English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 תפיסות תפקידי החיים : מגדר, עבודה ואימהות ופיתוח תפיסת קריירה בקרב בנות לאימהות קרייריסטיות MA דיין, חן פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 ניבוי ממדי התפתחות הזהות האימהית בתקופת ההיריון על תחושת הצמיחה של נשים לאחר הלידה, בתקופת המעבר לאימהות בפעם הראשונה MA היקרי בוטון, נטע פרופ' ניר מדג'ר, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2018 הקשר בין חווית התאומות לבין האינטימיות הזוגית בבגרות MA מלק, חני ד"ר מאיה כהן-מלייב, פרופ' ניר מדג'ר
2017 חקירה זהותית של הורים בעקבות תהליכי חזרה בתשובה של ילדיהם MA וייס, חגי ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר אלי שכטר
2017 הקשר בין סגנון התקשרות ותחושת המסוגלות העצמית של המורה לתפיסת תפקידו כמפתח זהות ורפלקטיביות בקרב תלמידיו MA סלומון, גלית ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר אלי שכטר
2017 תהליכי חקירה וזהות דתית בקרב תלמידי ישיבות גבוהות MA שרעבי, אורי ד"ר מאיה כהן-מלייב, פרופ' ישראל ריץ
2016 תהליכי אקספלורציה זהותית בקרב מאומצים MA עוזר-ברגר, טל ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר אלי שכטר
2015 אינטראקציות אם-ילד/ה בזמן סיפור בעל פה MA שטייאר-לוי, שרון פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' אריק כהן, ד"ר מאיה כהן-מלייב