English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 הבניית זהויות בטקס יום ההולדת : תפיסות ופרקטיקות של גננות בגן הילדים הישראלי PhD מאיר, הדרה פרופ' אלי הולצר
2018 הטמעת חדשנות חינוכית : בחינת זהותו המקצועית של המורה PhD רחמים, שרון פרופ' אלי הולצר
2015 תפיסות המשתתפים בקבוצות הנחיית הורים במגזר הציבורי MA ביבאס, זהבית פרופ' אלי הולצר
2013 ’חברותא בשתיים’ : מאפייני שיחה ולימוד בחברותות נשים הלומדות גמרא PhD תאומים-בן מנחם, אסתי פרופ' אלי הולצר, פרופ'
2011 התפיסה והפרקטיקה החינוכית בהוראת התפילה לבנות בתיכונים דתיים MA סדס, אושרת פרופ' אלי הולצר
2011 להיות ל’תלמידת חכם’: מפגש של ידע תלמודי, דתיות ומגדר בעולמן של נשים למדניות PhD פויכטוונגר, רותי ‬ פרופ' אלי הולצר, פרופ' תמר רוס
2010 עמדות מורים והורים כלפי העמקת החנוך היהודי בבתי ספר יסודיים ממלכתיים MA אהרוני פזית פרופ' אלי הולצר
2010 תרומתו של החינוך המוסיקלי בבית הספר הממלכתי לעיצוב הזהות המוסיקלית MA פרנקל, מיכל פרופ' אלי הולצר,
2007 ידע הרמנויטי של מורים: מבנה, מאפיינים והשלכות להוראת טקסטים PhD חלאבי, רינת פרופ' אלי הולצר, פרופ' עודד שרמר
2006 ממורה ללומד - התפתחות המורה בבית הספר הדמוקרטי בישראל MA אבירם-אופרובר, שחף פרופ' אלי הולצר
2005 חקר זהותם היהודית והישראלית של בני נוער העולים לישראל במסגרת פרוייקט נעל"ה MA בר ששת, אורלי פרופ' אלי הולצר