תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2021 שילוב עבודה-משפחה אצל נשים חילוניות בעלות קריירה תובענית מחד ומשפחה גדולה מאידך MA בן דוד, ארץ פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 תרומת חונכות לתפיסת מסוגלות ולפיתוח חשיבת עתיד חיובית, בקרב נערות דתיות בסיכון המשתתפות בתוכנית סל"ע חמ"ד ידידים MA אלימי, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 בריונות ברשת בקרב בני נוער : מאפייני הקורבנות, אפיונה כמצב דחק, משאבי חוסן ממתנים ובהתייחס לאוריינות דיגיטלית PhD גפן, עמיר פרופ' זהבית גרוס, פרופ' טלי היימן
2019 תפיסות תפקידי החיים : מגדר, עבודה ואימהות ופיתוח תפיסת קריירה בקרב בנות לאימהות קרייריסטיות MA דיין, חן פרופ' זהבית גרוס, ד"ר מאיה כהן-מלייב
2019 סוד ההצלחה הלימודית שלהם : גורמי הגנה לפיתוח חוסן אקדמי בקרב גברים בני הקהילה האתיופית מסיימי תואר ראשון MA ללו, עדי פרופ' זהבית גרוס
2019 קשר בין האמונה הפדגוגית ותחום מקצוע ההוראה לבין תפיסת המסוגלות העצמית, המוטיבציה, שביעות הרצון והשחיקה בקרב מורים : השוואה בין מורים ערביים דתיים למקצועות האסלאם ומורים ערביים חילוניים למתמטיקה בבתי ספר תיכוניים במגזר הערבי PhD עישאן, גמאל פרופ' זהבית גרוס
2019 ידע התוכן הפדגוגי ותחושת המסוגלות של המורים בהוראת השואה בבתי הספר היסודיים בישראל PhD ריצ'לר-פרידמן, יעל פרופ' זהבית גרוס
2018 ציפיות, סנקציות ותמריצים בעולמו של הדתי האידאלי כאמצעי להבנת הבדלי דתיות מגדריים בישראל MA אברהם, עדי פרופ' זהבית גרוס
2018 הסתגלותן של נשים חרדיות לחיים האינטימיים אחר החתונה MA בוקסנבוים, ליאורה פרופ' זהבית גרוס
2018 תופעת ההביטוס המפוצל של מורות מוסלמיות בישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי דרך הצגת העצמי שלהן בחיי היומיום PhD ניימן, אירית פרופ' זהבית גרוס
2018 דפוסי פנאי בקרב בני נוער ערבים בישראל MA עראקי, סוסן פרופ' זהבית גרוס
2018 "החלום ושברו" : גירושין בגיל צעיר בחברה הציונית-דתית בישראל MA צבן, חן פרופ' זהבית גרוס
2017 השפעת תהליכי הסוציאליזציה במערכת החינוך הישראלית על התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות בדואיות MA אלטורי, סמאהר פרופ' זהבית גרוס
2017 עולמם הרוחני, האישי והמקצועי של מורים בראשית הקריירה : בחינת הקשר בין רוחניות לבין ממדי זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה PhD בוחניק, אשרת פרופ' זהבית גרוס
2017 בין אלטרואיזם לאגואיזם : אימהות למשפחה גדולה וקריירה - חוויתה של אישה ציונית דתית MA ביננפלד-איזק, יעל פרופ' זהבית גרוס
2017 הקשר בין סגנון התקשרות, אמפתיה, שליטה עצמית והערכה עצמית של ההורים לבין איכות חיי נישואיהם ויחסיהם עם הילדים PhD הכהן, איריס פרופ' זהבית גרוס, ד"ר רונן מתתיהו
2017 מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - משלחת "השחר" MA טילוביץ-לוי, שרית פרופ' זהבית גרוס
2017 פעילות גופנית, תזונה ומעורבות הורים, שיפור הישגים גופניים, תחושת קוהרנטיות ומסוגלות עצמית כאמצעים להפחתת אלימות בקרב תלמידים PhD ישעיהו, מלכה פרופ' זהבית גרוס
2017 למידה מהצלחות ומכישלונות בזיקה לאקלים הארגוני הבלתי פורמלי במועצת נוער רשותית MA עמרם אשרוב, עינב פרופ' זהבית גרוס
2017 דמותו של המורה המשמעותי כפי שהיא נתפסת בקרב נערות דתיות בגילאי תיכון MA רביבו, ברקת חנה פרופ' זהבית גרוס
2016 סוציאליזציה וזהות נשית של בנות יוצאות אתיופיה בוגרות אולפנה בישראל MA אלמו, אביבה פרופ' זהבית גרוס
2016 עמדותיהם של בוגרים שנדחו חברתית בשנות בית הספר כלפי קבוצות מיעוט וזרים : האם קיימים משתנים התורמים לשוני בעמדותיהם PhD מאור, רֹתם פרופ' זהבית גרוס
2016 סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים MA סיון, עופר פרופ' זהבית גרוס, ד"ר אלי שכטר
2016 ההדרכה כמרכיב בניהול מורשת השואה בחינוך הבלתי פורמלי : חקר מקרה באתרים ומוסדות המנציחים את שואת העם היהודי MA שטאובר, יעל פרופ' זהבית גרוס, פרופ' אריק כהן, פרופ' יניב פוריה
2015 הקשר בין איכות החיים, תחושת השייכות ומעורבות בקהילה לבין הדימוי העצמי של בני נוער MA בן-אליעזר, קלודין פרופ' זהבית גרוס