ד"ר קליין יוסף 77-848-01 סדנא  בקבלת החלטות

שם הקורס:  סדנא  בקבלת החלטות

מס' 77-848-01

סוג הקורס: סדנה

ד"ר יוסף קליין

שנת לימודים: תשע"ח             סמסטר:     א+ב      היקף שעות:  2 ש"ש

 

א. מטרות הסדנה:

  1. הכרת יחסי הגומלין בין מופע התכנון לבין מופע קבלת ההחלטות.
  2. הכרת גורמים אינטרינזיים ואקסרינזיים  המשפיעים על יעילותן של החלטות במערכת
    החינוך.
  3. הנחת יסודות תיאורטיים לעריכת מחקרים בתחום קבלת ההחלטות.
  4. פיתוח מיומנויות לקבלת החלטות מועילות בעבודה.

 

ב. מהלך השיעורים: הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות, דיונים ותרגילים ותיעזר באתר תלווה באינטרנט. 

 

נושאים:

שעור מס'

נושא השיעור

פריטי קריאה חובה מודגשים בקו

1

יחסי הגומלין בין תכנון וקבלת החלטות.

1,3,28

2

תרגיל

26

3

מודלים נורמטיביים ואמפיריים בקבלת החלטות

2,5,25,61

4

תרגיל

 

5

אמת עובדתית ואמת משפטית בהכרעות

17

6

הדרכה בפיתוח תרגילים אישיים

 

7-8

גורמי הטיה בקבלת החלטות:

4, 6(המבוא),21,24,41

9-11

ניתוח מחקרי הטיות בהחלטות בשדה מינהל החינוך

7,22,47

12

יחסי הגומלין בין אינטואיציה ושיטתיות בקבלת החלטות ניהוליות חינוכיות

50

13

קבלת החלטות בתנאי לחץ

14,52

14

תרגיל

 

15

מערכות תומכות החלטה בשדה החינוךDSS  ES

13,19,49,59

16

מטה קוגניציה כמערכת תומכת החלטה

30

17

מנהל בית הספר כמקבל החלטות

29,36,40

18-19

שיתוף בקבלת החלטות  

42,43,63

20

תורת המשחקים

15

21

מדעי המוח וקבלת החלטות

27,35

22

תרגול: היבטים יישומיים בחינוך

 

23

שקיפות בקבלת החלטות

10,39

24

תרגול: היבטים יישומיים בחינוך

 

25

אתיקה והחלטות  

20,33,37,45,62

26

דילמות ערכיות בהכרעות -סדנא

23

27

החלטות ויישומן בארגונים

 

28

סיכום

 

 

ג. חובות הסדנה:

  1. השתתפות בשעורים ובתרגילים קבוצתיים במהלך כל שנת הלימודים.
  2. ביצוע ארבעה תרגילים מסכמים המשקפים אינטגרציה בין המרכיבים השונים של הידע התיאורטי הנלמד בסדנא ודרכי יישומם בסיטואציות החלטה בשדה החינוך.

      מרכיבי הציון הסופי:  משקלו של כל תרגיל 25% מהציון הסופי.

ד. ביבליוגרפיה:

אבירם, ר. (2004). בית הספר העתידני: מסע למחקר לעתיד החינוך. גבעתיים: מסדה. (000576675) (חינוך370.1  בית.)

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי. חיפה: פרדס. (פרק 11). (001200397) (חינוך 371.2  אופ.)

אריאב, ת. (1996). תכנון לימודים לקראת 2020 - סוגיות, מגמות וכיווני פעולה. בתוך א. פלד (עורך), מדיניות תכנון נושאית: מערכת החינוך (עמ' 229-256). חיפה: הטכניון. (אין בבר אילן)

אריאלי, ד. (2009). לא רציונאלי ולא במקרה - הכוחות הסמויים שמעצבים את ההחלטות שלנו. תל אביב: מטר. (1171760) (חינוך 153.83  ארי)

אריאלי, ד. (2011). לא רציונאלי אבל לא נורא. אור יהודה: דביר. (001219171) (חברה 153.43  ארי)

בורק, י. (2011). מדוע טייסי הקמיקזה חובשים קסדות. תל אביב: עם עובד, 119-122. (1222870) (158 בור. מדעי החברה ומדף פתוח)

