ד"ר קליין יוסף 77-781-01 מערכות מידע במינהל החינוך

מערכות מידע במינהל החינוך, מס' קורס 77-781-01

סוג הקורס: סמינריון

ד"ר יוסף קליין

 

שנת לימודים: תשע"ח      סמסטר:  א+ב    היקף שעות:  2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:   אתר קורסים מתוקשבים אוניברסיטת בר אילן       

 

א. מטרות הקורס:

  1. הכרת התיאוריה של ניהול ידע והשתמעויותיה בחינוך.
  2. אפיון מטרות אסטרטגיות ותפעוליות של מערכות מידע במערכות חינוך.
  3. הערכת המאפיינים של מערכות מידע בדרגי המטה והשדה במערכת החינוך.
  4. תכנון מחקר על אחד מהנושאים הנדונים בסמינריון.

 

ב. מהלך השיעורים: הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות, דיונים ותרגילים ותיעזר באתר תלווה באינטרנט. 

 

תוכן הקורס:

שעור מס'

נושא השיעור

פריטי קריאה חובה מודגשים בקו

1

התפתחות עידן המידע (Information Age)

1,11, 59

2-3

טיפולוגיה של מערכות מידע

2, 58, 60

4-5

תיאוריה של ניהול ידע בארגוני והשתמעויותיה בחינוך

2,22,23,31,32, 34,36,38

6

מטרות אסטרטגיות ותפעוליות של מערכות מידע בחינוך

1, 27,40,45

7-8

הכרת אינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות, הלבטים הכרוכים בהגדרתם ובשילובם במערכות מידע

3,6, 9, 15,16

9-10

מערכות מידע ומשוב בדרגי המטה והשדה במערכת החינוך: מאפיינים, תועלות ומגבלות.

13,20,33,44,46

11

מנהלי בתי ספר בראי הנתונים: תמונת מצב ומגמות עתידיות

 

12

משימת החקר הסמינריונית: מחקרי הערכה על מערכות ניהול ידע במערכת החינוך בישראל: היבטים תיאורטיים

 

13

משימת החקר הסמינריונית: היבטים מתודולוגיים

 

14

טכניקות של איסוף מידע: רמת ההבניה, האוטומציה וכריית מידע

32,43,47

סמ' ב

מפגשים קבוצתיים יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים. מפגשים פרטניים בייעוץ בתכנון העבודה הסמינריונית יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים

 

14,16

חוק חופש המידע, ממשל זמין ואתיקה במערכות מידע

30,35

18

מחקרים על אפקטיביות מערכות מידע בשירותים חברתיים

4,26,29,41,42

19-28 לסרוגין

פרזנטציות  ודיון כיתתי במשימות המחקר הסמינריוני

4,39

 

 

ג. חובות הסמינריון:

  1. קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה.

     2. השתתפות פעילה בדיוני הסמינריון.

     3 . דיווח בכיתה על העבודה הסמינריונית (רקע תיאורטי, שיטה, ממצאים ומסקנות).

4. הגשת עבודה סמינריונית.

  מרכיבי הציון הסופי:  דיווח ביניים על העבודה והיוועצות: 10%, עבודה סופית: 90%

 

ד. ביבליוגרפיה:

במהלך הקורס תינתן הפניה לקריאת פריטים ביבליוגרפיים בהתאם לתחומי המחקר האישיים

אבירם, ר. (2000). שלוש גישות לטכנולוגיות המידע בחינוך. הלכה למעשה בתכנון תכניות לימודים, 15,  1-15. (2369865)

אחיטוב, נ., נוימן, ז. וצבירן, מ. (2004). מערכות מידע לניהול. תל-אביב: דיונון. (000301680) (כלכלה, שמור לפי אחיטוב)

בן אסולי, א. וסחייק, ד. (2003). מדדים להשוואה בין לאומית בחינוך. ירושלים: הכנסת, מרכז מחקר ומידע. (001138013)

בנבנישתי, ר. (1993). מערכות מידע בשרותי אנוש. ירושלים: מאגנס. (000213262) (חברה, לימודי מידע 025.0636  בנב)

גבעון, י. (2016).  שאלת פליאה: כיצד טכנולוגיות מידע יכולות לעזור ללמידת עומק? (עמ' 196-214). בתוך: בק, ש. מידע, ידע ודעת - הדנ״א של החינוך. ת"א: מכון מופת. (002428453) (חינוך 370.1 מיד)

טאלב, נ"ק (2008). תעתועי האקראיות. תל אביב: ידיעות אחרונות ספרי חמד. (עמ' 17-29). (001178527) (חינוך 123.3  טאל.)

