תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 תכנית התערבות לפיתוח יכולת ההבעה הרגשית של ילדים בגיך הרך ויישומה בתקופת הקורונה MA ידלין, נעם פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 בחינת מנגנוני תרומה ישירה, חיזוק ופיצוי הדדי בין תפקודים ניהוליים ואינטגרציה ויזומוטורית בכתיבה בילדים בכתה ב ובכתה ג MA אדדי בר, יעל פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 הקשר בין תפיסות חינוכיות של הגננת ובין תפיסתה את התרבות הארגונית בגן וידע הורי על הגן PhD אברהם חי, אסתר פרופ' יעקב כץ, פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 הישגים אורייניים אצל תלמידי כיתה ב' מרקע סוציו-אקונומי נמוך : השפעת "חימום-מקדים מבחן" והקשר לתהליכי למידה במטלה גרפו-מוטורית (אנגלית) PhD הולנדר, חגית פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 השוואה בין למידת שתי סוגות של מטלה גרפו-מוטורית בקרב ילדי גן ומבוגרים (אנגלית) MA עבד אל האדי, דועא פרופ' אסתר עדי-יפה
2020 "מוזימטיקה" שתי תוכניות התערבות להבנת היסודות המתמטיים במוזיקה ותרומתם ללמידה מתמטית בקרב תלמידי כיתות ג' ו-ד' (אנגלית) PhD עזריהו, ליבי פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 לימוד הבנת רגשות על-ידי ציור מבעי פנים בקרב ילדי גן חובה בחברה הערבית בישראל MA גורן חטיב, עביר פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 האם אימון מוטורי קבוע/מגוון משפר הישגים לימודיים של תלמידים בכיתות ב' בקריאה וכתיבה? (אנגלית) MA סרחאן, אמירה פרופ' אסתר עדי-יפה
2019 מה גילית היום בגן? ע‏יצוב הסביבה הפיזית של גן הילדים כמקדמת תהליכי חקר וגילוי - תפיסות ועמדות של גננות, הורים וילדים (אנגלית) PhD פרי (בירן ), נטע ד"ר אורנית ספקטור-לוי, פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 קשיים ברכישת זיכרון לטווח ארוך בקרב ילדים המאובחנים כבעלי DCD, האמנם? MA ברסטל, גתית פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 ידע הורים אודות מעון היום של ילדיהם : מה הם יודעים ומה הם רוצים לדעת MA גולדוסר-בלוך, ורד פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר צילי שוחט
2017 השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן MA דוד, עדי פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר נורית יגרמן
2017 הקשר בין מערכות עיבוד הזיכרון ליכולות הקריאה והכתיבה אצל ילדים בכיתות ב' עם וללא סיכון ללקות למידה (אנגלית) MA לוי, עומר פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 הניעה לשליטה בקרב פגים שנולדו לפני שבוע 32 וילדים שנולדו במועד בגילאי 12-24 חודשים MA נייגר, אורלי פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 הבדלים בהתנהגות אמהית באינטראקציית אם-פעוט בין אמהות לפעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי לבין אמהות לפעוטות עם התפתחות תקינה MA פינטו, רוית ד"ר נורית יגרמן, פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטרקציית אם-ילד, בקרב פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי ובהשוואה לפעוטות עם התפתחות תקינה MA קרבלניק, ימית ד"ר נורית יגרמן, פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 הבנה והפקה של מחוות בקרב ילדים עם לקות שפה ספציפית (SLI) וילדים עם שיתוק מוחין (CP) בגיל טרום בית-ספר, ובחינת תכנית התערבות לשיפור הבנה והפקת המחוות PhD שמיר, ענבל פרופ' נירה משעל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 ידע הורי ותפיסה הורית על איכות מעונות יום בישראל : האם ניתן לחולל שינוי? MA ארד-טורחנסקי, אילת פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר צילי שוחט
2016 הקשר בין אופני החשיבה המובילים ליצירתיות לבין תפקודים ניהוליים : האם הוא דומה עבור חשיבה מתכנסת לעומת חשיבה מסתעפת? MA בורדמן, ולרי פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 למידה וגיבוש זיכרון פרוצדוראלי במתבגרים עם ADHD MA בלזר, דפנה פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 שינויים התנהגותיים בזמן מחלה עם חום בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי MA לב, רבקה ד"ר לידיה גביס, פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר שחר שפר
2016 הקשר בין המיצב הסוציו-אקונומי של האזור בו נמצא מעון-היום ומשתנים דמוגרפיים של הורי הילדים המתחנכים במעון לבין איכות המעון MA לוי, אורי פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 הקשר בין סגנון הורות של אמהות, איכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן ויכולת ההבנה הרגשית של ילדיהן בגילאי גן, כפי שבאה לידי ביטוי בהבעה מילולית ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA לויבצקי, מיכל ד"ר אריאלה וניאל, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם MA עומר, כרמית ד"ר אור כץ, פרופ' אסתר עדי-יפה
2016 דיכאון אימהי מתמשך : השפעתה על אינטראקציה טריאדית בין הורים וילדיהם בגילאי טרום בית ספר MA קלוש-עטיה, מיכל פרופ' אסתר עדי-יפה, פרופ' רות פלדמן