בחינות ביבליוגרפיות - המגמה לניהול ומנהיגות מערכות חינוך פורמאליות

שלחו לחבר

 

המגמה לניהול ומנהיגות מערכות חינוך פורמאליות

שלום רב,

                              הנידון: המבחן הביבליוגרפי בלימודי מ.א. – מסלול ב'

 

ברצוני להביא לידיעתכם פרטים בקשר לבחינה הביבליוגרפית המיועדת ללומדים במסלול ב' בשנה"ל תשע"ז.  נא קראו בעיון ומלאו אחר ההנחיות.

 

מתכונת הבחינה:
 

מצ"ב רשימת המקורות של מגמתכם והסבר על דרך חיפושם. הרשימה ניתנה ע"י מרצי המגמה שלכם ותתייחס לקורסים/סמינרים הכלולים בתוכנית הלימודים לשנים תשע"ו-תשע"ז. כמו כן חומר נוסף עפ"י שיקול ראש המגמה. היקף החומר עד 1,000 עמודים לכל מגמה.

כל המקורות המצורפים הינם חובה לבחינה.

במתן התשובות יהיה עליכם להתבסס על חומר הקורסים/הסמינרים שלמדת, על רשימת המקורות שתכלול כ-80% פריטים לועזיים ובנוסף פריטים נוספים מחומר שלא נלמד.

שאלון המבחן יכלול שש שאלות מתוכן יש לענות על אחת.

את המבחן ניתן יהיה לכתוב, תוך היעזרות בחומר פתוח.

במבחן תידרשו להוכיח את יכולתכם בארגון הידע והבעתו, עיבוד וניתוח אינטגרטיבי של הידע שרכשתם ולמידה של חומר חדש.

כדי לסייע במתן התשובות לשאלות האינטגרטיביות, להלן דוגמאות של משימות הניתנות במבחן:
- הסבירו ודונו בציטוט שניתן לך מתוך מקור, על פי גישות שונות שנלמדו.
- הציגו מקרה ונתחו אותו על בסיס חומר שקראת.
- ערכו השוואה אינטגרטיבית או ביקורתית בין מקורות או בין גישות.
- הציגו פרויקט/מודל/תוכנית (למדיניות, להוראה וכדו') על בסיס החומר שקראתם, או
  גישה  שנלמדה בשיעורים. ציינו מהם הפרמטרים הכלולים במודל זה, מהם התנאים
  הנדרשים וכיו"ב.
- הציעו פתרונות לבעיה אקטואלית קיימת (בחברה, בחינוך) על פי המקורות/הגישות.
- התייחסו לרעיון מחקרי על פי מקורות או גישות בנושא מסוים או בעקבות אירוע חינוכי
  מפורט, ופרטו הצדקות והשערות של תוצאות המתבקשות על פי כל גישה.

 

אופן כתיבת התשובות:
 

עליכם להזכיר את שמות המקורות אליהם אתם מתייחסים ואת שנת פרסומם (למשל: כהנא, 2003).

זמן הבחינה ארבע שעות (למעט חריגים). שימו לב, לא תאושר הארכה נוספת. לפיכך, מומלץ לשים לב לחלוקת זמן מושכלת בין השאלות.

ניתן לכתוב ללא הגבלה בכמות  המחברות.  

 

אופן הערכה והרכב הציון:
30% ידע.

50% אינטגרציה ויישום.

10% מבנה וארגון התשובה.

10% יכולת הבעה.

 

המשרד המטפל:

חוה גואטה , מרכזת את נושא הבחינה הביבליוגרפית.

בכל שאלה ניתן לפנות לאימייל: guetah@biu.ac.il

 

מועדי הבחינה:
לבחינה יש מועד אחד בלבד. סטודנטים שניגשו למועד א' אינם רשאים לגשת למועד ב'.
 

מועד א': יום שני 10.6 איסרו חג שבועות בשעות 10:00-14:00

מועד ב': יימסר בהמשך

 

פניות מיוחדות:
סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים/בעיות רפואיות וכו' יסדירו מראש את האישורים במעורבות חברתית.

התארגנות לקראת הבחינה:

לידיעתכם – לשימוש אדמיניסטרטיבי, מס' קוד הבחינה שלכם הוא 77-960-02: התמחות "מנהל ומנהיגות מערכות חינוך"

אין צורך בשום פעולה מצידכם. שימו לב שבדוח הלימודים שלכם יופיע מספר הקבוצה בהתאם למגמה שלכם. אם אינכם רשומים למגמה הנכונה פנו בדחיפות למזכירות תואר שני.
לצורך קבלת הציון במענה הקולי, יהא עליכם להקיש את מספר הקבוצה המתאים למגמה שלכם כמפורט לעיל.

