המסלול להוראת מדעי החברה

ד"ר גילה זלכה היא חוקרת, מרצה וראש המגמה להוראת מדעי החברה; סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, כלכלה, מדעי המדינה ואזרחות, חינוך פיננסי, קרימינולוגיה ואנתרופולוגיה. הפקולטה לחינוך, במגמה להוראת מדעי החברה לומדים כיצד ללמד מקצועות רבים כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, כלכלה, מדעי המדינה ואזרחות, חינוך פיננסי, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה, מגדר ועוד מקצועות הקשורים למדעי המדינה.

במגמה לומדים ללמוד וללמד בשיטת החקר והגילוי, לומדים ללמד למידה משמעותית ולהצעיד את התלמידים ללמידת חקר, לעבודות חקר, ליחידת החקר במדעי החברה ('יחידה חמישית') ומטלת ביצוע באזרחות, לומדים ללמד בקבוצות עבודה, וכיצד לטפח עבודת צוות בקרב התלמידים. הסטודנטים רוכשים במהלך לימודיהם במגמה, כלים לפיתוח אינטראקציות במהלך השיעורים. כלים לפיתוח מודעות לתהליכים שקורים בשיעור. התנסות בתהליך רפלקטיבי אישי ובין אישי. התנסות בניהול שיח רפלקטיבי.

התנסות בתכנון שיעורים בשילוב אמצעי התקשורת, שילוב דיונים, שילוב נושאים אקטואליים, ניתוח שיח וכדומה, בגישה הקונסטרוקטיביסטית. שיטת ההוראה שבוחר המורה הינה משתנה קריטי שעשוי להביא להשגת המטרות והיעדים החינוכיים. הסטודנטים רוכשים כלים לפיתוח יחידות הוראה ותכניות בית- ספריות, כלים להתמצאות בסביבה התקשורתית, כלים לטיפוח מיומנויות חברתיות, חשיבה עצמאית וביקורתית, עבודת צוות והתחלקות במרחב. כלים לטיפוח הנעה ללמידה ולעיצוב התנהגות בתקשורת בין אישית, בצריכה ביקורתית, בניתוח שיח וכדומה.

הסטודנטים מתנסים בהוראה בסביבה סימולטיבית השמה דגש על איכות ההוראה. הסטודנטים מתנסים ברפלקציה אישית ובין אישית ובלמידה והערכת עמיתים, ובניהול שיח רפלקטיבי על השיעורים (Assessment Peer ;) תוך טיפוח היכולת לתצפת, להתבונן ולנתח סיטואציות לימודיות ואינטראקציות בין אישיות. הסטודנטים לומדים לתכנן שיעורים בשילוב אמצעי התקשורת, שילוב דיונים, שילוב נושאיםאקטואליים, ניתוח שיח וכד', בגישה הקונסטרוקטיביסטית.

הסטודנטים מתנסים בהטמעת מיומנויות חברתיות־רגשיות )SEL – Learning Emotional Social.(התנסות רגשית-חברתית במהלך לימודיהם של סטודנטים להוראה, הינה זירה המשמשת כ'מגרש אימונים' להתפתחות רגשית־חברתית של הסטודנטים. כישורים חברתיים־רגשיים הינם כישורים נרכשים, ניתן ללמוד ולתרגל אותם. הדגש מושם על ניהול שיח רגשי-חברתי בקרב סטודנטים; על תחושת מסוגלות ביכולתם לנהל שיח רגשי-חברתי; על מודעות לרגשותיהם ורגשות האחר, תוך קידום היכולת להמשגה ולהבעה של רגשות; על מיומנויות לניהול דיון מכבד עם סטודנטים להוראה המתנסים בהוראה וצופים בעמיתיהם מתנסים בהוראה; טיפוח אמפתיה וקבלת האחר, בין סטודנטים להוראה המתנסים בהוראה וצופים בעמיתיהם מתנסים בהוראה; טיפוח תחושה של ביטחון בזהות האישית ובזהות המקצועית המתהווה של כל סטודנט להוראה המתנסה בהוראה וצופה בעמיתים מתנסים בהוראה.

למידה בסביבה סימולטיבית 'המאפשרת טעויות' ולמידה רפלקטיבית עשויות להביא לעיצוב התנהגות המורה ובנית פרוצדורות ורוטינות המדגישות את אחריותו ומחויבותו של המורה לתלמידיו, לתחום הדעת, לזכויות הילד ולטיפוחו ועוד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הגב' חגית סירי 03-5314465 hagit.siri@biu.ac.il

או הגב' דורית דואק 03-5317040 dorit.duek@biu.ac.il

להשארת פרטים

להרשמה