English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 תהליכי עיצוב תחושת הקוהרנטיות וגיבוש הזהות כפי שנתפשים בעיני בוגרים מאומצים MA כץ גור, דניאל ד"ר אלי שכטר, ד"ר איילת בנטל ישראלי
2014 התמודדות עם שכול בקרב משפחות נפגעות טרור : היבטים אישיים ומשפחתיים הקשורים בתהליך ההתמודדות עם אובדן בן משפחה מדרגה ראשונה בפיגוע טרור על רקע לאומני MA חממי, לאה ד"ר איילת בנטל ישראלי, ד"ר אלי שכטר