פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-200-01 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך 

שם ומספר הקורס:  תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

 -0177-200

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

Shapiro4@biu.ac.il

שעת קבלה : יום ב'   13:00-14:00

 

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: א'                            היקף שעות: 1 ש"ש מתוקשב

 אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד וכלי ניתוח ראשוניים להבנת תפקידי המנהיג החינוכי במערכת החינוך הפורמאלית (בתי ספר) והלא פורמאלית (מתנסים, מרכזים קהילתיים, מרכזים לקידום נוער ועוד) בישראל. בעזרת מושגים וכלים אלו ניתן לעמוד ולחקור מבנים ותהליכים בארגוני החינוך השונים שהוזכרו לעיל. כלים אלה מהווים יסוד לשינוי ארגוני ולהתמודדות המנהיג עם תופעות המתרחשות בבית הספר ובקהילה. בקורס תוצגנה הגישות והאסכולות השונות שתרמו להתפתחות הספרות בנושא המנהל החינוכי  וכן ידונו הבעיות הארגוניות המאפיינות ארגוני חינוך כיום. ברמה ההתנסותית, הסטודנטים יתבקשו לאבחן ולגלות היבטים אלו בשדה מנהל החינוך. במסגרת הקורס ינותחו אירועים נבחרים מארגוני חינוך הקשורים לעבודתו של המנהיג החינוכי.  הקורס מבוסס על הרצאות מתוקשבות מצולמות באתר הקורס, חומר קריאה אקדמי רלוונטי וקבוצות דיון באתר הקורס תוך זיקה למערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

בהתאם, מטרות הקורס  הן:

  1. פיתוח גישה מנהיגותית-ארגונית, ידע  והבנה בקרב הלומדים.
  2. אבחון וניתוח מצבים ארגוניים מורכבים בשדה מנהל החינוך.  
  3. לספק למשתתפים פורום מתוקשב לדיון בנושאי מנהל החינוך.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

    מהלך השיעורים: הרצאת מבוא, והרצאת סיום-פרונטאלי.

                             שאר המפגשים מתוקשבים באתר הקורס. 

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

הערות

קריאה

נושא

מס' שיעור באתר

חובה לקרוא

לוי, ע. (2008 ). ניהול ומנהיגות-שינוי  וחדשנות. רמת גן: רימונים. (עמ' 101-79). (002371104) (חינוך 658.406 לוי)

 

ענבר, ד. (2000). על מנהיגות ומנהל ומה שביניהם. בתוך ר. בוגלר (עורכת), מנהיגות ויישומיה בחינוך (עמ' 37-31). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  (1072104)

מה בין ניהול למנהיגות בארגוני חינוך?

1

 

מפגש פרונטאלי

צפו בהקלטה:

גישות להבנת  ארגונים

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך. (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 57-37 – 2408206)

 

היסודות התיאורטיים וההיסטוריים של ארגון החינוך

2

צפו בהקלטה:

גישה מערכתית

בר חיים, א. (2010). התנהגות ארגונית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך א',  עמ' 124-111, 68-45) (000551935) (חינוך302.35 בר-חיי) (עותק אלקטרוני – 001191877)

ארגונים- מנהיגות חינוכית בגישה מערכתית

3

צפו בהקלטה:

מבנים ארגוניים

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך. (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 57-37 – 2408206)

מבני ארגוני חינוך

4

צפו בהקלטה:

תרבות ארגונית

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך. (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 83-61 - 2380938(.

 

לוי, ע. (2008). ניהול ומנהיגות-שינוי  וחדשנות. רמת גן: רימונים. (עמ' 53-31 – 1183461; עמ'
244-227 – 1183463).

תרבות ארגונית

5

 

Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Israeli teachers’ perceptions of mentoring  effectiveness. International Journal of Educational Management, 23(5), 390-403.

 

סגנונות ניהול ותרבות צוות בארגוני חינוך

6

צפו בהקלטה:

חזון

קולינס, ג. ופוראס, ג. (1995). לנצח נבנו. תל אביב: פקר. (עמ' 129-89 – 1158278).

 

 

חזון ארגוני חינוך

7

 

Shapira-Lishchinsky, O., & Rosenblatt, Z. (2010). Formal ethical climate and voluntary absence. Journal of Educational Administration, 48(2), 164-181. (000117507)  

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס. עמ' 37-40 (002454834  חינוך E371.1 שפי)

לקראת אפקטיביות בית ספרית: חקר היעדרויות מורים בישראל

8

צפו בהקלטה:

זיהוי צורכי שינוי

לוי, ע. (2008 ). ניהול ומנהיגות-שינוי  וחדשנות. רמת גן: רימונים. (עמ' 139-105 - 1183462).

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 356-343) (001200397) (חינוך 371.2 אופ)

שלבים להטמעת שינוי בארגוני חינוך

9

צפו בהקלטה:

מיפוי צרכים

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 339-303) (001200397) (חינוך 371.2 אופ)

 

שיווק בארגוני חינוך

10

צפו בהקלטה:

שיווק

 

המשך שיווק בארגוני חינוך

11

צפו בהקלטה:

הנעת עובדים

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 182-161) (001200397) (חינוך 371.2 אופ)

הנעה, שביעות רצון ומחויבות בעבודה החינוכית

12

 

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (עמ' 339-319) (001200397) (חינוך 371.2 אופ)

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס. עמ' 79-84 (002454834  חינוך E371.1 שפי)

ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך

13

מפגש קריאה

 

 

מפגש סיום-הכנה לבחינה

14

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:אין

 דרישות / מטלות:  מבחן סיום-100% מהרכב הציון

 מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי

 

ד. ביבליוגרפיה:

         ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך (מהדורה שניה). חיפה: פרדס. (001200397) (חינוך 371.2  אופ)

בר חיים, א. (2002). התנהגות ארגונית (כרך א'). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000551935) (חינוך 302.35  בר-חיי.)

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר המופיע בטבלת הסילבוס.