ד"ר מנוביץ יהודית

ד"ר
עמית הוראה ב' ראש המסלול לספרות בהכשרת מורים
ד"ר יהודית מנוביץ
טלפון: 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

שיוך

הכשרת מורים: 

תחומי התמחות

תחומי התמחות

מתודיקה של ההוראה

אימוני הוראה

סגנונות למידה

מערכי שיעור

הדרכה פדגוגית

מתודיקה להוראת ספרות

ספרות עם ישראל

ספרות משווה