תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 השפעת תהליכי הסוציאליזציה במערכת החינוך הישראלית על התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות בדואיות MA אלטורי, סמאהר גרוס זהבית
2017 עולמם הרוחני, האישי והמקצועי של מורים בראשית הקריירה : בחינת הקשר בין רוחניות לבין ממדי זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה תואר שלישי בוחניק, אשרת גרוס זהבית
2017 בין אלטרואיזם לאגואיזם : אימהות למשפחה גדולה וקריירה - חוויתה של אישה ציונית דתית MA ביננפלד-איזק, יעל גרוס זהבית
2017 מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - משלחת "השחר" MA טילוביץ-לוי, שרית גרוס זהבית
2017 פעילות גופנית, תזונה ומעורבות הורים, שיפור הישגים גופניים, תחושת קוהרנטיות ומסוגלות עצמית כאמצעים להפחתת אלימות בקרב תלמידים תואר שלישי ישעיהו, מלכה גרוס זהבית
2017 למידה מהצלחות ומכישלונות בזיקה לאקלים הארגוני הבלתי פורמלי במועצת נוער רשותית MA עמרם אשרוב, עינב גרוס זהבית
2017 דמותו של המורה המשמעותי כפי שהיא נתפסת בקרב נערות דתיות בגילאי תיכון MA רביבו, ברקת חנה גרוס זהבית
2016 סוציאליזציה וזהות נשית של בנות יוצאות אתיופיה בוגרות אולפנה בישראל MA אלמו, אביבה גרוס זהבית
2016 עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מיעוט וזרים : האם קיימים משתנים התורמים לשוני בעמדותיהם תואר שלישי מאור, רֹתם גרוס זהבית
2016 סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים MA סיון, עופר
2016 ההדרכה כמרכיב בניהול מורשת השואה בחינוך הבלתי פורמלי : חקר מקרה באתרים ומוסדות המנציחים את שואת העם היהודי MA שטאובר, יעל
כהן אריק ז"ל
2015 הקשר בין איכות החיים, תחושת השייכות ומעורבות בקהילה לבין הדימוי העצמי של בני נוער MA בן-אליעזר, קלודין גרוס זהבית
2015 דעות ועמדות של חניכים בתנועת הצופים ובני עקיבא כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים : השוואה בין התנועות ובין סניפים עם או בלי שילוב של חניכים עם צרכים מיוחדים MA טסלר, עינת גרוס זהבית
2015 תפיסת האושר בקרב נערות בוגרות תיכונים ממלכתיים בישראל MA פילו, כלנית גרוס זהבית
2014 יחסם של תלמידים הלומדים בבתי הספר של החינוך ההתיישבותי הממלכתי ללימודי היהדות MA טרגר, שני גרוס זהבית
2014 הקשר בין סוכני חינוך שונים: בית, חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי לתחושת שייכות קהילתית ולמעורבות בקהילה : חקר מקרה - העיר "תכלת" MA עמר, נהורה גרוס זהבית
2013 הפער בין הרמה הדתית בבית התלמיד לבין הרמה הדתית בישיבה התיכונית בה הוא מתחנך, והשלכותיו על זהותו האמונית והתהגותו הדתית של התלמיד MA ברגר, ניצן גרוס זהבית
2013 חלוקת תפקידים במשפחה, קונפליקט משפחה-עבודה ומניעים ליציאה לעבודה : השוואה בין נשים חרדיות העוסקות בטכנולוגיה עילית לנשים חרדיות העוסקות בהוראה MA פרבר, מרים גרוס זהבית
2013 הזיקה שבין תהליכי הסוציאליזציה בבתי הספר הממלכתיים בישראל לבין הזהות הנשית של בוגרותיו MA פרלמוטר, אידית גרוס זהבית
2012 תהליך גיבוש הזהות הדתית, האתנית והגברית בקרב תלמידי מכינות קדם-צבאיות דתיות בישראל תואר שלישי הלוי, גיא גרוס זהבית
2012 יחסם של סטודנטים ערבים ויהודים אלו לאלו : דעות קדומות, סטריאוטיפים שליליים, מרחק חברתי, יחס כלפי זרים, הזדהות קבוצתית, אופי המגע וקשרים חברתיים MA מאור, רותם גרוס זהבית
2012 התמודדות של מדריכים בתנועות נוער בישראל עם דילמות אתיות, מוסריות וחברתיות והגורמים הקשורים בכך MA עמר, שלומי גרוס זהבית
2012 השפעת הורים על עיצוב זהותם הדתית של מתבגרים דתיים מזווית ראייתם של המתבגרים MA פריש-אטיאס, אפרת גרוס זהבית
2011 תפיסת האקלים הדמוקרטי הרצוי והנטייה לאישיות סמכותית של מורים ערבים מהצפון וערבים בדואים מהנגב בבתי ספר ערבים בדואים בנגב MA עסאף מוגיר גרוס זהבית
2011 מנהלות בתי-ספר כסוכנות שינוי חברתי: הזיקה שבין תהליכי סוציאליזציה וקונפליקט בית-קריירה לבין זהות נשית-מקצועית בקרב מנהלות בתי-ספר על-יסודיים בישראלקרב מנהלות בתי-ספר על-יסודיים בישראל MA פורת עלית גרוס זהבית