תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 תפקידו של האזור המוחי IFG שמאל בעיבוד פונולוגי, תחבירי וסמנטי של מילים הומוגרפיות PhD רביב, חיים פרופ' נירה משעל, פרופ' אורנה פלג