אינטליגנציה קריסטלית ופלואידית, גמישות קוגניטיבית ויצירתיות בקרב מתבגרים עם מש"ה בעלי כישרון בתחום האומנות החזותית