אדלר מלכה   77-741-03 פרקטיקום א' 

שלחו לחבר

                            

שם ומספר הקורס: פרקטיקום א'  77-741-03  

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:תשעט               סמסטרשנתי                  היקף שעות: 2 ש"ש 

שם המרצה: מלכה אדלר

 

א. מטרת הקורס

לווי הסטודנט/ית במהלך העבודה המעשית של שנת הלימודים הראשונה של התואר השני. העצמת כלל הסטודנטים בתהליכי היוועצות קבוצתית ומתן משוב  המתקיים בכיתה בעת העלאת דילמות מהשדה.      

 

תוצרי למידה:

      1. גיבוש תפיסה מובחנת של תפקיד היועץ בבית-הספר תוך הבחנה בין שירות ייעוצי לבין שאינו כזה.

  1. פיתוח "אני מאמין" ייעוצי וזהות מקצועית.
  2. פיתוח מודעות ויכולת ליישם את התיאוריות, הכלים  והמיומנויות הייעוציות בהתערבות שקולה ומתוכננת בהתאם ל"אני מאמין" ייעוצי.
  3. העמקת הכרות הסטודנט/ית עם מגוון תפקידי היועץ.   
  4. התמקצעות הסטודנט/ית בתהליכי הייעוץ הפרטני.  

 

ב. תוכן הקורס:  

התכנים שיעלו בקורס יעסקו בראש וראשונה בקשיים/דילמות/רצון לשתף – של הסטודנטים בהקשר לעבודה המעשית בבתי הספר. כמו כן הם יעסקו במורכבות יחסי הגומלין של היועץ עם בעלי התפקידים השונים בבתי הספר ובקהילה ובמגוון היבטים הרלבנטים לייעוץ.     

 

מהלך השיעורים: סדנה – פעילות חווייתית, דיון.  

    תכנית השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הכרות, הצגת סילבוס ותיאום ציפיות

 

הסטודנטים יציגו בכתה, בזוגות, נושא נבחר כולל סיכום מאמר וראיון עם יועצת. דיון.   

2

הסתכלות מושכלת בבתי-הספר, רובד גלוי, רובד סמוי  

 

שאלות בעקבות הצפייה ידונו בכתה. היוועצות.

3

מקום היועץ בישיבות צוות בין מקצועיות ועבודה עם מחנכים – היוועצות מעצימה

  1. פרק ראשון ושני

4א ע' 182-192

10א   19ב

הצגת בית הספר ותהליך הצפייה.  

4.

1. עבודת היועץ עם תלמידים וייעוץ פרטני

2. עבודת היועץ עם  הורים

 4א  ע' 168-182

7  21א' 18א 23

4א ע' 211 – 225

9, 2א 21ע' 80-91

 

 

 

 

5.

עבודת היועץ עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

11, 6   4א ע' 100- 107

 

 

 

 

 

 

6.

  ייעוץ קצר מועד ממוקד פתרון

7 ע' 247 - 265

 

7.

יחסי יועץ מנהל, מקום היועץ בצוות הנהלה

3, 4א ע' 192-205  26

 

 

 

 

 

8.

היועץ ומשלימי תפקיד בקהילה  

4א  ע' 225-240

 

 

 

 

 

9.  

 מודל היוועצות -

4 ע' 119 - 133

 

10.

סיכום סמסטר א',  משוב,ציפיות להמשך

 

 

11.

הצגת התערבויות פרטניות, היוועצות,  משוב.

קלפים טיפוליים

 

סמסטר ב'

הצגת התערבויות ייעוציות  תתקיים עד סוף השנה.

12.

עבודת היועץ עם עולים חדשים

13

 

13.

אפקטים חיוביים ושליליים בעבודת היועץ  

 4א ע' 246-271

 

14.

"עוגת הזמן" של יועצים, מצוי, רצוי 

10

 

 

 

 

 

15.

מודל שליטה עצמית

22א'

 

16.

ייעוץ חינוכי בעולם האינטרנט

4א ע'  283-302

7א  12

 

17.

דילמות בעבודת היועץ

15, 4א ע'

258-270 

 

 

 

 

 

18.

אתיקה 

16, 1,  17

 

19.

ללמוד מעמיתים: א – חינוך מעורר השראה. ב – תובנות ממערכת חינוך מוצלחת. ג – סיפורים של מורים טובים.

10א

 

19א

 

21א

 

20.

סיכום, משוב, ציפיות להמשך.

 

 

 

 

ג. חובות הקורס: 1. השתתפות סדירה ופעילה בעבודת השדה ובשיעורי הכיתה.

                            עבודה מעשית בבתי-הספר תתפזר לאורך כל השנה.

                         2. כתיבת יומן אישי רפלקטיבי – על תהליך הצפייה בבית הספר:

                               מחשבות, רגשות, תובנות אישיות ומקצועיות. מומלץ לתעד זאת

                               במהלך השנה.                    

