ד"ר וייס יצחק 77-328-01 תורת המבחנים והשאלון 

     

שם ומספר הקורס:  תורת המבחנים והשאלון (77-328-01)

סוג הקורס: (שיעור+ תרגיל)

שנת לימודים:  תשע"ח             סמסטר:  א                       היקף שעות:  1 שש

 אתר הקורס באינטרנט:    www.realtutoring.com      

 

א. מטרות הקורס

מטרות על

להביא את התלמיד להבנה ולשליטה בניתוח כלי המדידה העיקרי במדעי החברה: המבחן והשאלון. 

 

מטרות ספציפיות

 

להקנות לתלמיד את התיאוריה והמעשה של המדידה וההערכה בתחום מדעי החברה ובמיוחד במערכת החינוך באמצעות שאלונים ומבחנים. התלמיד לומד מקרוב תוך הדגמה  מבחנים ושאלונים ידועים כמו: מבחני אינטליגנציה של וקסלר ורייבן, שאלוני חרדה, שאלוני דימוי עצמי, שאלוני הכוון מקצועי ועוד. כל זאת תוך ניתוח תוכנם והיבטים סטטיסטיים- טכניים שלהם. התלמיד לומד ומתרגל לפתח ולבנות כלי הערכה, ולבקר כלי הערכה קיימים. בקורס קיימת גם התייחסות להערכה אלטרנטיבית, והתייחסות ליתרונות וחסרונות של סוגי הערכה שונים. 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל הקורס בנוי סביב שלבי פיתוח מבחנים ושאלונים והשימוש בהם.

נושאי הקורס:

הקורס נסוב סביב 5 נושאים מרכזיים: א. רקע כללי והיסטורי על התפתחות מבחנים ושאלונים והשימוש בהם. נלמדים מושגים כמו: מדידה, הערכה, אבחון ב. הרציונל התיאורטי שעומד מאחורי בניית השאלון והמבחן, בין השאר רמת התקיפות שלו. ג. הצד הטכני של בחירת סוגי פריטים וסולמות למבחן ולשאלון. ד. מושגים סטטיסטיים מרכזיים הקשורים למבחנים ולשאלונים, כמו: נורמות, מהימנות ותקיפות סטטיסטיים. ה. קביעת איכות פריטי המבחן לפי התוצאות

 

 

   מהלך השיעורים:

שיטת ההוראה כוללת הרצאות וסדנאות להתנסות בפועל בבניית מבחן ושאלון תוך העברתם וניתוחם  באמצעות שימוש בתוכנת SPSS.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

* מושגי "מדידה, הערכה, אבחון" במדעי החברה בכלל ובמדעי החינוך בפרט. לשם מה מעריכים ומאבחנים ?                     

* כלי המדידה- הגדרת מושג המבחן והשאלון, רקע היסטורי להתפתחות המבחנים. 

* סוגי שאלונים ומבחנים והשימוש בהם (הישג, ניבוי, הצבה, מיון, דיאגנוזה ועוד). הדגמות.

מתוך: בירנבוים מנוחה. (1997). חלופות בהערכת הישגים. הוצאת רמות- אוניברסיטת ת"א.      

מתוך: בירנבוים מנוחה. (1997). חלופות בהערכת הישגים. הוצאת רמות- אוניברסיטת ת"א.      

2

* קריטריונים למבחן טוב:                                   

תקנון(אחידות), סטטיסטיקה בסיסית, נורמות, מהימנות ותקיפות, וגורמים המשפיעים עליהם.

 

אנסטזי, אנה. (1990). מבחנים פסיכולוגיים. מהדורה ששית אוניברסיטה פתוחה.

 

3

* הבסיס לבניית מבחנים ושאלונים: תקיפות תוכן ותקיפות מבנה

* הערכה חילופית- הערכת ביצוע (rating-scale), פורטפוליו, המחוון check-list ועוד.

 

 

4

* כללים לניסוח פריטי שאלון ומבחן.

* צורות שונות של שאלות: שאלות פתוחות, סגורות, רב ברירה ועוד.

 

בירנבוים מנוחה. (1997). חלופות בהערכת הישגים. הוצאת רמות- אוניברסיטת ת"א.      

 

5

* מתן ציון למבחן ולשאלון :                                                          

ניתוח פריטים (איכות הפריט-דרגת קושי,מדד אבחנה, משיכת מסיחים).     

פירוש תוצאות על פי קריטוריון (criterion-referenced) ועל פי נורמה (norm-referenced).               

 

אנסטזי, אנה. (1990). מבחנים פסיכולוגיים. מהדורה ששית אוניברסיטה פתוחה.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

  • מבוא לסטטיסטיקה

חובות / דרישות / מטלות:

  • העברת שאלון קיים וניתוחו, ובניית מבחן לפי כל כללי תורת המבחנים והשאלונים

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

  • ציון במבחן מינימלי 60.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     (המקורות המסומנים ב-** מציינים מקורות חובה)

** אנסטזי, א' (1990). מבחנים פסיכולוגיים (מהדורה ששית). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (0136830) (חינוך 153.93 אנס)

** בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל-אביב: רמות. (347017) (חינוך E371.26 ביר)

ווגנר, מ' (1991). יש מבחן! בניית מבחני הישגים. תל-אביב: רמות. (173518) (חינוך 371.26 וגנ)

לוי, י' (1976). הישגים לימודיים. הערכה ומדידה (2 כר'). תל-אביב: דקל. (218301) (חינוך נבו, ב' (1981). מבחנים וציונים במערכת החינוך. תל-אביב: צ'ריקובר. (0222935) (חינוך 371.26 נבו)

נבו דוד. (1989). הערכה המביאה תועלת: הערכת פרוייקטים חינוכיים וחברתיים. תל-אביב: מסדה. (105642) (חינוך E379.154 נבו)

אוניברסיטה פתוחה. (1986). שיטות מחקר במדעי החברה. יחידה 5. תל-אביב: המחבר. (46986) (חינוך 300.72 אונ)

 

1. De Vaus, De. (2014). Surveys In Social Research  (6th Ed.). Routledge. (אין בבר אילן)

2.Stiggins, R. J. (1994). Student-centered classroom assessment. New York: McMillan. (

3.Miller, M.D. ,Linn. R.L. & Gronlund, N.E. (2012). Measurement and Assessment in Teaching.  Englewood  Cliffs, New Jersey.  (אין בבר אילן)

 

 

ספרות ענפה בנושא הערכה מופיע בנושא מספר 371.26

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

אוניברסיטה פתוחה. שיטות מחקר במדעי החברה. יחידה 5. ת"א. 

 

חומר מחייב למבחנים:

 

כל החומר שנלמד בכתה וסכום פרקים 1 2 6 באתר

החומר למבחן מהספר "מבחנים פסיכולוגיים":

פרק 4 : נורמות 75-105 ללא עמוד 98.

פרק 5 : מהימנות : 108-126 וגם עמוד 133.

פרק 8: קושי פריט 188-202 (מומלץ)

 

פרק 9: מבחני אינטליגנציה 221-250 (מומלץ)

 

החומר למבחן מהספר "חלופות בהערכת הישגים":

פרק א: מ-14 עד 29 מהי הערכה חלופית

פרק ג: מ-41 עד 51  יעדי הערכה 

פרק ד: מ-88 (למטה) עד 116  ראיות על הישגים

פרק ה: מ-141 עד 159  מחוונים ונקודות קבע לביצוע

פרק ה: מ-167-171  תעודות/דוחות הערכה

נספח ד: 309- 320 טקסונומיה של בלום 

נספח ו: 334-335  דוגמאות למחוונים