תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 התפקיד של תמיכת מבוגרים משמעותיים בקשר שבין קורבנות מבריונות לרווחה נפשית : ניתוח משווה בין תלמידים עם מוגבלות פיזית לתלמידים ללא מוגבלות MA חגואל שפיצברג, מלכה פרופ' יוסי הראל-פיש
2021 העצמת הדימוי העצמי והרווחה הנפשית של נערות ונשים בישראל : מחקר הערכה של תוכנית "תרפיה באמצעות טיפוח" : סדנא למודעות עצמית וטיפוח חיצוני MA פולון, שירה פועה פרופ' יוסי הראל-פיש, ד"ר דפנה עציון
2020 גורמים חברתיים ותרבותיים המנבאים דפוסי תזונה והרגלי אכילה של בני נוער ערביים ויהודים בישראל MA חביב אללה, למיס פרופ' יוסי הראל-פיש
2019 גורמי חוסן והגנה המנבאים רווחה נפשית ותפקודית בקרב בני נוער בישראל MA בוקובזה, גילה פרופ' יוסי הראל-פיש
2018 הקשר בין רוחניות ומשמעות חיים ובין רווחה נפשית, דפוסי התנהגויות סיכון ומעורבות באלימות בקרב בני נוער בישראל MA נוי, שמרית פרופ' יוסי הראל-פיש
2018 מעורבות בקהילה והשתתפות בפעילות גופנית כמנבאים רווחה נפשית, הישגיות בלימודים ודפוסי התנהגויות בריאות בקרב בני נוער בישראל MA קרת, מתן פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 ‫הקשר בין תפיסות אקלים בית-ספרי לבין מעורבות באלימות, התנהגויות סיכון ונשירה סמויה : ניתוח משווה בין תלמידים ערביים ויהודיים בישראל PhD חג’אזי, חאלד פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב אוכלוסיית התלמידים הערביים בישראל PhD נסיר-שלופה, אמל פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 מעורבותם של הורים ומורים כמבוגרים משמעותיים, תהליך גיבוש זהות אישית, אתנית ויהודית, ודפוסי שתייה מסוכנת של אלכוהול בקרב בני נוער עולים מבני המנשה MA סגל, מרב פרופ' יוסי הראל-פיש
2016 הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל MA צ’ייקובסקי, עמוס פרופ' יוסי הראל-פיש
2014 תמיכה חברתית והקשר שבין חשיפה לאירועי טרור וסימפטומים פוסט-טראומטיים בקרב בני נוער MA אריאלי, שירי פרופ' יוסי הראל-פיש
2012 תמיכה הורית, חווית היום יום בבית הספר והתנדבות בקהילה כמנבאים מעורבות בהצקות: ניתוח משווה בין תלמידות הלומדות בבתי ספר ממלכתיים-דתיים לבין אלה הלומדות בבתי ספר ממלכתיים MA בלוך, אורית פרופ' יוסי הראל-פיש