המסלול להכשרת מורים בספרות

ד"ר יהודית מנוביץ, ראשת המסלול להכשרת מורים בספרות

ראש מסלול תעודת הוראה בספרות ומלמדת מתודיקה והוראה זוטא מד"פית לספרות בהכשרת מורים לספרות מלמדת קורסי תורת ההוראה וסדנא לאימוני הוראה בהכשרת מורים מכהנת גם כראש החוג לספרות במכללה האקדמית לחינוך 'תלפיות' בוגרת 'בר אילן ' במחלקות לספרות עם ישראל ולספרות משווה.

תעודת הוראה בספרות: צמיחה כלפי פנים, שליחות כלפי חוץ הספרות היא אחד מתחומי האמנות העתיקים ביותר והיא דיסציפלינה שבאמצעותה ניתן להיחשף לרעיונות, לרגשות ולשדרים מעולמות שונים ומגוונים, המעוררים לחשוב, לתהות, להתלבט, להתפעם ולהתרגש... לימודי הספרות למיניהם מתייחסים למכלול המרכיבים האנושיים ובוחנים אותם בזמנים ובמקומות, במצבים ובניסיונות. הספרות 'בונה' כל מיני מציאויות ומתמודדת עם סימני שאלה ודילמות במעגלים שונים – אישי, משפחתי, חברתי, לאומי ואוניברסלי.

הספרות מעוררת שאלות קיומיות, פילוסופיות וערכיות ודנה בהן: חירות ומימוש אישי, אינדיבידואליזם וקונפורמיות, זהות ומשבר, נשיות ודימוי עצמי, פער בין דורי, אהבה ובחירת בן זוג, וגם: אהבת המולדת, עלייה לארץ, מלחמות ומחירן, חיים ומוות.

לימודי הספרות הנוגעים בכל הנושאים הללו הם לימודים המגיעים אל הנפש ואל הנשמה. הם מפגישים את הלומד עם עולם מופלא ורוטט, עם מציאות ריאליסטית או הזויה, הם נותנים ביטוי להגיגים ולתחושות. אך, הספרות איננה מאפשרת רק האזנה ייחודית לנפש, הספרות גם מחברת לתרבות. היא מפגישה את הלומד עם דורות של יצירה אנושית מגוונת, עם ז'אנרים שונים ועם זרמים אמנותיים ייחודיים. היא חושפת קשרי גומלין מפתיעים בין עולמות הרוח והאמנויות: בין הציור והמוסיקה ליצירה הכתובה.

לימודי תעודת הוראה בספרות מאפשרים לגעת בטוב הזה ולנשום אותו ממקום של לימודים אקדמיים הבונים את המיומנות הביקורתית-מקצועית של הלומד אל מול הטקסט הספרותי.

במסגרת תעודת הוראה בספרות נחשף הסטודנט לזרמים ספרותיים-היסטוריים ולז‘אנרים מגוונים, הוא נחשף ליוצרים וליצירות, נחשף לתיאוריות ולמודלים, למתודולוגיות ולאסטרטגיות הוראה ייחודיות, וסופו שרוכש כלי ניתוח פואטיים המאפשרים לו ל‘פרק‘ טקסט ספרותי למרכיביו ולבנותו מחדש. .

ד"ר יהודית מנוביץ ביה"ס לחינוך היחידה ללימודי הוראה ,סטאז' ופיתוח מקצועי לימודי תעודת הוראה בספרות מאפשרים לקחת את העולם העשיר הזה ולהפוך אותו למקצוע: הוראת ספרות כמקצוע המשלב צמיחה כלפי פנים - האזנה לנפש והעשרה תרבותית, לצד שליחות כלפי חוץ -חינוך בני נוער לערכים מוסריים וחברתיים והשפעה על בניית נורמות מתוקנות בבתי הספר שלנו. אין עוד דיסציפלינה שגלומות בה כל כך הרבה אפשרויות לחנך, לשנות ולהשפיע – כפי שגלומות במקצוע הספרות.

אכן, במסגרת לימודי הספרות וההכשרה המעשית בתחום, ייקנה הלומד את המיומנות של בניית שיעור ספרות ויתנסה בהוראת שיעורי ספרות הלכה למעשה. הוא יילמד לעמוד לפני קהל, ילמד איך לקרוא טקסט בצורה דרמטית, יילמד לתכנן ולבנות יחידת הוראה, ייחשף למגוון שיטות הוראה חדשניות ואסטרטגיות למידה ואף יכיר את המבנה ואת הרציונל של תוכניות הלימודים בספרות לחט“ב ולחטיבה העליונה. בלימודי תעודת הוראה בספרות - יקנה לו הסטודנט מקצוע שהוא גם אהבה.