ביבליוגרפיות לקורסים

ארכיון

חיפוש קורסים בכל השנים

תשע"ט

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01     הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית  
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-00-15 מיומנויות השיח והכתב בשפה האנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-323-01 פרקטיקום
אדלר מלכה   77-741-03 פרקטיקום א'
אדלר מלכה  77-746-01 פרקטיקום ב'  
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-993-01 מחקר איכותני - תואר שני   
ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-904-01 מחקר איכותני מתקדם - תואר שלישי
ד"ר איזמן אסתר 77-408-01   דידקטיקה כללית
ד"ר איזמן אסתר 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים
ד"ר איזמן אסתר 77-427-01 הילד עם שיתוק מוחין ונכויות פיסיות 
ד"ר איזמן אסתר 79-8013-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 79-8007-01 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורות בהוראה בחינוך המיוחד
ד"ר איזמן אסתר 77-433-01 פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי- מתיאוריה למעשה   
ד"ר איזמן אסתר 77-4880-01 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות 
ד"ר איזקסון עטרה 79-0012-01 חשיבה יצירתית 
ד"ר איזקסון עטרה 79-444-01 מתודיקה של הוראת המוסיקה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת  
ד"ר אלטמן כרמית 77-325-01 התפתחות רגשית, חברתית ושפתית בגיל הרך והיסודי
ד"ר אלטמן כרמית 77-961-01 התפתחות שפה בהקשר לסביבה
ד"ר אלטמן כרמית 77-933-01 התפתחות שפה ואינטראקציה בין אישית 
ד"ר אלטמן כרמית 77-796-01 כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי 
ד"ר אלטמן כרמית 77-755-01  לקויות למידה התערבויות ייעוציות 
ד"ר אלטמן כרמית 77-738-01  רב תרבותיות ורב לשוניות 
ד"ר אלטמן כרמית 77-323-01 תהליכי חשיבה וטיפוחם בגיל הרך
ד"ר ארדרייך איריס 79-505-01  ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת
בחינות ביבליוגרפיות   התפתחות הילד - מועד א'
בחינות ביבליוגרפיות   התפתחות הילד - מועד ב'
בחינות ביבליוגרפיות   חינוך לא פורמאלי
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 חינוך מיוחד כללי
בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 חינוך מיוחד – תחום מוגבלות שכלית 
בחינות ביבליוגרפיות פרופ' שיף לקויות למידה
בחינות ביבליוגרפיות ד"ר קחטה לקויות למידה
בחינות ביבליוגרפיות דר' לוי שמעון לקויות למידה - כתיב
בחינות ביבליוגרפיות   ניהול ומנהיגות מערכות חינוך פורמאליות
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-337-01 ייעוץ למשפחה- מתיאוריה ליישום
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-02 מבוא למחקר איכותי - סמסטר ב' 
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי 
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
גינוסר נעה 77-789-01    עבודה עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים- אוטיזם 
ד"ר גתהון שמחה 77-500-01 חינוך בלתי פורמלי  
ד"ר חן-לוי תמר 77-040-14 יסודות במחקר איכותי  
ד"ר חן-לוי תמר 79-040-02 מחקר איכותני בהוראה 
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-412-14 התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-212-14 חדשנות ושינויים בחינוך
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-225-01 סדנא בהכשרה מעשית במנהל
גב' סמואל מגל קרן 77-967-02 תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית
פרופ' ציון מיכל 79-435-01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה
פרופ' ציון מיכל 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים
קינן אסנת 79-427-02 הוראה זוטא – אנגלית
ד"ר קסירר ענת 77-750-01 אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף
ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה"
ד"ר קסירר ענת 77-798-16 הילד עם אוטיזם
ד"ר קסירר ענת 77-749-01 ASD -- Autism Spectrum Disorders
ד"ר רוזנטל ורדה 77-412-14 התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
ד"ר רוזנטל ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך
ד"ר רוזנטל ורדה 77-212-14 חדשנות ושינויים בחינוך
ד"ר רוזנטל ורדה 77-225-01 סדנא בהכשרה מעשית במנהל
פרופ' שכטר חן 77-262-01 האומץ להנהיג: מניהול למנהיגות במערכת החינוך
פרופ' שכטר חן 77-758-01 הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת החינוך
פרופ' שכטר חן 77-912-01 יחסי עבודה במערכת החינוך