ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

                               

שם ומספר הקורס:  סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

סוג הקורס: סדנה

77-845-01

 

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר: ב' (שנה ב')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@biu.ac.il

אתר הקורס באינטרנט:          

כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו,

אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה"

הרב י"ד סולובייצ'יק

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו", אברהם לינקולן

א. מטרות הקורס

מטרות הקורס

  1. הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות ולכלים פרקטיים בנושא התנדבות, יזמות ומעורבות חברתית.
  2. למידה מהצלחות -  הסטודנטים יכירו תוכניות לעידוד יזמות, מעורבות חברתית והתנדבות.
  3. הסטודנט יבחנו את השלכות העידן הדיגיטלי על הסוגיות הנדונות.
  4. הסטודנט יבחנו דרכים לפיתוח יזמות, מעורבות והתנדבות.

ב. תוכן הקורס:

בכל תקופה ובכל חברה התקיימה מערכת של עזרה לחלשים על פי הקוד התרבותי שהיה נהוג באותה חברה, וערכי הפילנתרופיה והעזרה לזולת היו ועודם ערכים המושתתים על יסודות חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ודתיים. בשנים האחרונות גבר העניין בהתנדבות במידה רבה (גרומב, 2015). משמעות פיתוח ההתנדבות היא הרחבת מגוון האפשרויות העומדות לפני הציבור כך שיוכל לנהל חיים ערכיים כראות עיניו. לצד פיתוח ההתנדבות הולכת וגוברת המעורבות החברתית ביזמות. המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תצפית/ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

דרכי הוראה וקריאה נדרשת

 

1-2

התנדבות ומעורבות חברתית

בירור תיאורטי ודיון על ההתנדבות במציאות המשתנה ועל חינוך להתנדבות ולמעורבות חברתית. דיון מבוסס על: בר, ר., וגרומב, מ. (2015); קליבנסקי, ח. (2011); ו שמר, צ. (2011).

3-4

יזמות חינוכית

דיון תיאורטי בחינוך ליזמות וחקר מקרה של יזמות. ניתוח מבוסס על פרסומי משרד החינוך, החברה למתנ"סים ו- Shiller, 2013.

5-6

צמיחה אישית בצמיחה חברתית

עבודה בקבוצות לבירור השפעתה של המעורבות החברתית וגורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. דיון וניתוח תיאורטי בהתבסס על: אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003); ארנון (2011), גורדון, ב. (1981); רותי, ד., ויורק, א. (2002); מגו, 1995; רפפורט ושות' (1995); McBride et al, 2011 ; Piliavin & Siegl, 2007

7-8

ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

עיון וניתוח חקרי מקרה: צוערי הדמוקרטיה (הבר, 2011; הכט, ורם, (2009), המחאה החברתית והרשתות החברתיות (פבל, 2012), ינאי-ונטורה (2016), ארגונים לשינוי חברתי בישראל ומרכזי הצעירים בגויינט ישראל.

9-11

פיתוח מעורבות חברתית

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות וניתוח תיאורטי של פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל (בר, 2008); שימור מתנדבים (בר וארנון, 2012), מנהל ההתנדבות כמנהיג (לוי ויורק, 2011; פרידמן גמליאלי, 2008) ועידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים (נידל שמעוני, 2007), גליה (2017).  

12-13

  1. העצמה נשית

 

ניתוח חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה"

ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים:'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות, נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי וידידים:  (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות. קאי ושות', 2015; שוורץ, 2013.

14

התנדבות במבט בינלאומי  

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (בר, וגרומב, 2015; קאופמן, מירסקי, ואבגר, 2005; וגרוס וגולדרט, 2015, 2017).

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית וניתוח מבוסס מאמר  .............................................................  40%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה: ...................................................................  10%

בסדנה זו יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט/ית שייעדר מעל שתי הרצאות, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כל זאת בכפוף למדיניות האוניברסיטה לגבי היעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכיוב'.