משרד החינוך (אין תאריך). מידענות בחינוך – סטנדרטים במידענות. נדלה מהאתר http://www.amalnet.k12.il/sites/informatic/default.asp?center=6&id_in_tbl=1501&tbl=aa

מיטלמן, ט. (2007). תיבת פנדורה, דיונים על ציונים. ירושלים: מכון אבני ראשה. (2369910)

מרצבך, ע. (2009). הגיון הגורל. ירושלים: ראובן מס. (פרק 1001188210, פרקים 2-3, עמ' 43-120). (001172331) (מדף פתוח, יהדות A786  מרצ.) (‫ העותק האלקטרוני ברשומה 002366667)

ניר, א., נפחא. מ. ושלו-גיסר, י. (2008). אינדיקטורים תהליכיים בחינוך ציבורי: סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת האינדיקטורים למערכת החינוך.  ירושלים: האקדמיה הישראלית למדעים

סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. חיפה: אוניברסיטת חיפה, זמורה-ביתן. (471041) (חינוך 371.33 סלו)

סלנט, ע. (2002). האם הארגון מנהל ידע. הרצאה בכנס אינפומידע, 4.3.2002. (1096669)

ספרוני, ש. (1996). מערכות מידע ממוחשבות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (493585) (מכון פדגוגי 005.74  ספר)

פיינמסר, א. ומנדל, ש. (1989). שילוב ביה"ס במערכות המידע בחינוך: סיכום פרוייקט חלוץ. ירושלים: משרד החינוך. (אין בבר אילן)

פרסר, ע., בלאו, א. (2012). העלאת האפקטיביות הבית-ספרית באמצעות מערכת לניהול פדגוגי – מבט של מנהלי בתי ספר על-יסודיים. ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (2410087)

צביאלי, נ. (1995). בחינת מועילותן של  מערכות מידע ממוחשבות ובלתי ממוחשבות בשירותי אנוש. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב. (אין בבר אילן)

קאהן, ס. (2008). שימוש באינדיקטורים חינוכיים בקביעת מדיניות וקבלת החלטות: מבחני ההישגים במיצ"ב. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך. (2369935)

קופרמינץ, ח. (2009). אינדיקטורים אפקטיביים במערכת החינוך. סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת האינדיקטורים  למערכת החינוך. ירושלים: האקדמיה הישראלית למדעים (2369915)

קנריק, ד. (2017). החיה הרציונלית. תל אביב: מטר (002446085) (חינוך 153 קנר)

שבתאי, מ. (2002). מידענות במערכות ניהול ותעשיה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (549361) (מכון פדגוגי 658.4038011  מיד)

שובל, פ. (1998). תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (368126) (חינוך 658.4038011  שוב)

שרון, מ. (1997). חלוקת קשב. תל אביב: גומא – צ'ריקובר. (000351572) (חינוך 153.733  שרו)

 

Andrews, R. (2004). The impact of ICT on literacy education. London: Routledge Falmer. (אין בבר אילן)

Austin, M. S., & Harkins, D. A. (2008). Assessing change: Can organizational learning “work” for schools? The Learning Organization, 15(2), 105-125. (000437259)

Bhattacharji, P., & Kingdon, G. G. (2016). School Education and the Lack of Parent Information. Contemporary Education Dialogue13(1), 57-92. (001220636)

Beazley, H., Boenisch, J., & Harden, D. (2003). Knowledge continuity: The new management function. Journal of Organizational Excellence, 22(3), 65-82. (000505426)

Benoit, G. (2002). Toward a critical theoretic perspective in information systems. Library Quarterly, 72(4), 441-471. (001100085)

Berrar, D. P., Dubitzky, W., & Granzow, M. (Eds.) (2002). A practical approach to microarray data analysis. Klewer. (אין בבר אילן)

Benbenishty, R., & Oyserman, D. (1996). How can integrated information systems (IIS) be a support? In P. Pecora, W. Seelig, F. Zirps & S. Davis (Eds.), Quality improvement and evaluation in child and family services: Managing into the next century. (pp. 235-263). Washington, DC: Child Welfare League of America. (אין בבר אילן)

Bhatt, G. D. (2001). Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5, 68-75. (000437244)

Bryant, S. E. (2005). The impact of peer mentoring on organizational knowledge creation and sharing. Group and Organization Management, 30(3), 319-338. (000327131)

Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (1998). Beyond the productivity paradox: Computers are the catalyst for bigger changes. Communications of the ACM, 41(8), 49-55. (141117)

Caputo, R. (1988). Management and information systems in human services: Implications for the distribution of authority and decision making. New York: Haworth. (0126729) (מדעי החברה 361.3 CAP)

Cheng, E. C., Wu, S. W., & Hu, J. (2016). Knowledge management implementation in the school context: case studies on knowledge leadership, storytelling, and taxonomy. Educational Research for Policy and Practice, 1-12. (000563373)

Dotan, Y. (2002). The duty of administrative and elected authorities to give reasons. Bar Ilan Law Studies, 19(1), 5-65.  (000292928)

Galliers, R. D., & Leidner, D. E. (2014). Strategic information management: challenges and strategies in managing information systems. Routledge. (אין בבר-אילן)