לתשומת לבכם, רשאים לגשת תלמידי מסלול ב', המסיימים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ז. אישורים חריגים ניתן להביא מראש המגמה.

 

אני מאחלת לכם הצלחה רבה בבחינה.

                                                                                                         בברכה,
 

פרופ' מיכל ציון

                                                                                                         יו"ר הועדה לתואר שני

                                                                                                         וס/ראשת ביה"ס לחינוך

 

העתקים:

פרופ' קובי יבלון – ראש ביה"ס לחינוך.

ד"ר יוסף קליין – ראש המגמה לניהול מערכות חינוך.

ד"ר פסקל בן עוליאל - רכזת אקדמית של הבחינה במגמה.

אוולין מור – סגנית מנהלית ביה"ס לחינוך.

חוה גואטה – מרכזת הבחינה הביבליוגרפית.

 

בס"ד

הסבר לחיפוש מקורות הבחינה הביבליוגרפית

 

אתם מקבלים רשימות עם מקורות לבחינה הביבליוגרפית.

על מנת להגיע לחומר ניתן להגיע בשתי דרכים

לעשות חיפוש לבד. רק לשים לב - מאמרים מתוך כתבי עת אלקטרוניים יש לחפש בעיקר לפי שם כתב העת ואז להגיע אל המאמר.

 

על מנת להוריד חומר אלקטרוני מהקטלוג של הספריה יש לפעול לפי השלבים הבאים:

להיכנס לכרטיס הקורא (הקישור נמצא בצד שמאל של המסך) ולהכניס מספר זהות מלא בשתי הרובריקות

להגיע אל המקור המבוקש

להקיש על גישה מרחוק / Remote access

להסכים לתנאים

שוב תתבקשו להכניס שם משתמש וסיסמה. ברובריקה הראשונה יש להכניס מספר זהות מלה ובשניה את הסיסמה למודל – שתי אותיות השם וארבע ספרות. אם לא זוכרים, אפשר לחדש את הסיסמה לפי ההוראות שהמערכת נותנת.

 

דרך אתר בית הספר לחינוך.

את הרשימות העלנו לאתר של בית הספר לחינוך ככה שניתן להגיע אל החומר בצורה מסודרת דרך האתר בכתובת http://education.biu.ac.il/node/7650

למקורות ברשימה הוספנו קישורים לחומר הנמצא בקטלוג:

ליד הפניות לספרים מלאים ציינו את המיקום והוספנו הפניה לספר בקטלוג.

מאמרים מתוך ספרים נסרקו עבורכם והועלו לקטלוג הספריה.

מאמרים מתוך כתבי עת הם אלקטרוניים וניתן להגיע אליהם דרך הקטלוג.

לחיצה על הקישור תביא אתכם למיקום הפריט בקטלוג הספריה.

מכאן יש לפעול לפי השלבים שפורטו קודם... בהבדל אחד. לאחר שנכנסתם לכרטיס הקורא יש להקיש על תוצאות חיפוש אחרון, כדי להגיע חזרה על המקור המבוקש

 

 

לעזרה נוספת במציאת המקורות ניתן לפנות לספריית חינוך.

 

בהצלחה

 

רשימת ביבליוגרפיה למבחן הביבליוגרפי

 

אלגלי, צ' וקלמן י' (2011). שלושה עשורים של תוכניות תקשוב לאומיות במערכת החינוך הישראלית. בתוך י', עשת-אלקלעי, א', כספי, ס', עדן, נ', גרי וי', יאיר (עורכים). האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ’ייס (השישי) למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : יום חמישי, יג באדר א תשע"א, 17 בפברואר 2011 : ספר הכנס. (עמ' 31-37). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה . (001206227) (חינוך, מדעי המידע 371.33 אדם.הל תשע"א)

גילת, י"צ (תשס"ו). על הכֶּשל המשפטי המובנה באבחון "טובת הילד" באמצעות מערך שירותי הרווחה. מאזני משפט, ה, 488-403. (002376723)

גילת, י"צ (תש"ס). מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה וטמיעתם במשפט הנוהג בישראל. מאזני משפט, א, 392-297. (002376723)

רונן י' וגילת, י"צ (2018). האמנם רווחת ההגנה על הילד במשפט הישראלי? משפט ועסקים, יט, 1234-1143. (001173402)

