בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 חינוך מיוחד כללי

רשימת המקורות לבחינה הביבליוגרפית – תשע"ח

חינוך מיוחד כללי 77-960-06

מועד א ו-ב'

 

הסבר לחיפוש מקורות הבחינה הביבליוגרפית

 

אתם מקבלים רשימות עם מקורות לבחינה הביבליוגרפית.

על מנת להגיע לחומר ניתן להגיע בשתי דרכים

  1. לעשות חיפוש לבד. רק לשים לב - מאמרים מתוך כתבי עת אלקטרוניים יש לחפש בעיקר לפי שם כתב העת ואז להגיע אל המאמר.

 

על מנת להוריד חומר אלקטרוני מהקטלוג של הספריה יש לפעול לפי השלבים הבאים:

  1. להיכנס לכרטיס הקורא (הקישור נמצא בצד שמאל של המסך) ולהכניס מספר זהות מלא בשתי הרובריקות
  2. להגיע אל המקור המבוקש
  3. להקיש על גישה מרחוק / Remote access
  4. להסכים לתנאים
  5. שוב תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמה. ברובריקה הראשונה יש להכניס מספר זהות מלה ובשניה את הסיסמה למודל – שתי אותיות השם וארבע ספרות. אם לא זוכרים, אפשר לחדש את הסיסמה לפי ההוראות שהמערכת נותנת.

 

  1. דרך אתר בית הספר לחינוך.

את הרשימות העלנו לאתר של בית הספר לחינוך ככה שניתן להגיע אל החומר בצורה מסודרת דרך האתר בכתובת http://education.biu.ac.il/node/7650

למקורות ברשימה הוספנו קישורים לחומר הנמצא בקטלוג:

  • ליד הפניות לספרים מלאים ציינו את המיקום והוספנו הפניה לספר בקטלוג.
  • מאמרים מתוך ספרים נסרקו עבורכם והועלו לקטלוג הספריה.
  • מאמרים מתוך כתבי עת הם אלקטרוניים וניתן להגיע אליהם דרך הקטלוג.

לחיצה על הקישור תביא אתכם למיקום הפריט בקטלוג הספריה.

מכאן יש לפעול לפי השלבים שפורטו קודם... בהבדל אחד. לאחר שנכנסתם לכרטיס הקורא יש להקיש על תוצאות חיפוש אחרון, כדי להגיע חזרה אל המקור המבוקש

לעזרה נוספת במציאת המקורות ניתן לפנות לספריית חינוך.

 

להלן רשימת המקורות לשנה"ל תשע"ח:

בהצלחה.

 

ליפשיץ-והב, ח' (2011). תיאוריית הגיל המפצה באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית. פרסום פנימי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת גן. (1223612)

ליפשיץ, ח' ורנד, י' (1998). שיפור הכושר הקוגניטיבי בקרב מבוגרים ומזדקנים מוגבלים בשכלם. מגמות, 39(3), 270-285.  (000116184)

Aldao, A., (2013). The future of emotion regulation research capturing context.  Perspectives on Psychological Science, 8(2), 155–172. (001215196)

Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2016). Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability . British Journal of Educational Technology . 47(4), 633-648.  (000137317)

Callan, D. E., Jones, J. A., Munhall, K., Kroos, C., Callan, A. M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2004). Multisensory integration sites identified by perception of spatial wavelet filtered visual speech gesture information. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(5), 805–816. (000155008)

Corbett, B.A., Carmean, V., & Fein, D. (2009). Assessment of neuropsychological functioning in autism spectrum disorders. In S. Goldstein, J. A., Naglieri, & S. Ozonoff (Eds.), Assessment of autism spectrum disorders (pp. 253-289). New York: Guilford. (002380947)

Didehbani, N., Allen, T., Kandalaft, M., Krawczyk, D. & Chapman, S. (2016). Virtual reality social cognition training for children with high functioning autism. Computers in Human Behavior, 62, 703-711. (000141490)

Eden, S. (2014). Virtual intervention to improve storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 29(3), 370-386. (002369710)

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249 - 259.(000445064)

Hubbard, A. L., Wilson, S. M., Callan, D. E., & Dapretto, M. (2009). Giving speech a hand: Gesture modulates activity in auditory cortex during speech perception. Human Brain Mapping, 30(3), 1028-1037. (000459216)

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. (000437834)

Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2014). A theoretical framework for cognitive and non-cognitive interventions for older adults: Stimulation versus compensation. Aging and Mental Health, 18(3), 304–315. )001226323) 

Lang, M. J. (2010). Assessing and intervening with children with autism spectrum disorders. In D. Miller (Ed.), Best practices in school neuropsychology (pp. 3-18). Hoboken, NJ: Wiley. (002380909)

Levy-Gigi, E., Bonanno GA, Richter-Levin G, Shapiro AR, Kéri S, & Sheppes G. (2016). Emotion regulatory flexibility moderates the link between repeated exposure to trauma and posttraumatic stress symptoms in active duty firefighters. Clinical Psychological Science, 4(1), 28-39.( 002366340)

Lifshitz – Vahav, H. (2015). Compensation Age Theory (CAT): A Monograph on the Effect of Chronological Age in Individuals with Intellectual Disability. Education and training in developmental disabilities. (002398458)

Lifshitz - Vahav, H., Shnitzer, S. & Mashal. N, (2016). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Mental Health, 20(9), pp. 955-964 (001226323)

Lin, T. J., & Lan, Y. J. (2015). Language learning in virtual reality environments: Past, present, and future. Educational Technology & Society, 18, 486–497. (000571132)

Mostofsky, S. H., Powell, S. K., Simmonds, D. J., Goldberg, M. C., Caffo, B., & Pekar, J. J. (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain, 132, 2413–2425. (000137157)

Passig, D., & Eden, S. (2010). Enhancing time-connectives with 3D Immersive Virtual Reality (IVR). Journal of Educational Computing Research, 42, 307-325. (000117501)

Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J.J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review in Clinical Psychology, 11, 379-405. (002445311)

Silverman, L.B., Bennetto, L., Campana, E., & Tanenhaus, M. K. (2010). Speech-and-gesture integration in high functioning autism. Cognition, 115, 380–393. (000140978)

Tsatsanis, K. D., & Powel, K. (2014). Neuropsychological characteristics of autism spectrum disorders. In F. R. Volkmar (Ed.), Handbook of autism and pervasive developmental disorders (Vol. 1, pp. 302-331. Hoboken, NJ: Wiley. (002423882)

Ullman, M.Y. (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51 (000581544)