תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 "קולן של אימהות" : חוויית האימהות של אימהות לילדים עם הפרעות התנהגות : מחקר פנומנולוגי PhD מנזין, דניאלה פרופ' אריה כהן
2015 הקשר בין רגישות לדחייה חברתית והיכולת לפתרון קונפליקטים, לבין התמודדות עם הפרידה בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA בנישו-מלמד, אשרת ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2014 השפעת התוכנית להכשרת מנחים להעשרת הזוגיות לפי שיטת PAIRS על הדיפרנציאציה של העצמי ועל היכולת לנהל קונפליקטים בקרב משתתפי התוכנית MA דחוח-הלוי, הדר ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2012 הקשר בין קומפטנטיות הטרו-חברתית לבין היכולת לפתרון קונפליקטים בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA אקסלרוד-צ’רני, אלכסנדרה ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2012 הקשר בין רגישות לדחייה חברתית לבין היכולת לפתרון קונפליקטים בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA הריס, לי ד"ר זאב אפל, פרופ' אריה כהן
2009 הקשר בין תוכנית הלימודים "תקשורת המונים" לבין תפיסות אזרחיות, עמדות דמוקרטיות ומעורבות בתהליכים דמוקרטיים בקרב תלמידי החטיבה העליונה בישראל PhD אלט, דורית פרופ' אריה כהן, ד"ר נאוה מסלובטי
2009 מתחת לפני השטח ‬(אנגלית) PhD זק, אירינה ‬ ד"ר אביגיל ינון, פרופ' אריה כהן
2009 תופעת סטרופ במילים הומופוניות בשפה העברית MA סלמה-גלנץ, נטע פרופ' אריה כהן
2009 תופעת הסטרופ הרגשי בקרב נערות הסובלות מאנורקסיה: השוואה בין הטיפוס ה"מגביל" וה"מטהר" PhD עליש, סגלית פרופ' אריה כהן
2009 המימדים הבסיסיים של חרדת מתמטיקה: מדידה אלטרנטיבית של חרדת מתמטיקה בשפה העברית PhD פרידקין, שמעון פרופ' אריה כהן
2008 שאלון חדש למדידת סגנונות הקיום וקשריו עם משתני אישיות וערכים PhD פלדמן, מיכל פרופ' אריה כהן
2007 אותנטיות בזוגיות כפן של מובחנות עצמית וכמנבאת הסתגלות לנישואין PhD הופרט, שרית פרופ' אריה כהן
2007 תופעת הסטרופ הרגשי בקרב ילדים החשופים לאיום מתמשך של ירי קסאמים MA זילברמן, גילי פרופ' אריה כהן
2007 בדיקת תקפותו של מודל למיון תופעות דיכאוניות PhD לוי, מיכל פרופ' אריה כהן, פרופ'
2007 סוגיות מסיפור חייהן של עולות מחבר המדינות: החיים בברית המועצות, תהליך ההשתלבות בחברה הישראלית וחווית הגיור - סקר נרטיבי PhD מור, ורד פרופ' אריה כהן
2007 הקשר בין ההקשר והמעורבות בספורט לבין ההכרה החברתית והשכילה המוסרית בקרב מתבגרים ספורטאים ולא-ספורטאים PhD פישמן-פורמן, שרי ד"ר נאוה מסלובטי, פרופ' אריה כהן
2006 הקשר בין דימוי עצמי לבין תוקפנות ודיכאון בקרב מתבגרים MA עפגין, סיון פרופ' אריה כהן
2005 אסטרטגיות לכתיבת בעיות מילוליות במתמטיקה: הקשר בין אסטרטגיות היוריסטיות לכתיבת בעיות מילוליות לבין אפיוני הבעיות הנכתבות, אסטרטגיות לפתרון בעיות ויעילות פתרון הבעיות PhD ברט, דורית פרופ' אריה כהן
2005 תהליכים קוגניטיביים ורגשיים שחווים תלמידים עם לקויות למידה בהתמודדותם להשגת תעודת הבגרות PhD גבעון, שרה פרופ' אריה כהן
2005 אימון מטה-קוגניטיבי בפתרון אנלוגיות לשוניות והשפעתו על יכולת האיות PhD הר-צבי, שירלי פרופ' רחל שיף, פרופ' אריה כהן
2005 "השיח ההורי" ערב גיוס בנים ליחידות קרביות בצה"ל בשלב מילוי "שאלון לברור עדיפויות לשירות" PhD לוסקי, אבישי פרופ' יעקב כץ, פרופ' אריה כהן
2005 חלופות בהערכת פרחי הוראה במכללות להכשרת מורים: הקשר בין פתיחות לשינוי, אמונות פדגוגיות וידע בהערכה לבין מידת השימוש בחלופות להער PhD עמרני, נסים ד"ר נאוה מסלובטי, פרופ' אריה כהן
2005 שינויים בתחום הדתי בזמן הלימודים באוניברסיטה בקרב בוגרות אולפנא הלומדות באוניברסיטת בר-אילן MA שינוביץ, רותי פרופ' אריה כהן
2004 קידום חשיבה מרחבית בסביבות למידה מדומות כפונקציה של לימודי הנדסת המרחב עם אמון מטה-קוגניטיבי ותכנים מעוצבים להפחתת חרדה PhD האופטמן, חנוך פרופ' דוד פסיג, פרופ' אריה כהן
2003 ייצוגים חברתיים של התנהגות תוקפנית ותגובה לתסכול בקרב בנים ובנות MA אלקיים רמה פרופ' אריה כהן