Fricke, C., & Faust, B. (2006). Knowledge transfer: Acquiring implicit knowledge. International Journal of Nuclear Knowledge Management, 2(1), 46-56. (אין בבר אילן)

Han, J., & Kamber, M. (2006). Data mining: Concepts and techniques. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers. (001145444) (מדעי החברה, כלכלה Reserved: POL. under HAN)

Hasan, H., & Gould, E. (2002). Interactive strategic information system in educational administration. Australia: Department of Information Systems, University of Wollongong. (001096673)

Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2001). Organizational knowledge resources. Decision Support Systems, 31, 39-54. (001121588)

Hussein, E. (2016). Education Management Information System and Decision Making Practices In Preparatory Schools of West Arsi Zone, Oromia Regional State (Doctoral dissertation, Harmaya University). אין בבר אילן))

Huotari, M. L., & Iivonen. M. (2004). Trust in knowledge management and systems in organizations. Hershey, PA: Idea Group Publishing. (אלקטרוני 001229594)

Kalkan, V. D. (2006). Knowledge continuity management process in organizations. Journal of Business & Economics Research, 4(3), 41-46. (2370045)

Kendall, J. S., Dandapani, N., & Cicchinelli, L. F. (2016). Benchmarking the State of Kosrae's Education Management Information System. REL 2017-174. Regional Educational Laboratory Pacific. Retrived from: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED569490.pdf

Kelly, A. (2011). Using effectiveness data for school improvement: developing and utilising metrics. London: Routledge. (אין בבר אילן)

Kimiz, D. (2005). Knowledge management in theory and practice. Amsterdam: Elsevier. (001104353 ) (כלכלה Reserved: under DALKIR)

Klein, J. (2005). Effectiveness of school staff meetings: implications for teacher-training and conduct of meetings. International Journal of Research & Method in Education, 28(1), 67-81. (001227056)

Kurland, H., Peretz, H., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Leadership style and organizational learning: The mediate effect of school vision. Journal of Educational Administration, 48(1), 7-30. (000117507)

Masa’deh, R. E., Masa’deh, R. E., Shannak, R., Shannak, R., Maqableh, M., Maqableh, M.& Tarhini, A. (2017). The Impact of Knowledge Management on Job Performance in Higher Education: The Case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management30(2), 244-262. (000594463)

Massingham, P. (2008). Measuring the impact of knowledge loss: More than ripples on a pond? Management Learning, 39(5), 541-560. (000594463)

Mora, M., Wang, F., Gómez, J. M., Rainsinghani, M. S., & Shevchenko, V. S. T. (2017). Decision-Making Support Systems in Quality Management of Higher Education Institutions: A Selective Review. International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST)9(2), 56-79. (לבר אילן אין גישה)

Olabode, A. D., & Oluwafemi, G. (2016). Developing education-based management system using geo-spatial analysis for selected secondary schools in Ilorin West Local Government Area, Kwara State, Nigeria. International Journal of Science and Technology Education Research7(3), 25-34.

Parise, S., Cross, R., & Davenport, T. H. (2006). Strategies for preventing a knowledge-loss crisis. MIT Sloan Management Review, 47(4), 31-38.
(000514295)

Romero, C., Ventura, S., & Garcia, E. (2008). Data mining in course management systems: Moodle case study and tutorial. Computers & Education, 51(1), 368-384. (000581239)  

Telem, M. (2001). Computerization of school administration: Impact on the principal's role - A case study. Computers & Education, 37, 345-362. (000581239) 

Teresa , T.M.., Leslie Jordan, A., Jasperson, J. (2008). Managing change in an information systems development organization: Understanding developer transitions from a structured to an object-oriented development environment. Information Systems Journal, 18(3), 275-297. (001185433)

Verbeek, P. P. (2006). Materializing morality: Design ethics and technological mediation. Science, Technology, & Human Values, 31(3), 361-380. (001183358)

Vermaas, P. E., Kroes, P., Light, A., & Moore, S. (Eds.). (2007). Philosophy and design: From engineering to architecture. Springer Science & Business Media. (אין בבר אילן)

Voogt, J., & Knezek, G. (Eds.) (2008). International handbook of information technology in primary and secondary education. New York: Springer. (pp. 5-22 - 001176800, pp. 23-38 - 001176997, pp. 333-347 - 001176987, pp. 349-365 – 001176797, pp. 367-377 - 001176995, pp. 397-420 - 001176990, pp. 543-554 - 1175664, pp. 597-614 - 1175654, pp. 615-632 – 001175656, pp. 1071-1108 - 1175661, pp. 1109-1144 - 1175648).

Winner, L. (2010). The whale and the reactor: A search for limits in an age of high technology. University of Chicago Press. (אין בבר אילן)

Wylie, P. B. (2002). The many facets of data mining. NEDRA News, (001096670)

 

 

פריטים שאינם מצויים ליד נושאי השיעורים, הינם חומרי העשרה.