שכטר, ח' וחביב, א' (2013). רשתות למידה: מרעיון למעשה. עיונים במנהל ובארגון החינוך, 33, 75-96. (000120263)

שלוסר, א' (2006). השפעת מתן חינוך טרום חובה חינם על היצע העבודה של אמהות ערביות: ממצאים מניסוי טבעי. הרבעון לכלכלה, 53 (3), 517-553. (000125791)

שפירא-לשצ'ינסקי, א' (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס. עמ': 29-42, 63-77, 79-83, 107-122,129-134 . (002454834) (חינוך ‫ E371.1 שפי.את תשע"ז ) (גרסה אלקטרונית ברשומה מספר 002472093)

Andreoli, F., Havnes, T., & Lefranc, A. (2014). Equalization of Opportunity: Definitions, Implementable Conditions and Application to Early-Childhood Policy Evaluation. (November 18, 2014). Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) Working Paper Series 2014-12.

Ashley, L. D., Mcloughlin, C., Aslam, M., Engel, J., Wales, J., Rawal, S. & Rose, P. (2014). The role and impact of private schools in developing countries. Education rigorous literature review. London, UK: Department for International Development. 

Benoliel P. (2017). Managing senior management team boundaries and school improvement: an investigation of the school leader role. International Journal of Leadership in Education, 20(1), 57-86. (001226350)

Benoliel, P. & Berkovich, I. (2018). A cross-national examination of the effect of the Schwartz cultural dimensions on PISA performance assessments. Social Indicators Research, 139(2), 825-845. (000136062)

Bush, T. & Glover D. (2012). Distributed leadership in action: leading high-performing leadership teams in English schools. School Leadership and Management, 32 (1), 21-36. (000134944)

Feniger, Y., Livneh, I., & Yogev, A. (2012). Globalisation and the politics of international tests: The case of Israel. Comparative Education48(3), 323-335. (000141134)

Gawlik, M. A. (2015). Shared sensemaking: How charter school leaders ascribe meaning to accountability. Journal of Educational Administration, 53(3), 393-415. (000117507)

Ganon-Shilon, S., & Schechter, C. (2017). Making sense while steering through the fog: Principals' metaphors within a national reform implementation. Educational Policy Analysis Archives, 25(105), 1-30.

Hulten, R. C. (2017). The Importance of Education and Skill Development for Economic Growth in the Information Era. In C. R. Hulten & V. A. Ramey (eds.). Education, Skills, and Technical Change: Implications for Future U.S. GDP Growth (pp. 115-146). Chicago, IL: Chicago University Press. 

Heyneman, S. P., & Stern, J. M. (2014). Low cost private schools for the poor: What public policy is appropriate?. International Journal of Educational Development35, 3-15. (000445067)

Kolikant, Y. B. D. (2010). Digital natives, better learners? Students’ beliefs about how the Internet influenced their ability to learn. Computers in Human Behavior26(6), 1384-1391. (000141490)

Levin, H. M. (2018). Studying Privatization in Education . In H.M., Levin (ed.). Privatizing Education: can the school marketplace deliver freedom of choice, efficiency, equity, and social cohesion? (pp. 3-19).  New York, NY: Routledge. (אין בבר-אילן)

MacLeod, W. B., & Urquiola, M. (2018). Is Education Consumption or Investment? Implications for the Effect of School Competition. Working Paper No. 25117. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH-NBER Cambridge: MA. 

Shapira-Lishchinsky, O. (2018). International Aspects of Organizational Ethics in Educational Systems (pp. 61-67). Bingley, UK: Emerald publications. (002550595) (371.2 SHA iחינוך )

Shapira-Lishchinsky, O. & Ben-Amram, M. (2018). Exploring the social ecological model based on national student achievements: extracting educational leaders’ role. International Journal of Leadership in Education, 21(3), 380-398. (001226350)

 Shapira-Lishchinsky, O. (2012) Teachers' withdrawal behaviors: Integrating theory and findings. Journal of Educational Administration, 50 (3), 307 - 326. (000117507)

Shapira-Lishchinsky, O. & Rosenblatt, Z. (2010). School ethical climate and teachers' voluntary absence. Journal of Educational Administration, 48 (2), 164-181. (000117507)

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs. Teaching and Teacher Education, 33, 1-12. (000141830)

Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S. (2014). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors. Educational Administration Quarterly, 50(4), 672-712. (000143449)

Wohlstetter, P., Malloy, C.L., Chau, D., & Poilhemus, J.L. (2003). Improving schools through networks: A new approach to urban school reform. Educational Policy, 17(4), 399-429. (000143458)