בר הלל, מ. (עורכת) (2004). רציונליות, הוגנות, אושר. חיפה: אוניברסיטת חיפה וכתר. (פרק 1 - 001071397,פרק 2 – 1158280, פרק 3 - 1177290, פרק 4 - 1177293, פרק 5 - 1177289)

בר הלל, מ. (2010). להרשיע באמצעות נוסחה מתמטית. אודיסאה, 8, עמ' 32-39. (001167627)

גלנץ, י. (1989). החשיבה כתפקוד תלת-כיווני. תל אביב: צ'ריקובר.  (000111891) (153.42  גלץ)

דורון, י. (1986). להחליט ולבצע  פרקים במדיניות ציבורית. תל אביב: כיוונים. (47280) (חברה שמור מדעי-המדינה לפי דור)

דותן, י. (2002) חובת ההנמקה של רשויות מינהל וגופים ציבורייםמחקרי משפט, י"ט, 5-65. (000292928)

דמסיו, א. (1998)השגיאה של דקארט: רגשות, היגיון והמוח האנושי. תל אביב: כינרת. (382583) (חברה, פילוסופיה 153.43  דקר)

דר-לביב, ע. (2007)שיפוטים תלויי זמן ותהליכי קבלת החלטות בקרב קשישים לעומת בני גילאים אחרים. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, החוג לפסיכולוגיה, תל אביב. (אין בבר אילן(

הרמן, ר.  (2002. (יעילות החלטות מתוכנתות לעומת לא מתוכנתות של מורים בבתי ספר: מחקר השוואתיעבודת מחקר לתואר שני. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך. (485427)   (חינוך 371.334 הרמ)

 הרסגור, מ. ופוקס, א. (2010 (רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים: החלטות בתנאי משבר. אור יהודה: כנרת, זמורה ביתן, דביר (001196747) (חינוך 909.8  הרס)

 זמיר, ש., משלר, מ. וסולן, א. (2007. (תורת המשחקים. ירושלים: מאגנס. (1157343) (כלכלה שמור לפי זמיר)

זקהאוזר, ב. וסנדוסקי, א. (2011. (כך מחליטים האנשים החכמים. תל אביב: מטר. (001207632) (חינוך 153.83  זקה)

זלצמן, נ. (2000. (אמת עובדתית ואמת משפטית - מניעת מידע מבית-המשפט לשם הגנה על ערכים חברתייםעיוני משפט, כד(2), 263-281. (2370330)

 טאוב, ד. (2011. (האדם הסביר ואחריותו בקבלת החלטותיואורשת, ב, 219-240. (001197399)

יהלום, י. (1993) מערכת ממחה (.E.S) לאבחון ולטפול במצבי למידה חריגים - מל"ח וחקירת השפעותיה על תהליכי קבלת החלטות הקשורות בניהול מערכת הלמידה על ידי מנהל בית הספר. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. (אין בבר אילן)

יסעור, י. (2005). היגיון ורגש בקבלת החלטות ובלקיחת סיכונים. תל אביב: רמות. (פרק 4 – 2370347, פרק 5 – 2370252).

יסעור, י. (2010).  גם לכם לא היו מים חמים? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות. תל אביב: מטר. (001192159) (לימודי מידע 153.83  יסע.)

כהן, ע. (2006). דילמות רפואיות: ופתרונן הלכתי. ירושלים: ארגון הצלה וחסד. (000434362) (מדף פתוח A961  כהן)

ליברמן, ו. וטברסקי, ע. (1996). חשיבה ביקורתית: שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000334758) (חינוך 153.4  ליב)

ליכט, פ. (2008). השוואה בין שני מודלים נורמטיביים לקבלת החלטות. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך, רמת-גן. (1145166) (חינוך 153.83  ליכ)

לסרי, ת. (2003). ניתוח תהליך קבלת החלטות וקביעת מדיניות בניהול פרויקטים של משרד החינוך. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למדעי המדינה, רמת גן. (567769) (חינוך E379  לסר)

לרר, ג. (2010). איך אנחנו מחליטים: המדריך לשימוש מעשי בתגליות האחרונות של מדעי המוח. אור יהודה: זמורה ביתן. (001205837) (חינוך 153.83  לרר)

סטיל, פ. (2012). דחיינות. ישראל, מטר, פרקים 1-3.  (2376381) (155.232 סטי. מדעי החברה)

פסיג, ד. (2003). ללמוד מוטת-זמן-עתיד בבית הספר. תפוז כתום: מעמדו של בית הספר כמורה דרך בימינו, 42-51.  (2370299)

פרידמן, י. (1995). מנהל בית-הספר כמקבל החלטות: תבניות חשיבה ותהליכים בפתרון  בעיות. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 20, 5-23.  (567301)

קניאל, ש. (2001). הפסיכולוגיה של השליטה על התודעה. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן. (510335)  (153 קני.פס)

קניאל, ש. (2010). האומץ להחליט ולפעול. תל אביב: רמות. (001185691) (חינוך 153.83 קני)

(העותק האלקטרוני ברשומה 001213570 )

קניאל, ש. (2009). האומץ להחליט ולפעול: קבלת החלטות אצל היחיד והקבוצה. תל אביב: רמות. (עמ' 23-59 )   ( 1194698)

קנריק, ד. (2017). החיה הרציונלית. תל אביב: מטר (002446085) (חינוך 153 קנר)

רוזנבלט, ז. ושפר, ז. (2000). אתיקה ואחריות חברתית בתהליכי פחיתה ארגונית. ד' יזרעאלי ונ' זוהר (עורכים), אתיקה ואחריות חברתית: עיונים ישראלים (עמ' 219- 244). תל אביב: צ'ריקובר. (1180792)

רוק, א. (2007). הנפש בלילה: המדע החדש החוקר איך ולמה אנו חולמים. תל אביב: עם עובד. (001132271) (חינוך 154.63  רוק.)

שפירא, צ. (1999). נטילת סיכון מהיבט ניהולי. תל אביב: צ'ריקובר. (0446518) (חברה 658.403  שפי; כלכלה שמור לפי שפירא)

 

Ariely, D., & Zakay, D. (2001). A timely account of the role of duration in decision making. Acta Psychologica, 108, 187-207. (000581163)

Bazerman, M. H. (2006). Judgment in managerial decision making (6th ed.). New York: Wiley. (1115219) (כלכלה Reserved: under BAZERMAN)

 Bryk, A. S., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement. New York: Russell Sage Foundation. (אין בבר אילן)

Forester J. (1989). Focus on what counts: Planning and design as practical communicative action. In J. Forester (Ed.), Planning in the face of power (pp. 107-136). Berkeley, CA: University of California Press. (אין בבר-אילן)

Gambrill, E. (2007). Transparency as the route to evidence-informed professional education. Research on Social Work Practice, 17(5), 553-560. (000168122)

 Gates, G. S., & Siskin, D. (2001). Principal leadership styles and attitudes toward shared decision making with teachers. Planning and Changing, 32(3), 164-183.  (0566998)

Gilboa, I., (2010). Questions in Decision Theory., Annual Reviews in Economics, 2, 1-19. Retrived from: https://www.hhs.se/contentassets/4125c7ed47494f8aa1ff7c5d1e4dc426/gilboa_questions_in_decision_theory.pdf

Gilboa, I., A. Postlewaite, and D. Schmeidler. (2012). Rationality of Belief, Synthese, 187, 11-31. (000141809)

 Gilovich, T., Griffin, D., & Kahneman, D. (Eds.) (2002). Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment. Cambridge: Cambridge University Press.    (001072949)  (חינוך 153.4 HER)

 Gladstein, D.L., & Reilly, N.P. (1985). Group decision making under threat: The tycoon game. Academy of Management Journal, 28(3), 613-627. (000114165)

Glicher, P. W., (2005). Decisions, uncertainty, and the brain.  MIT Press, Cambridge MA: USA. (001072861) (153 GLI d  חינוך)

 Greenberg, J., & Baron, R. A. (2003). Behavior in organizations (8th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. (Decision making in organizations – ch. 10 - 1181363)

Huotari, M. L., & Iivonen, M. (2004). Trust in knowledge management and systems in organizations. Hershey, PA: Idea Group Publishing. (001229594 משאב אלקטרוני)

Kogut, T., & Ritov, I. (2011). ‘Protective donation’: When refusing a request for a donation increases the sense of vulnerability. Journal of Experimental Social Psychology, 47(6), 1059-1069.( 000117625)

Fenner, D.E.W. (1999). Ethics in education. New York: Garland. (אין בבר אילן.

