ליווי - פיתוח מקצועי במתווה אופק חדש

ליווי - פיתוח מקצועי במתווה אופק חדש

 

משרד החינוך מחייב מורים מתחילים בשנת העבודה הראשונה אחרי הסטאז' להשתתף
בקורס של פיתוח מקצועי במתווה "אופק חדש".

הקורס הינו חובה לכל המורים באופק חדש/ עוז לתמורה.
מורים שאינם מועסקים בתנאי הרפורמה ורוצים להירשם על מנת לצבור גמול השתלמות יכולים להירשם על בסיס מקום פנוי.

אוכלוסיית יעד:
מורים מתחילים שסיימו בהצלחה את שנת ההתמחות ועובדים בהוראה לפחות שליש משרה.

מבנה הקורס:
40 ש"ש בהשתלמות באוניברסיטת בר אילן (10 מפגשים של 4 שעות אקדמיות)
20 ש"ש ליווי על יד מורה מלווה שיתועדו בדו"ח שעות. המורה המלווה יבחר על ידי המורה וימונה ע"י  מנהל ביה"ס.

משתתפי הקורס אשר יעמדו בהצלחה במטלות הקורס יקבלו גמול של 60 ש"ש על ההשתלמות.

תכני הקורס:
מותאמים לקהל היעד של מורים מתחילים. לדוגמא: אני והארגון, קריירה ופנאי, ניתוח אירועים מהשטח, חינוך מיוחד, התמודדות עם ניהול כתה, הוראה בכיתה הטרוגנית.

רישום לקורס:
לפרטים נוספים וביצוע רישום מקוון לקורס, יש להיכנס לאתר- היחידה לפיתוח המקצועי
ניתן להירשם לקורס החל מחודש יולי. מס' המקומות מוגבל בכל קבוצה, מומלץ להירשם בהקדם.
 

נשמח לראותכם בשנה הבאה ולסייע לכם בכל פניה/ שאלה.
 

מנהלת היחידה למורים חדשים, ד"ר אורלי מיכאל Orlym06@walla.com

מזכירות היחידה למורים חדשים, גב' סיגלית בן שושן sigalit.ezra@mail.biu.ac.il