                           3. יעוץ פרטני קצר מועד בהנחיית היועצת המלווה (5-6 מפגשים).

                          4. הצגת נושא נבחר בכיתה - אירוע מתוך העבודה המעשית (לאחר   

                               ריאיון היועצת המאמנת) ובקשר לאחד הנושאים המוצגים בטבלה. 

                               בנוסף סיכום מאמר רלבנטי לסטודנטים. ההצגה בזוגות.

                            5. הצגת בית הספר ותהליך הצפייה בכיתה (10 דק').

                          

 

הגשת עבודה בסוף השנה הכוללת:

 

1. תיאור בית-הספר ועבודת היועץ כפי שהשתקפה בתצפית:

אוכלוסיית בית-הספר, סוג הבעיות שנצפו, מי יזם את הפגישות, דרכי ההתערבות, סגנון העבודה, תוכניות ייעוציות, וכו'.

אפיון התרומה הייחודית של היועץ בפעילויות הנ"ל.

פרק בעבודה זו יכלול תקציר תצפית גולמית של 2 פעילויות לפי בחירת הסטודנט.

מחשבות, שאלות ,( 20% ).  

 

2. סיכום תהליך הצפייה השנתי האישי - שלבים, התלבטויות, מחשבות, רגשות, נקודות חוזק, קשיים, תרומה ייחודית שלי, מה למדתי? מה ניתן לשנות? על מה אפשר היה לוותר? הערות, בקשות.

   הדגש בעבודה על ההתנסות האישית, ( 20% ).

 

 3. דווח על העבודה הפרטנית: 

רקע קצר על התלמיד. מטרות העבודה כפי שנקבעו. מדדי הערכה. סיכום קצר בין כמה שורות של כל פגישה.

הערכת התהליך אותו עבר התלמיד. מידת שיתוף הפעולה, התכנים שהועלו, העברה לתחומים אחרים, המלצות להמשך.  

הערכת התהליך האישי של הסטודנט בהתנסות הפרטנית. קשיים, הצלחות, תובנות, רפלקציה, מה ניתן היה לעשות אחרת,  (20% ).

 

הערה

1. לעבודה בסוף השנה יש לצרף או לדאוג שהמנחה ישלח את טופס המשוב שנשלח אליו, ללא משוב לא יינתן ציון.

    2. בעת כתיבת העבודה יש לשים לב לניסוחים ושגיאות כתיב. 

 

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

הצגת נושא נבחר  20%.  השתתפות פעילה בכיתה ובעבודה המעשית 20%.  עבודת סיכום - סעיפים 1, 2, 3 -  % 60.

 

ד. ביבליוגרפיה:  

אגודת היועצים החינוכיים בישראל (2001). קוד האתיקה של אגדת היועצים החינוכיים בישראל. תל אביב: המחבר. 

ארהרד, ר' וקלינגמן, א' (2004). יעוץ בבית הספר – אקולוגיה מקצועית. בתוך א' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים (יעוץ בבית ספר בחברה משתנה . (עמ' 9-26). תל אביב: רמות. 

אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 295-315). תל אביב: רמות. 

ארהרד, ד. אלבוים, ט.ש. (2003) הייעוץ החינוכי  באספקלריית המנהלים . הייעוץ החינוכי, יב'. 33-47. 

ארהרד, ר' (2008) היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה .תל אביב: רמות. (1146262) (חינוך 371.422 ארה)

ארהרד, ר' (2014) ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות  . תל אביב: מכון מופ"ת.  (2377272) (חינוך E371.422  ארה)

ארם, ד'  ודשבסקי, ע. (2004) כיווני התפתחות ביעוץ החינוכי לגיל הרך. בתוך: ר. ארהרד וא. קלינגמן (עורכים) ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ'479-465) אוניברסיטה תל-אביב. רמות. 

אלמוג, א' (2008) היועץ החינוכי ותרומתו לתהליך השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הייעוץ החינוכי . ט"ו, 29-49. 

בראל, צ' (2003). יעוץ פרטני קצר מועד הממוקד בפתרון. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקוה:  יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 247-265). אבן יהודה: רכס. 

ברק, ע' (2004). ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 367-386). תל אביב: רמות. 

ברקול-יריב, ר' (2003). בין יועץ ארגוני ליועץ חינוכי בבית הספר. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקוה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 377-391). אבן יהודה: רכס. 

דור, א' (2008). יישום מודל התנהגותי להיוועצות שיתופית: תיאור מקרה. הייעוץ החינוכי, טו, 238-255. 

הראל, י' וארהרד, ר' (2002). סגנונות תפקוד של יועצים חינוכיים בישראל. הייעוץ החינוכי, י, 152-171. 

הלוי, ל' (2016). ‫ להיות מורה : פרקים בחינוך מעורר השראה. פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן (002439186)

טור כספא, ח' וכהן, י' (2004). תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך: יעדים ודילמות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 247-271). תל-אביב: רמות.

