ליווי - פיתוח מקצועי במתווה אופק חדש

ליווי - פיתוח מקצועי במתווה אופק חדש

משרד החינוך מחייב מורים מתחילים בשנת העבודה הראשונה אחרי הסטאז' להשתתף
בקורס של פיתוח מקצועי במתווה "אופק חדש".

הקורס הינו חובה לכל המורים באופק חדש/ עוז לתמורה.
מורים שאינם מועסקים בתנאי הרפורמה ורוצים להירשם על מנת לצבור גמול השתלמות יכולים להירשם על בסיס מקום פנוי.

אוכלוסיית יעד:
מורים מתחילים שסיימו בהצלחה את שנת ההתמחות ועובדים בהוראה לפחות שליש משרה.

הקורס מקנה גמול של 30 שעות עם ציון.
30 שעות בקבוצה– מפגש קבוצתי של 4 שעות, פעם אחת בחודש (7 פעמים),
20 השעות הנוספות הן שעות אישיות עם מורה מלווה מבית הספר שהמורים המשתתפים בוחרים. תפקידו של המורה מלווה נקבע ביחד עם המשתתף בקורס. הוא אינו כולל הערכה.

דרישות הקורס: השתתפות ונוכחות מלאה, הגשת עבודה עם ציון.

תכני הקורס:
מותאמים לקהל היעד של מורים מתחילים. לדוגמא: אני והארגון, קריירה ופנאי, ניתוח אירועים מהשטח, חינוך מיוחד, התמודדות עם ניהול כתה, הוראה בכיתה הטרוגנית.

להלן קישור לאתר היחידה לפיתוח מקצועי

אתר היחידה לפיתוח מקצועי-רישום לפיתוח מקצועי

נשמח לסייע בכל פנייה –

דר' אורלי מיכאל , מרכזת הסטאז' ופיתוח מקצועי   Orly.Michael@biu.ac.il

בניין 905 ,קומה 2 ,חדר 224

שעות קבלת קהל (בתאום מראש )

יום ב' 8:30-10:00

יום ד' 14:30-16:00  

גב' אביטל ברקוביץ'-סנאי ,מתאמת החוג להכשרת מורים :תעודת הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי

avital.berkovit-snai@biu.ac.il

בניין 905,קומה 2 חדר 201 

קבלת קהל:

”דלת פתוחה“ בימים א‘, ג‘, ה‘ בשעות 12:00-10:00

בזום ובאופן פרונטלי

שעות מענה טלפוני

ימים א'-ה'

9:30-11:00

13:00-14:30

טלפון  03-5318442 שלוחה 2