תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 הוראת פתרון משוואות במתמטיקה בחטיבת הביניים בדרך רלציונית, רב-ייצוגית ואלגוריתמית, והקשר להישגים ולמוטיבציה ללמידה של תלמידים MA ניסן, טלי
2016 רמת הסכסוך ההורי, תפיסת חשיבות תפקידי חיים וציפיות לקונפליקט בית-קריירה בקרב נשים צעירות להורים גרושים MA אבני, סיון
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו
2016 הקשר בין מוטיבציה פנימית למיטביות : הבדלים במגדר בקרב תלמידים MA קידושים, איריס
2016 השוואה במקדמי הצלחה בקריירה בין לקויי למידה לשאינם לקויי למידה בקרב גברים ונשים MA שיננזון, ברכה
2016 ידע מוקדם, עומס מידע, עומס קוגניטיבי ותפקוד בביצוע בחירת אלטרנטיבה MA ‫פרגר-נבו, מעין
2015 איכות יחסי מורה-תלמיד בחטיבת הביניים כגורם חוסן מסייע בהתמודדות עם טרור מתמשך MA דניאל, חנוך אוריאל
2015 הקשר בין סגנונות למידה לאיטליגנציות מרובות בקרב תלמידים מחוננים לעומת תלמידים (אנגלית) MA מושיבייב, זינה
2014 מהי מידת הקשר בין קשיבות, פניות פסיכולוגית ועומס קוגניטיבי MA אטיאס, מליט מזל-טוב
2014 הקשר בין מודעות עצמית פרטית וציבורית לבין גיבוש זהות האני בגיל ההתבגרות MA בן-דוד-וקנין, יפעת
2014 הקשר בין מחסומי קריירה, מסוגלות עצמית לקריירה ובחירת קריירה אצל סטודנטים יהודים: יוצאי אתיופיה, יוצאי ברית המועצות לשעבר וילידי הארץ MA דסה, גנט וייס יצחק
2014 פערים בדירוג חשיבות הקריטריונים להערכת הוראה יעילה בין מרצים למורי מורים ובין סטודנטים לסטודנטים להוראה MA שמש-סומך, מרים וייס יצחק
2013 הקשר בין תכונות אישיות על פי מודל Big Five לבין נטייה מקצועית על פי תיאורית הולנד והקשר למסוגלות עצמית MA דז’וריב-יושוביב, אולגה וייס יצחק
2013 הקשר בין תחושת מסוגלות עצמית ייעוצית ומאפייני אישיות לבין תפקוד היועץ החינוכי בבית-הספר MA שלום-אסרף, אסתר וייס יצחק
2012 תיקוף המושג סגנון קוגניטיבי באמצעות מבחן ניסויי והקשר למאפייני אישיות על פי חמשת הגורמים MA ברקוביץ, שירה וייס יצחק
2012 השפעת הפרעת קשב וריכוז (ADHD) על שליטה במיומנויות חברתיות, יכולת התמודדות והכוונה עצמית בקרב מתבגרים לקויי למידה MA נאמני, הילה וייס יצחק
2012 הקשר בין נטיות קריירה ע"פ מודל קריירה פרוטאית ומודל קריירה חסרת גבולות לבין מאפייני אישיות של חמשת התכונות הבולטות MA קליין, עדי וייס יצחק
2012 הקשר בין סגנונות קוגניטיביים לסגנונות הוראה ולהישגים לימודיים MA שרון, רינה וייס יצחק
2011 אופנויות הכוונה מטא קוגניטיביות וסגנון למידה בפתרון בעיות בלוגיקה ספרתית MA בן-יוסף, נח וייס יצחק
2011 הקשר בין אסטרטגיות למידה ותהליכים מטה קוגניטיביים להישגים בקריאת טקסטים ובפתרון בעיות מילוליות במתמטיקה: הבדלים בין בנים ובנות ב MA נאסר (שימה) איעד וייס יצחק
2011 משך ההיעדרות ודפוסי התקשרות של אנשי קבע בצה"ל כמנבאים את תפיסת התפקוד ההורי ואת חלוקת התפקידים במשפחה MA קנדיוטי, ריקי
2010 הקשר בין מחסומי קרירה ומסגלות עצמית לבין התמקדות בתכנון קרירה MA שער, ליאת וייס יצחק
2009 למה בוחרים סטודנטים ישראלים ללמוד שפה זרה באוניברסיטה ? ‬(אנגלית) MA מנס, עדינה ‬ וייס יצחק
2008 השפעת מארגני טקסט על הישגים בהבנת הנקרא אצל תלמידים בעלי רמות הכוונה עצמית שונות MA אופיר, רעות וייס יצחק
2008 הקשר בין סגנונות קוגניטיביים לאינטליגנציות מרובות ולהישגים במשימות למידה תלויות סגנון MA דורות, סמדר וייס יצחק