ביבליוגרפיה לקורסים

ארכיון

 

תשע"ח

שם המרצה                          מס' הקורס         שם  הקורס                                          
ד"ר איזנברג מלי 79-403-08 הוראה זוטא - היסטוריה 
ד"ר איזנברג מלי 79-402-01 מתודיקה להוראת ההיסטוריה
ד"ר איזנברג מלי 79-302-01 עבודה מעשית היסטוריה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-110-09 סדנא לאימוני הוראה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-111-09 תורת ההוראה 
אמיתי בת שבע 77-322-01 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי
ד"ר ארדרייך איריס 79-505-05 ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01 יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי
ד"ר גולדרט מירי 77-771-01 סדנת מנהיגות נוער
ד"ר כהן נאוה 79-405-01 הוראה זוטא בתנ"ך 
ד"ר כהן נאוה 79-411-01  מתודיקה להוראת תנ"ך  
ד"ר לוי-שמעון שני 77-729-01 עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי
ד"ר לוי-שמעון שני 77-793-01 פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה
ד"ר עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
ד"ר עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה
ד"ר עדן סיגל 77-400-01 מבוא לילד המיוחד 
ד"ר עדן סיגל 77-434-01 מחשבים בחינוך המיוחד
פרופ' ציון מיכל 79-435-01 מתודיקה להוראת הביולוגיה 
פרופ' ציון מיכל 79-436-01 מתודיקה להוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 77-783-01 Cognition and Metacognition – Emphasis on Science Education
ד"ר קליין יוסף 77-781-01 מערכות מידע במינהל החינוך
ד"ר קליין יוסף 77-291-01 ניהול מבוזר של בתי ספר
ד"ר קליין יוסף 77-848-01 סדנא  בקבלת החלטות
ד"ר שוחט צילי 77-767-01 התערבות חינוכית בגיל הרך
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-813-01 משאבי אנוש במערכת החינוך
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-869-01 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-238-01 סדנא בסימולציה וניתוח אירועים 
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-200-01 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך