שלחו לחבר

ביבליוגרפיות לקורסים

ארכיון

חיפוש קורסים בכל השנים

תשפ"ב

 

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
 דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01 הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-0015-01 מיומנויות השיח והכתב בשפה האנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית 
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-323-01 פרקטיקום
ד"ר איזקסון עטרה 79-454-01    הוראה זוטא  במוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-0012-01 חשיבה יצירתית
ד"ר איזקסון עטרה 79-444-01 מתודיקה של הוראת המוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-03 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת

פרופ' באומינגר-צביאלי נירית

817-7491-01 הספקטרום האוטיסטי (ASD)
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-8291-01 התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-143-01 אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-230-01 במערבולת האידאולוגיות
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-252-01 טיפול המנהל הצוות באוכלוסיות  תת משיגות
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-202-02 מערכת החינוך בישראל  
בר-חיים אייל 77-006-01 יסודות בסוציולוגיה חינוכית
ד"ר הושמנד שגית 77-967-01 "אני בקבוצה" - סמסטר א'
גב' כהן ג'יין  79-427-01 הוראה זוטא – אנגלית
ד"ר לוי-שמעון שני 79-8006-01 הוראה מותאמת בכתיבה
ד"ר לוי-שמעון שני 77-793-01 פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה
ד"ר לוי-שמעון שני 79-8024-01 תהליכי קריאה במחקר וביישום
פרופ' מיכל ציון          79-435/6 - 01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה
פרופ' מיכל ציון 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים
פרופ' ברכה קרמרסקי 77-991-01

קולוקוויום מחקרי- איסוף, ניתוח נתונים והצגתם בשיטות משולבות

ד"ר רג'ואן בן-שלמה אופירה 77-967-01 "אני בקבוצה" - סמסטטר ב'
ד"ר רז נצר קרן 77-102-01/02 התנהלות המורה בסביבה הארגונית הבית ספרית
ד"ר אלי שכטר 77-324-01 תיאוריות באישיות ומשמעותן לחינוך

תאריך עדכון אחרון : 14/10/2021