החינוכיים בישראל. תל-אביב: המחבר (1071334)

אוסטרוויל, ז' כהן, א' (תשמ"ט). הנחיית קבוצות מחנכים בנושאי בריאות הנפש. ירושלים: מאגנס. (000109475) (חינוך E371.713 אוס)

אלמוג, א' ולייזר, י' (2008). היועץ החינוכי ותרומתו לתהליך השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 29-50. (1173932)

ארהרד, ר' וקליגמן, א'(2004) יעוץ בבית ספר - אקולוגיה מקצועית. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ  בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 9-26) תל-אביב: רמות. (01138798)

ארהרד, ר' (2008). היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה. תל-אביב: רמות. (1146262) (חינוך 371.422 ארה)

ארהרד, ר' (2014)  ייעוץ חינוכי: מקצוע מחפש זהותתל אביב: מכון מופ"ת. (2377272) (חינוך E371.422  ארה(

בוניאל-ניסים, מ', ברק, ע' (2008). הבלוג: יומן אישי באינטרנט בשירות היועץ והמטפל. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 123-143.  (1173929)

בנבנישתי, ר. (1984). האזנה ודיבוב בראיון המסייע. ירושלים: בית-הספר לעבודה סוציאלית. (000033452)  (361.322 בנב)

בן עזרא, ג' זילברמן, ד' (2000). הייעוץ החינוכי והגישה המערכתית. ירושלים: משרד החינוך, המינהל   הפדגוגי השרות הפסיכולוגי הייעוצי. (001104166) (חינוך 371.46 בן-עזר)  

בר-אל, צ' לזובסקי, ר' (2008). מסוגלות עצמית ייעוצית. הייעוץ החינוכי, טו, 212-238. (1173930)    

ברק, ע' (2004). ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 367-391). תל-אביב. רמות. (1173928)

דניאלי, מ' ובר-אל, צ' (2008). הטרדה מינית בין תלמידי בית הספר העל יסודי. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 192-211. (1174148)

הראל, י' וארהרד, ר' (2002). סגנונות תפקוד של יועצים חינוכיים בישראל. היעוץ החנוכי, י, 152-171. (000568558)

הלוי, ל' (2016). להיות מורה : פרקים בחינוך מעורר השראה. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן (002439186)

טורנר, מ' (2016). פייסבוק כביטוי ל"אני אפשרי" (עבודת גמר לתואר שני, בית הספר לחינוך). אוניברסיטת בר אילן. (002440243) (חינוך 006.754 טור)

טייכמן, י', בר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית-ספר. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (ע'273-295). תל-אביב: רמות. (603531)

סאלברג, פ' (2015). לומדים מפינלנד תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת.  הקיבוץ המאוחד – מכון מופת, תשע"ה 2015. (002399864) (חינוך 370.9471 סלב.)

סלונים, כ' לזובסקי, ר' (2001). ערכה לבדיקה עצמית ולרפלקציה - עשרים כללים לבקרה על התערבות ייעוצית פרטנית. יעוץ חינוכי, י', 172-186. (000568578)

עומר, ח' (1990). התערבויות פרדוכסליות כשיטת טיפול קצרת מועד. בתוך ח' דסברג, י' איציקסון וג' שפלר (עורכים), פסיכותרפיה קיצרת  מועד. ירושלים: מאגנס. (1099233)

עומר, ח' ואלון, נ', (1997). מעשה הסיפור הטיפולי. תל-אביב: מודן. (000361130) (מדעי החברה - שמור סוציולוגיה לפי עמר: פסיכולוגיה 616.8914 עמר)

פוקס, א' (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות החינוך. תל-אביב: צ'ריקובר. (000263540) (חינוך E371.2 פוק)

פרנקל, י' (1985). עולמו הפנימי של היועץ. בתוך מעיין מתגבר ושמו אדם. תל-אביב: צ'ריקובר. (568518)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות וגישות ושיטות התערבות. ירושלים: שפ"י, משרד החינוך. (125012) (חינוך 371.4 קלי)

קלינגמן, א', רביב, ע' ושטיין, ב' (עורכים) (2000). ילדים במצבי חרום ולחץ. ירושלים: משרד החינוך, שפ"י.  (463939)  (חינוך 618.92852 ילד)

רוג'רס, ר"ק (1970). מאפייני היחס המסייע. בתוך ר' הרושבסקי' (עורכת), הייעוץ בחינוך: עקרונות וגישות- אנתולוגיה (עמ' 19-35). ירושלים: בית הספר לחינוך של האוני' העברית ושל משרד החינוך והתרבות. (001098731)

קפל-גרין, ע' (2015). "עמם ולמענם"-  סיפורים של מורים טובים. ירושלים: כרמל 2015. (002429788) (חינוך E371.1 קפל)

רוזנהיים, א' (1990). אדם נפגש עם עצמו: פסיכותרפיה - החוויה ותהליכיה. תל-אביב: שוקן. (ע' 90-  147 - 1178504)   )

רומי, ש' וגרופר, ע' (עורכים) (2014-2015). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. תל אביב: מכון מופת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד)

רונן, ח' (1998). לומדים כיצד ללמוד - יישום שליטה עצמית ליעול דרכי למידה להפחתת חרדות ולשיפור בציונים. תל-אביב. רמות. (367660) (חינוך 371.26019 רונ)

רונן, ח' (1994). הדרך לשליטה עצמית - מדריך לחינוך ילדים. תל-אביב. קשת. (0139130) (חינוך 153.8 רונ)

שדה, ש' (2008). זה בראש שלך: תוכנית אימונים להצלחה במבחנים. גבעתיים: אורות הכרך. (001151506) (חינוך 371.26019  שדה)

שוורץ, י' ארהרד, ר' (2003). יחסי יועץ-מנהל בעיני היועצים. הייעוץ החינוכי, יב, 11-31 . (01098847)

שתיל, י' (1994). פסיכולוגיה חיסונית: קשיים-בונים בעולמו של הילד. תל-אביב. רמות. (264781) (חינוך 155.45  שתי)

שתיל, י' (2008). "הצללת למידה" ו"פרופיל הייחודיות" - פרדיגמה חדשה להבנת לקויות למידה והשלכותיה. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 99-122. (1174149)