פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי

פרופ'
פרופ' חבר
פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
טלפון: 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

פרסים

AWARDS/GRANT/HONORS

Year

 

Amount

2003-2005

Scholarship to fund Ph.D. studies, University of Haifa

NIS 48,000 per year

2005

The Israeli Prize of Industrial Relations Association

NIS 2500

2006

CRANET Research Grant

NIS 10,000

2008

Best Paper Proceedings: Academy  of Management

 

2009

The winner of the 2009 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award in the Education and Leadership Strategy category

1500 €

2011

The Lookstein Center Grant, Bar-Ilan University (with Professor Jeffrey Glanz from Yeshiva University, NY)

$5000

2012

The Rector Grant, Bar-Ilan University

$5000

 

תחומי התמחות

     
 

אתיקה ארגונית, התנהגויות נסיגה בקרב מורים (איחורים, היעדרויות, נטייה לעזוב,

 

עזיבה בפועל), סימולציות ככלי להתמודדות עם דילמות אתיות, פיתוח קוד אתי בקרב

 

אנשי חינוך והוראה, הדרכה בארגוני חינוך.

 
 
Research Fields


Organizational ethics; Ethical dilemmas in educational systems
 
Withdrawal behaviors (lateness, absenteeism, and turnover) in educational
systems
 
Mentoring in educational systems, Simulation-based workshops

 

 
 
 
 

פרסומים

Journals

 
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS

 

  • II. SINCE LAST PROMOTION 

CHAPTERS IN BOOKS 
1. Rosenblatt, Z. & Shapira-Lishchinsky, O. (2010). A Re-examination of the withdrawal syndrome vis-a'-vis organizational ethics in schools (2010). In: R.J. Burke, E.C. Tomlinson, & C.L. Cooper (Eds.). Crime and corruption in organizations: Why It occurs and what to do about it (pp.187-211). Farnham: Gower Publishing, UK. 
ARTICLES IN REFEREED JOURNALS/PERIODICALS 
1. Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Towards professionalism: Ethical perspectives of Israeli teachers. European Journal of Teacher Education, 32(4), 473-487. 
2. Shapira-Lishchinsky, O. & Orland-Barak, L.(2009). Ethical dilemmas in teaching: The Israeli case. Education and Society, 27 (3), 27-45. 
3. Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Israeli male versus female teachers' intent to leave work. Gender in Management-An international Journal, 24 (7), 543-559. 
4. Rosenblatt, Z., Shapira-Lishchinsky, O. & Shirom, A. (2010). Absenteeism in Israeli schoolteachers: An organizational ethics perspective. Human Resource Management Review, 20, 247-259. 2.796 
5. Shapira-Lishchinsky, O. (2010). Ethical dilemmas in teaching and nursing: The Israeli case, Oxford Review of Education, 36 (6), 731-748. 
6 . Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice, Teaching and Teacher Education, 27, 648-656. 
7. Shapira-Lishchinsky, O. & Even-Zohar, S. (2011).Withdrawal behaviors syndrome: An ethical perspective, Journal of Business Ethics, 103(3), 429-451. 
8. Shapira-Lishchinsky, O. & Aziel, V. (2010). Team culture perceptions, commitment, and effectiveness: Teamwork effects. Educational Practice and Theory, 32 (2), 33-56. 
9. Shapira-Lishchinsky, O. (2012). Developing ethical knowledge in the spirit of 
Judaism, Religious Education, 107 (1), 73-90. 
10. Shapira-Lishchinsky, O. (2012) Teachers' withdrawal behaviors: Integrating theory and findings. Journal of Educational Administration, 50 (3), 307 - 326. 

11.  Shapira-Lishchinsky, O. (2012).  Mentors' ethical perceptions: Implications for practice, Journal of Educational Administration, 50 (4), 437-462. 

 

Since the last promotion - Refereed Publications                

1.      Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Simulations in nursing practice: Toward authentic   leadership, Journal of Nursing Management. DOI: 10.1111/j.1365-  2834.2012.01426.x.

2.      Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs, Teaching and Teacher Education, 33, 1-12.

3.      Shapira-Lishchinsky, O. & Ishan, G. (2013).  Teachers’ acceptance of absenteeism: Towards developing a specific scale, Journal of Educational Administration, 51(5), 594-617.

4.      Shapira-Lishchinsky, O. (In press). Toward developing authentic leadership: Team-Based Simulations, Journal of School Leadership.

5.      Shapira-Lishchinsky, O. (In press). Simulation-based constructivist approach for education leaders, Educational Management Administration & Leadership.

6.      Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S. (In press). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviorsEducational Administration Quarterly.

7.      Shapira-Lishchinsky, O. (In press, 2013). An ethical approach to teachers' dysfunctional Behaviors: Voluntary lateness and voluntary absence. Educational Practice and Theory, 35 (2).

8.Shapira-Lishchinsky, O. (2014).Teacher Training Programs: Toward implementing a Naturalist Approach. Curriculum and Teaching, 29 ( 2), 25-4. 

9.Shapira-Lishchinsky, O. (In press). The naturalist approach among future educational leaders: an Israeli case study. International Journal of Leadership in Education. DOI: 10.1080/13603124.2014.986209

 

 

  • Books
  • CHAPTERS IN BOOKS 
    1. Rosenblatt, Z. & Shapira-Lishchinsky, O. (2010). A Re-examination of the withdrawal syndrome vis-a'-vis organizational ethics in schools (2010). In: R.J. Burke, E.C. Tomlinson, & C.L. Cooper (Eds.). Crime and corruption in organizations: Why It occurs and what to do about it (pp.187-211). Farnham: Gower Publishing, UK.

מחקר

Research: 

RESEARCH GRANTS:

2009- ISF grant: "Israeli School Principals’ Ethical Dilemmas: (final grade-very good).      

2011- ISF grant: "Towards Building a Code of Ethics by Simulation-based Ethical   Incidents" (final grade-very good.

BSF grant: " Re-thinking sociological models of TIMSS  ethical aspects     

( Final grade-very good).

קורסים

 
77200 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך       
77238 סדנא בסימולציה ובניתוח אירועים       
77813 משאבי אנוש במערכת החינוך       
77869 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית- מתיאוריה למעשה:סדנא יישומית