ד"ר איזמן אסתר 77-427-01   הילד עם שיתוק מוחין- דרכי חינוך ושיקום

הילד עם שיתוק מוחין- דרכי חינוך ושיקום: 77-427-01 

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: הרצאה

 

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: ב'                            היקף שעות: 1

 אתר הקורס באינטרנט:   http://hl2.biu.ac.il                         

 

א. מטרות הקורס :

  1. הסטודנט ייחשף למאפייני השיתוק המוחי וביטויה לאורך מעגל החיים.
  2. הסטודנט יכיר את צרכי אוכלוסיה זו בתקופות החיים השונות מבחינה רפואית, פארא-רפואית, חינוכית וחברתית, וכן מידע על מסגרות הטיפול והשיקום של אוכלוסיה זו בישראל.
  3. הסטודנט ילמד אודות שיטות חינוך טיפול ושיקום ייחודיות לילדים בעלי שיתוק מוחין ופגיעות מוטוריות נוספות.
  4. הסטודנט יפתח מודעות למגוון אמצעי העזר הקיימים לרשות ההורים, המורים והמטפלים לשיפור איכות חייהם של אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות ויבין את הקשר שבין הקשיים התפקודיים לבין הפתרונות המוצעים.
  5. הסטודנטים יחשפו למגוון מחקרים עדכניים בתחום ויציגו מחקר לדוגמה.

 

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים:

     הרצאות בליווי מצגות

     צפייה מודרכת בקטעי וידאו

     סיור במ.י.ל.ב.ת. (המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה)

     הגשת רפרט.

 

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1-2

שיתוק מוחין- הגדרות, סטטיסטיקה, היבטים רפואיים ונוירולוגיים, סיווג עפ"י מאפיינים פיזיולוגים, טופוגרפיים ודרגות חומרה

Wu, Y. W.,  Xing, G., Fuentes-Afflick, E.,  Danielson, B., . Smith, L. H., & Gilbert, W. M. (2011)

3-4

נכויות פיזיות נוספות- תוך התמקדות בניוון שרירי, ניוון עצבי, ספינה ביפידה ודיס-אוטונומיה משפחתית

 

5

ליקויים נלווים לקשיים המוטורים כתוצאה מהפגיעה המוחית והתפתחותן של ליקויים משניים

Krakovsky, G., Huth, M. M., Lin, L., Levin, R. S. (2007)

6-7

השוואה בין התפתחות נורמאלית לבין התפתחות אב-נורמאלית, תוך התמקדות בהתפתחות התנועה

 

9

תקופת ביה"ס- קשיים בהערכת אינטליגנציה של ילדים עם שיתוק מוחין, שיקולים בבחירת מסגרת חינוכית, סוגיית השילוב

Nadeau, L., Tessier, R. (2006)

בשארה, ס', שחר, ח' (2010).

נאון, ד', מילשטיין א', מרום, מ' (2012)

שנקר, ר. ורותם , נ. (2008)

10

שיטות חינוך, טיפול ושיקום- תוך התמקדות בשיטת בובט (הגישה הנוירו-התפתחותית) ובשיטת פטו (החינוך המדריך)

Schenker, R., Coster, W. J., Parush, S. (2005)

11

חשיפה להתערבויות נוספות: רכיבה טיפולית, חינוך גופני מותאם, הידרותרפיה, טיפול היפרברי, שימוש ב- VR, טיפול תרופתי, מיכשור חדשני והתערבויות כירורגיות

Min, K., Song, J., Kang, J. Y., Ko, J., Ryu, J. S., Kang, M. S., Jang, S. J., Kim, S. H., Oh, D., Kim, M. K., Kim, S. S. and Kim, M. (2013)

Feltham, M.G., Ledebt, A.,  Deconinck, F. &  Savelsbergh, G. (2010)

Weiss, P.L., Bialik, P. and Kizony, K. (2003).

12

סיור*: הכרות עם מגוון אביזרי עזר לשם פיתוח  תקשורת, ניידות, קריאה/כתיבה, הגיינה, עצמאות במטבח ובאכילה, ניצול שעות הפנאי

 

13

נכויות פיזיות בראי המחקר: הצגת פרזנטציות על מאמרים עדכניים

 

 

 

* התאריך המדויק של הסיור יפורסם בהמשך

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

     77-400: מבוא לילד המיוחד

 חובות / דרישות / מטלות:

 הרצאות

 צפייה מודרכת בסרטי וידאו

 פרזנטציות על מאמרים עדכניים באנגלית

 ביקור במרכז מ.י.ל.ב.ת. (המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה)

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

השתתפות בשיעורים ובביקור במ.י.ל.ב.ת.- 10%

סיכום מאמר עדכני בזוג, והצגתו בכתה בקצרה (כ-10 דק')- 20%

מבחן מסכם- 70%

 

ד. ביבליוגרפיה מומלצת:

1. איזמן, א' (1998). מוקד שליטה וזיקתו להסתגלות בגיל הילדות התיכונה. מחקר משווה בין קבוצות שונות: בעלי הפרעות נפשיות, לקויי שמיעה, בעלי שיתוק מוחין ורגילים. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (413657) (חינוך 155.45 איז)

2. בנט-יובל, ר' (2001). הדימוי העצמי בקרב ילדים צעירים בעלי שיתוק מוחין בהשוואה לילדים בעלי התפתחות תקינה ובזיקה לשיטת הטיפול והמסגרת החינוכית. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.(0519321) (חינוך  616.891 אהר.הש)

