English שלחו לחבר

תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2020 כשל המרכזיות בקרב קוראים עם הפרעת קשב וריכוז : עדויות ממחקר חשיבה בקול MA לביא, ענת ד"ר מני יערי
2020 כשל המרכזיות בקרב מבינים חלשים : עדויות ממחקר חשיבה בקול MA לנטין, שירלי ד"ר מני יערי
2020 אפקט המרכזיות בקרב מבינים חלשים עדויות ממחקר עיקוב עיניים MA שמש, נועה ד"ר מני יערי
2019 מקור הלקות במרכזיות בקרב קוראים בעלי הפרעת קשב וריכוז לי שיפר MA שיפר, לי ד"ר מני יערי
2018 ההשפעה של תשאול סיבתי עצמאי על ילדים ברמות שונות של הבנת הנקרא MA וינוקור, הלן ד"ר מני יערי
2017 הבדלים התפתחותיים ביכולת היקש ותהלוך טקסט בהבנת הנקרא אצל קוראים בעלי התפתחות תקינה MA קייפור-לדאני, רותם ד"ר מני יערי
2016 קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים : יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה MA רוזנפלד, שירי ד"ר מני יערי
2016 האם קוראים עם דיסלקציה סובלים מלקות בהבנת הנקרא מעבר ללקות שלהם בקריאה? יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה אצל קוראים עם דיסלקציה MA רייכלסון, שיר ד"ר מני יערי, פרופ' רחל שיף
2015 קשיים בהבנת הנקרא אצל קוראים עם הפרעת קשב וריכוז : תהלוך טקסט, יכולת היקש וזיכרון עבודה MA אברמוביץ, עדי ד"ר מני יערי
2015 ‫האם דיסלקציה התפתחותית נובעת מלקות חזותית-קשבית? : עדויות ממשימות זיהוי חזותי של מחרוזות סמלים MA איסר, מיכל ד"ר מני יערי, פרופ' רחל שיף