תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 השפעת הוראה מטפחת חשיבה יצירתית מדעית טכנולוגית והכוונה שיתופית קבוצתית על פתרון בעיות מדעיות טכנולוגיות PhD כהן, אביגיל פרופ' טובה מיכלסקי
2020 השפעת הנחיות גנריות וספציפיות לביצוע מטלת הבעה ויצירה בחומרים על: יצירתיות, הכוונה עצמית בלמידה והכוונה בין-אישית בגיל הרך MA וולפסון, ציפורה פרופ' טובה מיכלסקי
2020 השפעת סגנון חקר מדעי: מעשי, רעיוני, ווירטואלי : על מיומנויות חקר, ידע מדעי, הכוונה קבוצתית משותפת, ועמדות תלמידי תיכון כלפי ביצוע חקר מדעי MA שקד, דנה פרופ' טובה מיכלסקי
2019 השפעת טיפוח הכוונה משותפת קבוצתית בלמידת חקר על: הכוונה עצמית בלמידה, הכוונה בינאישית, הכוונה משותפת קבוצתית בלמידה, ידע תוכן ומיומנויות חקר מדעי MA לוי, מירי פרופ' טובה מיכלסקי
2019 הקשרים בין סגנון מנהיגות בית ספרית, הכוונה אישית וקולקטיבית בלמידה של מורים ואפקטיביות בית ספרית MA פליישמן, ליאור פרופ' טובה מיכלסקי
2016 השפעות סביבות למידה מעצימות מתוקשבות על מכוונות עצמית בלמידה, ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ומסוגלות עצמית בהטמעת טכנולוגיה בקרב פרחי הוראה (אנגלית) MA בן-אהרן, דנית פרופ' טובה מיכלסקי, פרופ' חן שכטר
2016 הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה PhD שבתאי, גלית פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2014 השפעת ניתוח אינטראקציה מורה תלמיד בסיטואציות פדגוגיות מוקלטות בוידאו על הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה MA סנדיק, מאיר פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2013 טיפוח הכוונה עצמית בפתרון בעיות בקרב סטודנטים לכלכלה MA אמיגה, ירון פרופ' טובה מיכלסקי
2013 טיפוח סוגים שונים של הכוונה עצמית כאמצעי לקידום אוריינות מדעית PhD ששון, חוה פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2012 השפעת תמיכה מטה-קוגנטיבית בתהליכים קונספטואליים ופרוצדוראליים של חקר מדעי על מיומנויות חקר, ידע מדעי וידע מטה-קוגניטיבי MA צדוק, נעמה פרופ' זמירה מברך, פרופ' טובה מיכלסקי
2009 מקצועיות המורה והקשר שלה למקצועיות הנהלת בית הספר בתפיסות פדגוגיות וידע פדגוגי כללי MA וינברג, רוית פרופ' ברכה קרמרסקי, פרופ' טובה מיכלסקי
2008 השפעת אימון בפרשנות מטלה על הישגים במטלה, חוללות עצמית פדגוגית ומוטיבציה בלמידה בקרב פרחי הוראה MA מימון, קרן פרופ' ברכה קרמרסקי, פרופ' טובה מיכלסקי
2006 השפעת תמיכה מטה - קוגניטיבית בשלבי לימוד שונים על פיתוח חשיבה מדעית אצל תלמידים בכתה ד’ MA חייבי, ליאורה פרופ' טובה מיכלסקי, פרופ' זמירה מברך