Klein, J. (2002). Prediction of success for school principal candidates by means of a decision-making test. Journal of Educational Administration, 40(2), 118-135.   (000117507)

 Klein, J. (2002). The failure of a decision support system: Inconsistency in test grading by teachers. Teaching and Teacher Education, 18, 1023-1033.   (000141830)

Klein, J. (2005). Similarity and dissimilarity between intuitive and computer-assisted decisions. In L.V. Barnes (Ed.), Contemporary teaching and teacher issues (pp. 77-88).  New York: Nova Science Publishers.   (אין בארץ)

Klein, J., & Wasserstein, M. (2005). The contribution of decision support systems (DSS) to consolidation of educational policies. School Leadership & Management, 25(2), 155-169. (000134944)

 Klein, J., Weiss, I. (2007). Towards an integration of intuitive and systematic decision making in education. Journal of Educational Administration, 45(3), 265-277. (000141830)

March, J. K., & Peters, K. H. (2008). Designing instruction: Making best practices work in standards-based classrooms. Thousand Oaks, CA: Corwin. (אין בבר אילן)

 Marsden, J. R., Pekath, R., & Wibowo, K. (2002a). Decision making under pressure with different information sources and performance based financial incentives – Part 1. Decision Support Systems, 34, 75-97.  (000152518 )  

Maitlis, S., & Ozcelik, H. (2004). Toxic decision processes: A study of emotion and organizational decision making. Organization Science, 15(4), 375-393. (000137617)

McGraw, A. P., Mellers, B. A., & Ritov, I. (2004). The affective costs of overconfidence. Journal of Behavioral Decision Making, 17, 281-295. (000459242)

 Meyer, K. A. (2005). Critical decisions affecting the development of Western Governors University, higher and adult education. Innovative Higher Education, 30(3), 177-194. (000459150)

Moorhead, G., Neck, C.P., & West, M. S. (1998). The tendency toward defective decision making within self-managing teams: The relevance of groupthink for the 21st century. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 73(2-3), (000129324)

Opfer, V. D., & Denmark, V. (2001). Sorting out a sense of place: School and school board relationships in the midst of school-based decision making. Peabody Journal of Education, 76(2), 101-118.  (001225905)

 Park, Y., Bok, K. F., & Chung, W. H. (2002). The effects of decision-making activities about bioethical issues on students' rational decision-making ability in high school biology. Journal of the Korean Association for Research in Science Education, 22(1), 54-63. (אין בארץ)

 Power, D. J. (2007). A brief history of decision support systems. Retrieved from http://dssresources.com/history/dsshistory.html (2370342)

Renshon, J., & Kahneman, D. (2017). Hawkish Biases and the Interdisciplinary Study of Conflict Decision-Making. In Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations (pp. 51-81). Springer International Publishing. (אין בבר-אילן)

 Shafir, E. (Ed.) (2003). Preference, belief, and similarity: Selected writings of Amos Tversky. Cambridge, Mass: MIT Press.   (אין בבר-אילן)

Simon, H. A. (1993). Decision making: Rational, non rational, and irrational. Educational Administration Quarterly, 29(3), 392-411. (000143449)

Street, M. D., Robertson, C., & Geiger, S. W. (1997). Ethical decision making: The effects of escalating commitment. Journal of Business Ethics, 16, 1153-1161. (000154973)

Taylor, D. L., & Tashakkori, A. (1997).  Toward an understanding of teachers’ desire for participation in decision making. Journal of School Leadership, 7, 609-628. (אין בבר אילן)

Tartar, C. J., & Hoy, W. K. (1998). Toward a contingency theory of decision making. Journal of Educational Administration, 36(3), 212-228. (000117507)

Thompson, M. A., & Kahnweiler, W. M. (2002). An exploratory investigation of learning culture theory and employee participation in decision making. Human Resource Development Quarterly, 13(3), 271-288.  (000564427)

 

 

פריטים שאינם מצויים ליד נושאי השיעורים, הינם חומרי העשרה.