ד"ר קסירר ענת 77-7981 הילד עם אוטיזם

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורס: הילד עם אוטיזם -79-81677

שם המרצה:

דר' ענת קסירר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ט                    סמסטר:   א                          היקף שעות:  1ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):היכרות עם  אטיולוגיה ומאפיינים של תלמידים עם אוטיזם, מאפייני חשיבה ותיאוריות בתחום. הסטודנט ילמד על מגוון שיטות, דרכי התערבות וטיפול מן המחקר לעבודה עם תלמידים בספקטרום האוטיסטי.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הקורס יתמקד בהיכרות עם מאפייני הלקות ואופן הביטוי בהתאם לרמת התפקוד של התלמיד. יעסוק בהתפתחות רגשית חברתית של תלמיד עם אוטיזם בהשוואה לבעלי התפתחות רגשית חברתית תקינה. נלמד על התמודדות הורים לילד בספקטרום, מגוון שיטות טיפול ודרכי התערבות ותהליכי למידה בקרב תלמידים עם אוטיזם.

 

מהלך השיעורים:

ההוראה הפרונטאלית  בקורס מלווה בסרטוני המחשה, למידה פעילה בקבוצות, דיונים וניתוחי מקרה

 

במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו להציג מקרים ולנתח אותם על פי מאפיינים שילמדו ולהציע שיטות טיפול.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1-2

אוטיזם – אטיולוגיה ומאפיינים

DSM-V

 

3

התפתחות רגשית חברתית תקינה

בהתאם  לביבליוגרפיה

 

4

התפתחות רגשית חברתית באוטיזם

בהתאם  לביבליוגרפיה

 

5-6

מאפיינים קוגניטיביים ToM, קוהרנטיות מרכזית, תפקודים ניהוליים

בהתאם  לביבליוגרפיה

הגשת תרגיל כיתה

7

גורמים ואבחון

 

 

8

התמודדות הורים עם ילד בספקטרום

 

צפייה בסרט, ניתוח ודיון

9

שיטות טיפול

TEACCH, ABA

בהתאם  לביבליוגרפיה

הגשת תרגיל בכיתה

10

שיטות טיפול

Greenspan, CBT

בהתאם  לביבליוגרפיה

הגשת תרגיל בכיתה

11-13

בניית תוכנית אישית לתלמידים עם אוטיזם פרופיל לימודי ,חברתי ודרכי עבודה בכיתה  

בהתאם  לביבליוגרפיה

 

14

סיכום

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

חובת נוכחות -80% נוכחות מלאה

הגשת תרגיל מהווה 10% מהציון

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

80%- מבחן

20%- תרגיל הצגת שיטת טיפול , סקירה תיאורטית ודוגמא לדרך התערבות

בונוס (10 נק) הצגת תיאור מקרה של תלמיד ומאפייני חשיבה על פי התיאוריות שנלמדו בקורס

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-V (5th ed.). Washington, DC: Author. (002366043) (חינוך 616.89 DIA )

Bauminger- Zviely, N. (2013). Social and Academic Abilities in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorders.  New York: Guilford. Chapters 1-2. (002363397) (חינוך 371.94 BAU-ZVI s)

 Einfeld, S.L et al., (2017). School-based social skills training for young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 43, 29–39 (000133895) ( אין בספריות בר-אילן

Gray, C. (1995) Teaching Children with Autism to “Read” Social Situations. In: Quill, K.A., Ed., Teaching Children with Autism: Strategies to Enhance Communication. Baltimore, MD: Brooks.  219-242. (000353479) (371.94 TEA 1995 חינוך)

Happe, F., & Frith, U. (2006). The Weak Coherence Account: Detail-focused Cognitive Style in Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and developmental Disorders, 36, 5-25. (000154960)

Happe, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: a test of relevance theory. Cognition,  48, 101–119. (000140978)

Hill, E. L. (2004). Executive dysfunction in autism. Trends in Cognitive Sciences, 8(1), 26-32. (000582144)

Mesibov, G. B. & Shea, V. (2010). The TEACCH Program in the Era of Evidence-Based Practice. Journal of Autism  and Development Disorder. 40, 570–579. (000154960)

Melogno, S., Trimarco, B., Pinto, M.A. and Levi, G. (2016) Sensitizing a Gifted Child with Autism Spectrum Disorder towards Social Cognition: From Assessment to Treatment. World Journal of Neuroscience, 6, 171-180.  http://dx.doi.org/10.4236/wjns.2016.62021   

Scheern, A. M., de Rosnay, M., Koot, H. M., & Begeer, S. (2013). Rethinking theory of mind in high-functioning autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54, 628-635.(000154989)

Walton, K.M. & Ingersoll, B.R. (2013). Improving social skills in adolescents and adults with autism and severe to profound intellectual disability: a review of the literature. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43 (3), 594-615. (000154960)

Wood, J et al., (2015). Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial. Behavior Therapy, 46, 1, 7–19.(000135535)

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

.

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות

 

ז. שם הקורס באנגלית:

The child with Autism