ראש המסלול להוראת אמנות יהודית | מרכז הכשרה מעשית

ד"ר נועם טופלברג

ראש המסלול להוראת אמנות יהודית | מרכז הכשרה מעשית
משרד
905 חדר 110
שעות קבלה
יום שני 12:30-11:30
קורות חיים

תעסוקה

2020 – 2021 ניהול והנחיית סדרת הרצאות שנתית של מגוון מרצים במסגרת סמינריון מחלקתי במחלקה לאמנות יהודית, אוניברסיטת בר-אילן.

2017 – 2020 כתיבת תכנית לימודים וספרי לימוד עבור 5 יח"ל לבגרות (520 ש"ש), במסגרת מקצוע מוביל במגמת אומנויו ת העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.

2015 – 2019 הקמת מגמת אומנויות העיצוב והוראה בתיכון למדעים ואומנויות אורט ע"ש ביסטרצקי ברמלה.

2012 - ראש מסל ול לתעודת הוראה, מרצה ומרכז הכשרה מעשית (החל מ-2019) בחוג להכשרת מורים, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.

2012 - 2018 אוצר ראשי ויו"ר וועדת האמנים של העיר נס-ציונה.

2010 - מדריך ארצי, כתיבת חומרי לימוד, ייזום והובלת הכשרות מורים והטמעת תוכניות במגוון נושאים במסגרת מגמת אומנויות העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.

2007 – 2008 כתיבת ספרי לימוד במסגרת מקצוע מוביל במגמת אומנויות העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע: הבנת האמנות" (לכיתה י') ו"זרמים באמנות המאה ה- 19("לכיתות יא' -יב').

2006 - 2012 ניהול אתרי מפמ"ר, ניהול תוכן וכותב ראשי באתרי תוכן של מגמת אומנויות העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.

1998 - 2018 הקמת וריכוז מגמת אומנויות העיצוב, אחראי תיעוד חיי ביה"ס, הגימנסיה הריאלית, מקיף א', ראשון לציון.

 


השכלה והכשרה מקצועית

2019 – 2021 בוגר תכנית מכון מנדל למנהיגות אקדמית: בין תיאוריה למעשה בהכשרה להוראה.

2010 - 2017 לימודי PhD ,המחלקה לאמנות יהודית, אוניברסיטת בר אילן.

2005 - 2006 תעודה - רישיון הוראה, האגף להשתלמויות, משרד החינוך.

2002 – 2005 A.M ללא תזה בתולדות האמנות, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב.

2003 – 2004 תעודה – הכשרת סגל חינוכי לטיפוח תלמידים מחוננים, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.

1997 – 1999 תעודה - אוצרות, החוג למוזיאולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

1990 – 1995 B.A. דו-חוגי בקולנוע ובמוזיקולוגיה, הפקולטה לאמנויות, החוג לקולנוע, האקדמיה למוזיקה, אוניברסיטת תל - אביב.

פרסים
  • מלגת עידוד שנה"ל תשע"ב
  • פרס הצטיינות שנה"ל תשע"ג

פרסומים

פרסומים שפיטים

מה? אכפת לציפור?! ... בין שוויון נפש לכמיהה ביצירתה והוראתה של מריאנה קורול, אמנות ומחקר, פרסומי המרכז לתערוכות אמנות יהודית על שם גרשון ויהודית ליבר, תשע"ח .

פרסומים שאינם שפיטים

1. "יסודות השפה החזותית", חלק א' - תכנית לימוד וספר לימוד במקצוע מוביל "אמנות שימושית" לכיתה י', במסגרת מגמת אומנויו ת העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.

2. "מפגשים מהסוג החזותי בעידן הטכנולוגי", חלק ב' - תכנית לימוד וספר י לימוד ) הקדמה, חלקים: ב-1 ,ב -2 ,ב- 3 ,ב-4 )במקצוע מוביל "אמנות שימושית" לכיתות יא' -יב', במסגרת מגמת אומנויות העיצוב, מנהל תקשוב ומערכות מידע, משרד החינוך.

3 . "הבנת האמנות" - ספר לימוד עבור כיתות י' העוסק בהבנת השפה החזותית וניתוח יצירות.

4 . "זרמים באמנות המאה ה -19 – "ספר לימוד עבור כיתות יא' העוסק בהתפתחות זרמי האמנות החשובים במהלך המאה התשע-עשרה.

5 .400 מאמרים שונים באורך של 300 – 400 מילים באתרי הלימוד "מפגשים מהסוג החזותי, "מפגשים מהסוג החזותי – מסע בזמן" ו"תפיסת הקיימות בעיצוב, אמנות ואדריכלות", המוכרים כספרי לימוד רשמיים של משרד החינוך.

קורסים

תורת ההוראה, סדנה באימוני הוראה, אימוני הוראה -תרגיל, למידה והוראה דיגיטליות, מתודיקה להוראת אמנות יהודית, הוראה זוטה, עבודה מעשית, אוונגארד - תיאוריה ופרקטיקה, אמניות – מהשוליים למרכז.

תחומי התמחות

תרבות חזותית, תולדות האמנות, הוראת אוריינות חזותית, הוראה מרחוק, כתיבת תכניות לימודים.

תאריך עדכון אחרון : 05/04/2022