3.... מבחן מסכם ........................................................................................  50%

מבוסס בחלקו גם על מטלת אמצע קורס ועל המשך ניהול יומן רפלקטיבי, ולא ניתן להשלימו ללא ביצוע מטלת האמצע.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

1. התנדבות ומעורבות חברתית:

קריאת חובה:

בר, ר., וגרומב, מ. (2015). התנדבות במציאות משתנה: למען החברה, למען הזולת. כפר סבא: נדב ספרים. (פרק 10: ההתנדבות החדשה עמודים 93-105; פרק 20: התנדבות וירטואלית, עמודים 186-190. פרק 17: התנדבות לא פורמלית וקהילתית, עמודים 159-163). (002411604) (מדעי החברה E361.7 בר). נדלה מאתר http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קליבנסקי, ח. (2011). התנדבות מחנכת וחינוך להתנדבות: חינוך בלתי-פורמלי והתנדבות נוער. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמ' 105-118). כפר סבא: נדב ספרים.  (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

שמר, צ. (2011). פרויקט "בונים קהילה": קבוצות משולבות לפעילות והתנדבות בקהילה. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 301-306). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

קריאת רשות:

ארזי, ח., עשת, מ., ודנינו, מ. (1996). יזמות: פרקים נבחרים לתוכנית לימודים בבתי הספר העל-יסודיים. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. (391414)

ארנון, ל. (2007). מהי התנדבות? סקירה ודיון בהגדרות למונח התנדבות בארץ ובעולם היחידה לפיתוח ידע ומידע. עמותת נדב. נדלה מאתר ההתנדבות: http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=2640&CategoryID=672&Page=1

המועצה הלאומית להתנדבות. (2005). אמנת ההתנדבות- קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל: זכויות וחובות של מתנדבים בארגונים המפעילים מתנדבים. קובץ זמין באתר http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=121

משרד החינוך. (תשע"ה). התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית: תכנית תלת שנתית בחינוך העל יסודי ליישום התכנית האסטרטגית. נדלה מאתר: http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

משרד החינוך, הוועדה לעדכון האוגדן להגדרת תפקידים לעובדי נוער וקהילה. (2014). הגדרת תפקיד מנהל ההתנדבות הרשותי מתוך: אוגדן בעלי תפקידים: הגדרות תפקידים לעובדי חינוך, נוער וקהילה, מנהיגות, התנדבות, קידום נוער, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים, ספורט ותרבות ברשויות המקומיות ובמגזר הכפרי (מהדורה מעודכנת, עמודים 2-35, 47-54). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר  http://meyda.education.gov.il/files/noar/officials_booklet.pdf

Drucker, P. (1985). Entrepreneurship and innovation: Practice and principles. Armonk, NY: Sharpe. (אין בבר אילן)

 

2. יזמות חינוכית

קריאת חובה:

אהרונוב, ר., וחביב-נדן, ג. (ללא שנה). חינוך ליזמות. משרד החינוך. נדלה מאתר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/Maamar1.htm

ואזן-סיקרון, ל., בן סימון, ב., וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ., (2012). "נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון: מחקר הערכה. מאיירס-ג'ויינט-מכון ברוקדייל. נדלה מאתר: http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/ashalim-doc-turningpoint.pdf

שיין, ש. (עורך). (2011). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל. ירושלים: ג'ויינט ישראל.  נדלה מאתר: http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/youngklita-doc-meoravutchevratit.pdf

Shiller, J. T. (2013). Preparing for democracy: How community-based organizations build civic engagement among urban youth. Urban Education, 48(1), 69-91. (000148186)

קריאת רשות:

מכון ברנקו וייס. (1996). חשיבה יזמית: ספר לימוד ביזמות על פי תוכנית הלימודים ביזמות של משרד החינוך, התרבות והספורט. משרד החינוך ומכון ברנקו וייס. נדלה מאתר http://www.brancoweiss.org.il/816/109.htm

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער מחוז תל-אביב. (ללא שנה).  המכרה למשאב האנושי: מאגר יוזמות במחוז תל-אביב. נדלה מאתר http://initiativesevalue.blogspot.co.il/

3. צמיחה אישית בצמיחה חברתית

אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003). סקירה על השפעות התוכנית החינוכית "מחויבות אישית  - שירות לזולת"  על בני הנוער המשתתפים בה. ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Perut/tharticle/research13.doc

ארנון, ל. (2011). זה טוב לכולם: תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער, בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 85-92). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401)

גדרון, ב', גריפל, א' (1981). תגמולים, שביעות רצון והתמדה בעבודת מתנדבים במרכזים קהילתיים. ירושלים: האוניברסיטה העברית.  (16735)

מגן , צ. (1995) . מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרים. בתוך ד. חן (עורך), החינוך לקראת המאה ה- 21 (עמודים 277-292). תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב. (000287585) (חינוך ‫ E370 חנו )