טורנר, מ' (2016). פייסבוק כביטוי ל"אני אפשרי" (עבודת גמר לתואר שני, בית הספר לחינוך). רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. (002440243) (חינוך 006.754 טור)

טטר, מ' (2004). יעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עליה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 209-228). תל-אביב: רמות. 

כפיר, ד' (2003). תכניות בית ספריות והערכתן - פן נוסף בתפקידו המערכתי של היועץ החינוכי. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי-ודאות (עמ’ 395-406).  אבן יהודה: רכס. 

כץ, י' (1990). פעולת היועץ החינוכי - תיאור דילמי. בתוך ד' ברטל וא' קלינגמן (עורכים), סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה ויעוץ בחינוך (עמ' 132-142). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, השרות הפסיכולוגי הייעוצי. (177072)

לזובסקי, ר' (2003). אתיקה מקצועית בייעוץ חינוכי: מדריך לקבלת החלטות. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 67-83). אבן יהודה: רכס. 

לזובסקי, ר' (2010). מבוך השמירה על סודיות בייעוץ החינוכי: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל-אביב: מכון מופת. (001189825) (חינוך 371.4  לזו.)

מור, פ'  ולוריא, א' (2006). כוחו של היועץ החינוכי. ירושלים: אשלים, מוסד ביאליק. (001137987) (חינוך E371.422  מור)

מרום, צ', ניובורן, מ', לבין, מ' וגלבוע-שכטמן, א' (2016). איך הביישן למד: מדריך לטיפול עצמי בחרדה חברתית ובבישנות. תל אביב: דיונון (002437823). 616.8522 מרו.אי תשע"ו)

סלונים, כ' ולזובסקי, ר' (2001). ערכה לבדיקה עצמית ולרפלקציה - עשרים כללים לבקרה על התערבות ייעוצית פרטנית. הייעוץ החינוכי, י, 172-186.

סאלברג, פ' (2015). לומדים מפינלנד תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת.  בני ברק: הקיבוץ המאוחד. (002399864) (חינוך 370.9471 סלב.)

ספאי, כ' (2015). חיזוק החוסן החינוכי: מדריך לפיתוח כישורים רגשיים וקוגנטיביים של תלמידים. קרית ביאליק: אח (002432609)‫ (חינוך 370.15 ספא)

פרנקל, י' (1985). עולמו הפנימי של היועץ. בתוך י' פרנקל. מעיין מתגבר ושמו אדם (עמ' 91-99). תל-אביב: צ'ריקובר. (32453)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות וגישות ושיטות התערבות. תל-אביב: רמות. (000125012) (חינוך 371.4  קלי)

קפל-גרין, ע' (2015). "עמם ולמענם"-  סיפורים של מורים טובים. ירושלים: כרמל. (002429788) (חינוך E371.1 קפל)

רומי, ש' וגרופר, ע' (עורכים) (2014-2015) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. תל אביב: מכון מופת. (002390391) ‫ (חינוך E362.74 ילד)

רונן, ת' (1994). ויותר מכל אהבה: אמנות ומיומנויות בטיפול בילדים. תל-אביב: רמות. (000250854) (חינוך 616.891  רונ)

22א.  רונן ת' (1990) . הדרך לשליטה עצמית : מדריך לחינוך ילדים, רמת גן: קשת. (000139130) ( חינוך 153.8 רונ.דר תש"ן)

שדה, ש' (2008). זה בראש שלך: תכנית אימונים להצלחה במבחנים. גבעתיים: אורות הכרך. (001151506) (חינוך 371.26019 שדה)

שדמי, ח' (2004). היועץ וקידום מיטביות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ בבית הספר בחברה משתנה  (עמ' 343-366). תל-אביב: רמות. 

שוורץ, י' וארהרד, ר' (2003). יחסי יועץ-מנהל בעיני היועצים. הייעוץ החינוכי, יב, 11-31. 

שחר, ח' (2007). ייעוץ לבית הספר כמערכת. תל-אביב: רמות. (1141017) (חינוך E371.2 שחר)

שמחה פרלברג, ל' וארהרד, ר' (2007). עבודה מערכתית מנקודת מבטם של יועצים חינוכיים. הייעוץ החינוכי, יד, 153-170. 

שמר-אלקיים, ט' וארהרד, ר' (2004). תפקוד היועץ החינוכי בזיקה לתלמידים שהוריהם גרושים. הייעוץ החינוכי, יג, 63-78. 

שפטר, ג' ארמון, י' ווייל, ג' (2004). סוגיות אתיות במקצועות ייעוץ והטיפול הנפשי. ירושלים: מאגנס. (000563692) (חינוך 616.8914  סוג)

שמעוני, א' (1997). השתלבות יועץ חדש בביה"ס. הייעוץ החינוכי, ו, 156-173. 

        כתב עת

הייעוץ החינוכי – כתב עת של אגודת היועצים החינוכיים.

אתר שפ"י, אתר אגודת היועצים.

 

                                                            Practicum  A