ראש המסלול להוראת מדעי החברה המדינה והתקשורת

ד"ר גילה זילכה

ראש המסלול להוראת מדעי החברה המדינה והתקשורת
משרד
בנין חינוך 905 חדר 403
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
פרסומים

ד"ר גילה זלכה, PhD                                       Gila Zilka

תחום ההתמחות: תקשורת בין אישית; ילדים, בני נוער, צעירים ומדיה

תחומי מחקר עיקריים: תקשורת בין אישית; ילדים ומדיה; ילדים ורשתות חברתיות

 

Editorial Member in i-manager’s Journal of Educational Technology 2017

ספרים

זלכה, ג' (2014). העצמה הורית בעידן המדיה והרשתות החברתיות. הוצ' ביתן-גלים.

זלכה, ג' (2014). העצמת מחנכים וחונכים בעידן המדיה והרשתות החברתיות. הוצ' ביתן-גלים.

 

מאמרים בכתבי עת 

Zilka, G. (2017). Awareness of ICT capabilities, digital literacy, and use of reflective processes in children who received their first home computer.  Journal of Technology Enhanced Learning, Vol. 9, No. 1, pp. 80-98.

            http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijtel

Zilka, G. (2017). The Elements Way, Empowering Parents, Educators, and Mentors in the Age of New Media. Issues in Informing Science and Information Technology Education,14, pp.101-119.  https://www.informingscience.org/Publications/3702

Zilka, G. & Zeichner, O. (2017). Forums and Critical Factors Involved in Feelings of Challenge and Threat among Preservice Teachers Studying Virtual and Blended Courses. i-manager’s Journal of Educational Technology, 13 (No. 4) January – March.

Zilka, G. (2016). Reducing the digital divide among children who received desktop or hybrid computers for the home. Journal of Information Technology Education: Research, 15, 233-251.

            http://www.informingscience.org/Publications/3519

Zilka, G. (2016). Do online friendships contribute to the social development of children and teenagers? The bright side of the picture. Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6 No. 8 pp. 102-112.

            http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_6_No_8_August_2016/12.pdf

Zeichner, O., & Zilka, G. (2016). Feelings of Challenge and Threat among Pre-Service Teachers Studying in Different Learning Environments – Virtual vs. Blended Courses. i-manager’s Journal of Educational Technology, 13 (No. 1) April – June pp. 7-19.

                http://www.imanagerpublications.com/Article.aspx?ArticleId=6014&issueid=0

 

 

פרקים בספרים

זלכה, ג' (2015). בעיני המתבונן: הערכת כשירות חברתית של ילדים בסיכון בעיני הילדים עצמם, צוותי בתי הספר, צוותי המועדוניות וחונכים אישיים. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים), ילדים נוער ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (כרך ב', עמ' 113-85). הוצ' מכון מופ"ת.

זלכה, ג' (2012). צמצום הפער הדיגיטלי בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל. מעוף ומעשה הוראה ולמידה בעידן האינטרנט, 14, 138-101. עורכת: שרה זמיר. 

זלכה, ג', ולסר, א' (2012). צמצום פערים חברתיים באמצעות פעילות לצמצום הפער הדיגיטלי - פרויקט להב"ה כמקרה בוחן. בתוך א' לסרי (עורך), כלכלה, חברה והפרטה בשלטון המקומי (עמ' 208-190). הוצ' המרכז לשלטון מקומי.

זלכה, ג' (2011). סביבה לימודית דיגיטלית בגני הילדים. בתוך ד' חן וג' קורץ (עורכים), תקשוב מחשוב והוראה (עמ' 230-207). אור יהודה: המרכז ללימודים אקדמיים.

זלכה, ג' (2006). שיח בנים ובנות בסביבה של מסרים מידיים. בתוך ל' ברץ וא' גלעד (עורכות), הקול שלי הקול שלך, מגדר, חינוך וחברה (עמ' 144-113). המכללה האקדמית לחינוך אחוה: המכון לחקר המגדר.

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/r%26d/institute/g…

זלכה, ג' (2010). בנים ובנות בסביבה לימודית דיגיטלית. בתוך א' גלעד, מ' שכטר וש' מלאת (עורכות), דיאלוג מגדרי בחינוך, בין תאוריה למעשה (עמ' 70-33). המכללה האקדמית לחינוך אחוה: המכון לחקר המגדר.

http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/r%26d/institute/gender/%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%20-%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94.pdf   

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022