רותי, ד., ויורק, א. (2002). גורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. חברה ורווחה כב/3. נדלה מאתר משרד הרווחה: http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/booklet_2002_3.aspx

רפפורט, ת., פנסו, ע., וגארב, י. (1995). זה דבר חשוב בארץ ישראל לתת לציבור: נערות ציוניות-דתיות תורמות ללאום. תיאוריה וביקורת, 7, 223-234. נדלה מאתר http://theory-and-criticism.vanleer.org.il//NetisUtils/srvrutil_getPDF.aspx/1Q0t85/%2F%2F7-11.pdf

McBride, A. M., Johnson, E., Olate, R., & O'Hara, K. (2011). Youth volunteer service as positive youth development in Latin America and the Caribbean. Children and Youth Services Review, 33(1), 34-41. (000581589)

Piliavin, J. A., & Siegl, E. (2007). Health Benefits of Volunteering in the Wisconsin Longitudinal Study. Journal of Health and Social Behavior, 48(4), 450-464. (000117720)

 

קריאת רשות:

Lumarda, J. (2001), Philanthropy, self-fulfillment, and the leadership of community foundations. Leader to Leader, 22, 55-63.  (505460)

Van Linden, J. A., & Fertman, C. I. (1998). Youth leadership: A guide to understanding leadership development in adolescents. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA. (אין בבר אילן)

 

4. ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

קריאת חובה:

הבר, כ. (2011). מי צריך אינטגרציה? סולידריות בעידן של מימוש עצמי, ניתוח קבוצת מיקוד של צוערי הדמוקרטיה. המכון הישראלי לדמוקרטיה. נדלה מאתר http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

הכט, י., ורם, א. (2009). הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי: מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי. (1220170) בתוך נ. אלוני (עורך), דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (עמודים 336-357). הוצאת הקיבוץ המאוחד. (001159281) ( חינוך 370.112 דיא.)

ינאי-ונטורה, ג. (2016). בסיכוי כפול: צעירים מתנדבים למען נוער בסיכון. מניתוק לשילוב, 19, 133-159. (000146976)

פבל, ט. (2012). המחאה החברתית והרשתות החברתיות: מהעולם המקוון לעולם הממשי ובחזרה. פרק ד: מאביב העמים הערבי למהפכת הקוטג' ונגזרותיה (עמודים 28-36). ירושלים: כנסת ישראל.  נדלה מהכתובת: http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03096.pdf

שגיא, ש. (ללא שנה). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל (עמודים 16-25). גויינט ישראל. נדלה מאתר http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/youngklita-doc-meoravutchevratit.pdf

קריאת רשות:

רודיך-כהן, א. (2013). "צעירים חסרי מנוח" :דוח תחום בנושא ארגונים הפועלים עם ולמען צעירים בוגרים בישראל בגילי .  18-.35   ת"א : מידות.  (אין בבר-אילן)

קאופמן, ר., וגדרון, ב. (2006). מיסוד והתמחות המחאה?: מאפיינים ומגמות בהקמת ארגונים לשינוי חברתי בישראל. באר שבע: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. עמ' 10-28. (בית ברל: 361.23 קאו)

McAdam, D., & Paulsen, R. (1993). Specifying the relationship between social ties and activism. American Journal of Sociology, 99, 640-667.   (000119259)

5. פיתוח מעורבות חברתית

קריאת חובה (3 מתוך 5):

בר, ר. (2008). פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל, בתוך: 60 שנות חינוך בישראל, עבר, הווה, עתיד. ירושלים: מכון מנדל. נדלה מאתר https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/Graduate/Mandel.BAR.pdf  

בר, ר., וארנון, ל. (2012). בין הדור השקט לדור ה- Y: שימור מתנדבים מהדורות השונים. עט השדה, 9, 25-34.  (2377668)

גליה, ר. (2017). הצד האנושי של המטבע: הבניית העצמי של עובדים מתנדבים בתאגיד בנקאי בישראל. מגמות, נ"ב, עמ' 97-132. (000116184)

לוי, מ., ויורק, א. (2011). מנהל ההתנדבות כמנהיג: דיווח על מחקר. בתוך מ. גרומב, צ. מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה-21 (עמודים 362-355). כפר סבא: נדב ספרים.  (001216401) (חינוך ‫ 361.37 מיש)