3. בשארה, ס' ושחר, ח' (2010). נגישות חינוכית סביבתית וחברתית לילדים עם מוגבלות. דפי יוזמה, 6, 126-117. (000534078)

4. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

5. לידור, ר' (2004). התנהגות מוטורית- היבטים פסיכולוגיים וסוציולוגיים. ירושלים: מאגנס. (000577854) (חינוך 796.01 התנ.מו)

6. מנדלר, ד' ונאון, ד' (2002). אנשים עם מוגבלות משולבים בקהילה - לימוד מהצלחות. ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. (534058) (חינוך E362.4  מנד)

7. נאון, ד', מילשטיין א', מרום, מ' (2012). שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד- דוח מחקר. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות. (001214444) (חינוך E371.9 נאו.) (עותק אלקטרוני 001232541)

8. עילם, ג' (2006). איך לדבר ולכתוב על אנשים עם מוגבלויות? עמותת נגישות ישראל. (001133371)

9. רובינזון, י', שוורצשטיין, צ', שליכטר, ח', ביר, נ', ישי, ר' וויין, ג' (1998). מילון מונחים למתחיל. תקשורת תומכת וחליפית, 14, 64-70. (1117913)

10. שטרוסברג, נ', סנדלר-לף, א' ונאון, ד' (2000). סל שירותים התפתחותיים לילדים עם נכויות: התאמה לצרכים ודרכי הספקה לאחר החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ירושלים: ג'וינט, מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. (441899) (חינוך E362.4  שטר)

11. שנקר, ר' ורותם , נ' (2008). 'צעד קדימה' להנגשת השילוב מודל יישומי לשילוב ילדים עם שיתוק מוחי במערכת החינוך ובקהילה. ענין של גישה, 8, 63-55. נדלה מהכתובתhttp://docs.wixstatic.com/ugd/d50e37_5f5e1d210b464bb388080d4e951c01ef.pdf

12. שרמן, ע' (1995). חינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. נתניה: מכון וינגייט. (315497) (חינוך- 371.904486 שרמ.חנ)

 

13.Cooley, W. C. (2004). Providing a primary care medical home for children and youth with cerebral palsy. Pediatrics, 114(4), 1106-1113.  (000438495)

14.Diamond, K. E., & Kontos, S. (2004). Families’ resources and accommodations: Toddlers with Down syndrome, Cerebral Palsy, and developmental delay. Journal of Early Intervention, 26(4), 253-265. (1164695)

15.Feltham, M. G., Ledebt, A., Deconinck, F., & Savelsbergh, G. (2010). Mirror visual feedback induces lower neuromuscular activity in children with spastic hemiparetic cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 31, 1525-1535. (132167)

16.Hetzroni, O. E., & Schanin, M. (2002). Emergent literacy in children with severe disabilities using interactive multimedia stories. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14(2), 173-190. (249221)

17.Krakovsky, G.,Huth, M. M., Lin, L.,Levin, R. S. (2007). Functional changes in children, adolescents, and young adults with cerebral palsy.Research in Developmental Disabilities, 28, 331-340. (132167)

18.Min, K., Song, J., Kang, J. Y., Ko, J., Ryu, J. S., Kang, M. S., … Kim, M. (2013). Umbilical cord blood therapy potentiated with Erythropoietin for children with cerebral palsy: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Stem Cells, 31, 581-591. (1160712)

19.Nadeau, L., & Tessier, R. (2006). Social adjustment of children with cerebral palsy in mainstream classes: Peer perception. Developmental Medicine and Child Neurology, 48(5), 331-336. (142765)

20.Pirila, S., van der Meere, J., Pentikainen, T., Ruusu-Niemi, P., Korpela, R., Kilpinen, J., & Nieminen, P. (2007). Language and motor speech skills in children with cerebral palsy. Journal of Communication Disorders, 40, 116-128. (155003)

21.Reid, D. T. (2002). Benefits of a virtual play rehabilitation environment for children with cerebral palsy on perceptions of self efficacy: A pilot study. Pediatric Rehabilitation, 5(3), 141-148. (1226697)

22.  Roth, D., & Brown, I. (2017) Social and Cultural Considerations in Family Quality of Life: Jewish and Arab Israeli Families' Child?Raising Experiences. Journal of policy and practice in intellectual disabilities, 14 (1) 68-77 (001187318)

23.Schenker, R., Coster, W. J., & Parush, S. (2005). Neuroimpairments, activity performance, and participation in children with cerebral palsy mainstreamed in elementary schools. Developmental Medicine and Child Neurology, 47(12), 808-814. (142765)

24.Sipal, R. F, Schuengel, C., Voorman, J. M., Van Eck, M., & Becher, J. G. (2010). Course of behavior problems of children with cerebral palsy: The role of parental stress and support. Child Care, Health and Development, 36(1), 74-84. (1185294)

25.Weiss, P. L., Bialik, P., & Kizony, K. (2003). Virtual reality provides leisure time opportunities for young adults with physical and intellectual disabilities.  Cyber Psychology & Behavior, 6, 335-342. Retrieved from http://www.liebertonline.com/doi/pdf/10.1089/109493103322011650 (1173696)

26.Wu, Y. W., Xing, G., Fuentes-Afflick, E., Danielson, B., Smith, L. H., & Gilbert, W. M. (2011). Racial, ethnic, and socioeconomic disparities in the prevalence of cerebral palsy. Pediatrics, 127, e674-e681. (438495)

 

 

חומר מחייב למבחנים:

תקצירי ההרצאות והמחקרים שהוצגו בכתה.