תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2013 עיתון הילדים "דבר לילדים" ככלי חינוכי ערכי בעשור הראשון למדינה במבט משווה לעיתונות הילדים של העשור האחרון תואר שלישי מרב, ליאת
2010 הכשרת מורים לחינוך מוסרי במכללות לחינוך בישראל תואר שלישי בוזגלו אהרן
מסלובטי נאוה ז"ל
2010 ממכללה לאוניברסיטה: מכללת יהודה ושומרון באריאל (1982-2007): סוגיה בלגיטימציה אקדמית תואר שלישי זליקובסקי-כץ, דנה עירם יעקב
2010 גישות קוריקולאריות של סטודנטים להוראה ומורים מתחילים: חקר מקרה של הכשרת מצטיינים להוראת מקצועות היהדות תואר שלישי לוי, ליאורה
2008 החינוך לרב-תרבותיות בהכשרת מורים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל תואר שלישי גלדי-ויצמן, בינה
2007 תפקידה של המערכת הבית ספרית הדרוזית בעיצוב אישיותם, זהותם ורמת האזרחות של תלמידיה: חקר מקרה אתנוגראפי בשני בתי ספר תיכוניים דרוזיים תואר שלישי עבאס, רנדה
2006 תהליכי תירבות והסתגלות ללימודים ולחברה של מתבגרים יוצאי אתיופיה בכפרי הנוער הממלכתי דתי תואר שלישי שטרית, אלי
מסלובטי נאוה ז"ל
2005 דילמות בהקניית ידע והבנה פוליטיים במערכת החינוך הממלכתית בישראל תואר שלישי וורמן, הלל עירם יעקב
2005 המכלול בחינוך הגבוה: תהליכי שינוי קונצפטואליים ומבניים בהשכלה הגבוהה בישראל (2000-1975) תואר שלישי פסלר, עליזה עירם יעקב
2003 מגמות ההתפתחות של המכללות האזוריות והשלכותיהן על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תואר שלישי דוידוביץ, ניצה
2002 דפוסי החינוך לגיל הרך ביפן בסוף המאה העשרים (1980-2000) MA טולדנו עדה עירם יעקב
2001 תמורות בתכניות הלימודים במדעי החינוך של מסלול בית הספר היסודי במכללות להכשרת מורים - על רקע שינויים בחברה הישראלית (1970-2000) תואר שלישי שגריר, לאה עירם יעקב
2000 תנועת הנוער העברית "עזרא" - תורה, לאומיות וחלוציות (תרצ"ו-תשמ"ח, 1936‏-1988) תואר שלישי נבון, חיים
בר-לב מרדכי, ז"ל
1999 מימדי שוני בקריאה: מטרה, תיהלוך ותוצר כפונקציה של תחומי דעת שונים אצל קוראים מומחים תואר שלישי איזנהמר, מאירה
1998 התערבות חינוכית לגיבוש זהות יהודית אישית וקולקטיבית בחברה דמוקרטית MA שכטר מרים עירם יעקב
1995 הצטרפות הסתדרות המורים להסתדרות העובדים הכללית MA אבן-שושן רותי עירם יעקב
1994 תמורות בחנוך הקדם צבאי בתקופת הישוב ובמדינת ישראל 1918-1993 MA שקד בלה עירם יעקב
1991 מערכת החינוך ביפן המודרנית ומרכזיותה בחברה MA ערן שרה עירם יעקב
1989 התפתחות מערכת החינוך בגיל הרך בישראל - תמורות וחידושים בקונספציה ובתכנים בשנים 1950-1980 MA שולמן מלכה עירם יעקב
1987 בעיות חינוך וחברה בראי העתונות היומית בארץ-ישראל בשנים 1919-1928 MA כץ זיוה עירם יעקב
1986 הפנומנולוגיה של למידה פעילה - אבחון דגמים של למידה פעילה ותוצריהם על פי מערכת רכיבים לאפיון למידה פעילה <מראל"פ> תואר שלישי גלובמן, רבקה עירם יעקב
1986 הפמיניזם ושיוויון המינים בחינוך בישראל MA כהן אורה עירם יעקב
1985 המורה העברי-לאומי בתקופת העליה הראשונה : תרמ"ב-תרס"ג MA קרים שושנה עירם יעקב
1984 ישראל בלקינד וקרית ספר: פרק בתולדות החינוך העברי בארץ-ישראל, תרס"ג-תרפ"ט <1903-...<1928 MA תרשיש צבי עירם יעקב
1983 תולדות הגימנסיות העבריות בקובנה בין שתי מלחמות העולם <1918-1940> MA אלכסנדרוב לאה עירם יעקב