נידל שמעוני, ב. (2007). עידוד מעורבות והתנדבות של אזרחים: מדריך לניהול מתנדבים בעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל. ירושלים: הוצאת החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בעמודים. (001147059) (חינוך ‫ E361.7 ניד)

פרידמן גמליאלי, ס. (2008). ניהול מתנדבים הלכה למעשה. ירושלים: מכון לר לניהול ההתנדבות. (001194590)

קריאת רשות:

חמיטובסקי, ט. (1996). מתנדבים ואנשי מקצוע עסקה חברתית (דרכים לעובד המקצועי המבקש להבין ו"לנצל" טוב יותר את המתנדב). בעבודה הקהילתית, 11, 96-111. (000112084).

טליאס, מ., דוניץ, י., שמעוני, ד., ופיורקו, י. (2007). המדריך לשותפויות בין מגזרים. ירושלים: ג'וינט ישראל אלכ"א. (002387673)

Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996). Volunteers’ motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505. (000128481)

Janoski, T., Musick, M., & Wilson, J. (1998). Being volunteered? The impact of social participation and pro-social attitudes on volunteering. Sociological Forum, 13(3), 495-519. (000487191)

Johnson, M. K., Beebe, T., Mortimer, J. T., & Snyder, M. (1998). Volunteerism in Adolescence: A process perspective. Journal of Research on Adolescence, 8(3), 309- 332. (000388692)

Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G., & Snyder, M. (2009). The Matching of Motivations to Affordances in the Volunteer Environment An Index for Assessing the Impact of Multiple Matches on Volunteer Outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(1), 5-28. (000128481)

6.העצמה נשית

חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים - דוח מסכם. מאיירס-גויינט-ברוקדייל. זמין באתר: http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=28

ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים: 'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות.  זמין באתר http://www.wizo.org.il/page_35092

ידידים. (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות. נדלה מאתר ידידים: http://yedidim.org.il/files/yedidim_sela.pdf

קאי-צדוק, א., גולן, מ., ומאור, ט. (2015). נערות כמנטוריות - בין הוויה לבין עיסוק: זהות, תפקיד ומעגלי תרומה. בתוך ע. גרופר וש. רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (עמודים 461-490). תל-אביב: מופ"ת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד)

שוורץ, י. (2013). נערים, מגדר וחינוך – ממשבר לפתרון: המעבר הנדרש מחינוך משמר-משמר מגדר, ל- 'חינוך מגיב למגדר' (GRP – Gender Responsive Pedagogy). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהאתר http://meyda.education.gov.il/files/shivion/NEARIM1.pdf

 

קריאת רשות:

כאהן-סטרבצ'יסנקי, פ., קונסטנטינוב, צ., ויורוביץ, ל. (2006). נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים. מאיירס-גויינט-מכון ברוקדייל. נדלה מאתר http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/485rr-adolescentgirls-heb.pdf

קריאת רשות:

קרומר-נבו, מ., וסידי, מ. (2014). פמיניזם, כתיבה מחקרית ואחרות. בתוך מ. קרומר-נבו, מ. לביא-אג'אי, וד. הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמניסטיות (עמודים 229-247). הוצאת הקיבוץ המאוחד. (002378433) (‫ 305.42 מתו)

7. התנדבות במבט בינלאומי  

קריאת חובה:

בר, ר., וגרומב, מ. (2015). התנדבות במציאות משתנה. כפר סבא: נדב ספרים. פרק 26: תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (עמודים 230-233). בקיטלוג במדעי החברה 002411604 ונדלה מאתר: http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קאופמן, ר. מירסקי, י., ואבגר, ע. (2005). גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי הרווחה: חקר מקרה של תוכניות התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיה. ביטאון סוציאלי, 68, 102-122. זמין באתר  https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/68/article6.pdf

קריאת רשות:

גרוס, ז., גולדרט, מ. (2017). השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו: סקירת ספרות המוגשת ללשכת המדען הראשי במשרד החינוך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

גרוס, ז., וגולדרט, מ. (2015). החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים. נדלה מאתר  http://yozma.mpage.co.il/SystemFiles/23040.pdf

Shields, P. O. (2009). Young adult volunteers: Recruitment appeals and other marketing considerations. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21(2), 139-159.  (002404468)

Canada survey of giving, volunteering and participating. (pdf). Retrieved from http://www.givingandvolunteering.ca/files/giving/en/csgvp_highlights_2007.pdf