ד"ר איזמן אסתר 77-457-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד

כלים בסיסיים בחינוך המיוחד: 77-457-01

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: תרגיל

שנת לימודים:    תשע"ח                סמסטר:    א'                      היקף שעות:  1 ש"ש

 

א. מטרות הקורס:

  1. הסטודנטים יכירו דרכי עבודה וכלים בסיסיים למסגרות שכיחות בחינוך המיוחד.
  2. הסטודנטים יכירו את סוגי התכניות החינוכיות בחינוך המיוחד ויתנסו בבניית דוגמה
  3. הסטודנט יפתח יכולת ליישם את הידע התיאורטי שנצבר, במצבי למידה מגוונים.
  4. הסטודנטים ילבנו יחד קונפליקטים והתלבטויות בזיקה להתנסות המעשית.

 

ב. תוכן הקורס:

קורס זה מלווה את הסטודנטים בהתנסותם המעשית בשנה ב', ויעסוק בהקניית ידע נדרש ובדיון בהתלבטויות העולות מן השדה.

בחינוך המיוחד המורה פועל בדרכי עבודה מגוונות בכדי לענות על צרכי התלמיד, ומשתמש בכלים ואמצעים בהתאם לסוג החריגות. בשל רוחב היריעה, בקורס זה נתמקד בנושאים המשותפים למרבית המסגרות בחינוך המיוחד.

הנושאים יתמקד בתכנון העבודה בחינוך המיוחד, מתהליך האבחון ועד להתאמת תכניות עבודה, תוך התייחסות לניהול כתה ולבניית תוכניות המיוחדות- תל"א, תח"י, תל"כ ותל"גן, בשילוב מספר אסטרטגיות לטיפול בבעיות משמעת ולשיפור ההוראה לקראת הפנמה ולזכרון.

    מהלך השיעורים:

הרצאות בליווי מצגות וסרטונים, הדגמות, תרגולים מעשים, דיונים קבוצתיים ולמידת עמיתים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

לקראת בניית פרופיל תפקודי- סוגי אבחונים שכיחים בחינוך המיוחד ואיסוף נתונים מתוכם

 

3-4

מאבחון להתערבות- התנסות קבוצתית בניתוח אבחון דידקטי

 

5

סדנא בפתרון קונפליקטים- בליווי המד"פיות

 

6-7

תכניות בחינוך המיוחד- תח"י, תל"א והקשר בינן לבין התכנית הכתתית והגנית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh7k1_2_1.htm

8

שילוב הסטנדרטים בחינוך המיוחד בבניית תח"י, תל"א- התנסות ותרגול קבוצתי

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/chinuch_leshoni/chinuchleshoni/prisa.htm

9-10

שילוב אסטרטגיות לניהול כתה, פתרון קונפליקטים וטיפול בבעיות משמעת בתכניות הכתתיות/גניות והאישיות

ריף, ס.פ. (2009).

11-12

מלמידה להפנמה ולזכרון- אסטרטגיות לתכנון מידע ולארגונו לצורך הוראה יעילה ומשמעותית

 

13-14

סדנא בנושא חינוך דיאלוגי והקשבה מתמדת לכתה ולתלמיד

לסרי (2012)

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם

77-400: מבוא לילד המיוחד

77-408: דידקטיקה כללית

77-409: דידקטיקה בכתה ההטרוגנית

77-414: עבודה מעשית שלב א'

77-453: עבודה מעשית שלב ב' (צמוד)

דרישות:

נוכחות והשתתפות ופעילה בשיעורים

הגשת מספר תרגילים לאורך הסמסטר

מרכיבי הציון הסופי:

הגשת תרגילים לאורך הסמסטר

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

ברט, א' ושויצקי, צ' (2000). צמתים בדרך- מודל לפתרון בעיות בכיתה. תל אביב : מכון מופ"ת. (454100) (חינוך 371.1024 ברט)

גרינבוים, נ' וליכטר, נ' (1996). אבחון קריאה וכתיבה. חיפה: אורנים. (354147) (חינוך E372.48 גרי)

ויס, נ' וגלסר, ג' (1999). פתרון קונפליקטים בחיי היום-יום- "זוכים בלבד". תל אביב: עמותת תורת האילוצים לחינוך. (471770) (מ. פדגוגי 370.115 E ויס)

חגי, ע' (2005). ילד שלי מיוחד: על ילדים עם קשיים תחושתיים, מוטוריים, שפתיים, תקשורתיים והתנהגותיים. מושב בן שמן: מודן. (1066840) (חינוך 618.928588 חגי)

חגי, ע' וחגי, י' (2014).  יש לי ילד אחר: על הורות לילדים לקויי למידה, קשב וריכוז, מינקות ועד בגרות. מושב בן שמן: מודן. (2378137) (חינוך 371.9 חגי)

טוב-לי, א' (2000). אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט'. קרית ביאליק: אח, מתי"א זבולון אשר. (459317) (מ. פדגוגי  E372.48 טוב)

טלמור, מ' (2007). הוראה מתקנת הלכה למעשה. תל אביב: תלפיות. (1126302). (חינוך E372.43 טלמ) יש רק מהדורת 2004

יריב, א' (1999). שקט בכיתה בבקשה! אבן יהודה: רכס. (427675) ( חינוך E371.1024 ירי)

           לסרי, ד' (2012). רצף של הצלחות. נדלה מהכתובת http://www.dialogit.org/archives/1377

           משרד החינוך (1998). חוזר מנכ"ל נח/7: תכנית לימודים אישית לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד.                          ירושלים: המחבר. נדלה מהכתובת http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh7k1_2_1.htm

            פרידמן, י' ופישר, נ' (2003). ההורים ובית הספר: עמדות ורמת מעורבות. ירושלים: מכון סאלד. (575620)                      (חינוך 371.103 פרי)

ריף, ס"פ (2009). כיצד לחנך וללמד ילדים עם ADD/ADHD – הפרעות קשב והתנהגות: שיטות, אסטרטגיות והתערבויות מעשיות. קריית ביאליק: אח. (1162659) (חינוך 618.928589 ריף)

שיף, ר', הר-צבי-הכהן, ש' ולוי-שמעון, ש' (2004). שפה במחשבה תחילה-צלילים. חולון: רכגולד. (599355) ( מ. פדגוגי E372.6   שיף)

שיף, ר', הר-צבי-הכהן, ש' ולוי-שמעון, ש' (2004). שפה במחשבה תחילה-תבניות. חולון: רכגולד. (אין בבר אילן)

שני, מ', לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א' וזייגר, ט' (2003). מעק"ב: מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות. חולון: יסוד. (אין בבר אילן)

שני, מ', לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א' וזייגר, ט' (2006). א-ת, מערכת לאבחון ליקויים בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות. תל אביב: "ניצן" ומכון מופ"ת. (אין בבר אילן)

שמר, א' ובר גיא, א' (2004). היוועצות: שותפות בין עמיתים בלמידה ארגונית בשירותי אנוש. מקבץ, 9(1), 89-63. (001149881)

Englert, C. S., Zaho, Y., Collings, N., Romig N. (2005). Learning to read words: The effects of internet-based software on the improvement of reading performance. Remedial and Special Education, 26(6), 357-371. (000132983)

Meyer, B. J., & Ray, M. N. (2011). Structure strategy interventions: Increasing reading comprehension of expository text. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 127-152. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1070453.pdf