סילבוסים של קורסים - ביבליוגרפיות

ארכיון

חיפוש קורסים בכל השנים

תשפ"ב

 

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
 דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01 הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-0015-01 מיומנויות השיח והכתב בשפה האנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית 
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-323-01 פרקטיקום
אברמוביץ אתי   מתודיקה להוראת מדעי החברה 
אברמוביץ אתי 79-340-02 עבודה מעשית במדעי החברה
ד"ר איזמן אסתר 77-408-01  דידקטיקה כללית
ד"ר איזמן אסתר 77-0004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר איזמן אסתר 77-427-01 הילד עם שיתוק מוחין
ד"ר איזמן אסתר 79-8013-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 79-8007-01 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-400-01 מבוא לילד המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-433-01 פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי- מתיאוריה למעשה   
ד"ר איזמן אסתר 77-4880-01 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות
ד"ר איזקסון עטרה 79-454-01    הוראה זוטא  במוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-0012-01 חשיבה יצירתית
ד"ר איזקסון עטרה 79-444-01 מתודיקה של הוראת המוסיקה
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-03 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 8077-7501-01 אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 817-7491-01 הספקטרום האוטיסטי (ASD)
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-8301-01 התפתחות רגשית –חברתית
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-8291-01 התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-143-01 אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-230-01 במערבולת האידאולוגיות
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-252-01 טיפול המנהל הצוות באוכלוסיות  תת משיגות
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-202-02 מערכת החינוך בישראל  
ד"ר בזק שירה 77-0261-14 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה אקדמית
ד"ר בר-חיים אייל 77-006-01 יסודות בסוציולוגיה חינוכית
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
ד"ר גנדלר-שלו הילה  77-432-01 התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה
ד"ר הושמנד שגית 77-967-01 "אני בקבוצה" - סמסטר א'
ד"ר זלכה גילה   מתודיקה להוראת מדעי החברה
ד"ר זלכה גילה 79-340-02 עבודה מעשית במדעי החברה
ד"ר חן-לוי תמר 77-500-14 מבוא לחינוך בלתי פורמאלי
ד"ר טופלברג נועם 79-110-05 סדנא באימוני הוראה
ד"ר טופלברג נועם 79-523-01 סדנה לבניית יחידות הוראה ממוחשבות
גב' כהן ג'יין  79-427-01 הוראה זוטא – אנגלית
ד"ר לוי-שמעון שני 79-8006-01 הוראה מותאמת בכתיבה
ד"ר לוי-שמעון שני 79-8010-01 הוראה מותאמת בקריאה
ד"ר לוי-שמעון שני 77-729-01 עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי
ד"ר לוי-שמעון שני 77-793-01 פרקטיקום – אבחון שפה דבורה וכתובה
ד"ר לוי-שמעון שני 79-8024-01 תהליכי קריאה במחקר וביישום
ד"ר מאירון עודד  77-9034-01 הבסיס המוחי להפרעות רגשיות
ד"ר מאירון עודד  77-9032-01 הערכות נוירופסיכולוגיות בילדים ובמתבגרים
ד"ר מאירון עודד  77-9035-01 זכרון אנושי
ד"ר מאירון עודד  77-8312-01 למידה וזכרון בילדים ובבוגרים
ד"ר מאירון עודד  77-9022-01 סדנה יישומית של מדעי הקוגניציה והמח בחינוך
גב' סמואל מגל קרן 77-967-02 תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית
פרופ' עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  
פרופ' עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה
פרופ' עדן סיגל 77-7592-01 כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד
פרופ' עדן סיגל 79-8434-01 שילוב טכנולוגיות בהוראה בחינוך המיוחד
פרופ' מיכל ציון          79-435/6 - 01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה
פרופ' מיכל ציון 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים
פרופ' קורת עפרה 77-764-01 אוריינות במשפחה  
פרופ' קורת עפרה 77-922-01 הורים כמתווכים
פרופ' קורת עפרה 77-712-01 התפתחות ולמידה בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר קליין יוסף 77-811-01 קבלת החלטות במערכות חינוך
פרופ' ברכה קרמרסקי 77-991-01

קולוקוויום מחקרי- איסוף, ניתוח נתונים והצגתם בשיטות משולבות

ד"ר רג'ואן בן-שלמה אופירה 77-967-01 "אני בקבוצה" - סמסטטר ב'
ד"ר רז נצר קרן 77-102-01/02 התנהלות המורה בסביבה הארגונית הבית ספרית
ד"ר אלי שכטר 77-752-01 התפתחות נורמלית ואבנורמלית
ד"ר אלי שכטר 77-891-01 חינוך ועיצוב זהות
ד"ר אלי שכטר 77-312-01 מורים משמעותיים וחינוך משמעותי
ד"ר אלי שכטר 77-324-01 תיאוריות באישיות ומשמעותן לחינוך
פרופ' חן שכטר 77-912-01 יחסי עבודה במערכת החינוך