גב' סמואל מגל קרן 77-967-02 תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית

שלחו לחבר

 

תכנית התערבות חברתית-אינטגראלית: פרקטיקום חברתי לתפקוד נמוך 77-967-02

תוכנית התערבות לפיתוח יכולת שיתוף פעולה ושיח עם עמיתים בקרב ילדים

בתפקוד נמוך עם ASD

גב' קרן סמואל מגל

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים: תשע"ט             סמסטר:  שנתי                      היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:         

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס היא להכיר ולהתנסות בהעברת תכנית התערבות אשר מטרתה לקדם מיומנויות חברתיות עבור ילדים בתפקוד נמוך עם ASD.

על הסטודנטים להדגים עד סוף הקורס כי התנסו והצליחו:

 • לקדם ולפתח את יכולת שיתוף הפעולה של הילד עם עמית בן גילו.
 • לפתח מיומנויות פרו-חברתיות של הילד (התחלקות, מתן עזרה, עידוד ופרגון) בהתייחס לעמית בן גילו.
 • לשפר את הפראגמטיקה בשיח של הילד עם עמית בן גילו.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הנחות היסוד עליו מתבססת תכנית ההתערבות הן:

 • התכנית מתבססת על התרפיה הקוגניטיבית התנהגותית.
 • התכנית מתבססת על התיאוריה המערכתית.
 • הנחה כי מיומנות חברתית ניתנת ללמידה.
 • הנחה כי שיתוף פעולה בין הסוכנים החברתיים הקרובים של הילד חיוני על מנת לקדם את יכולתו החברתית של היחיד.

בקורס נתבסס על מחקר בתחום תכניות חברתיות לילדים עם ASD ונתמקד בשתי מיומנויות חברתיות מרכזיות- שיתוף פעולה ושיח. כמו כן, נלמד, בין היתר, כיצד להשתמש בתורת הסיוע והדהייתו לאורך התכנית, הכללת המיומנויות הנלמדות לסביבות נוספות וכיצד ניתן לעשות התאמות של תכני התכנית לילדים שונים.

 

מהלך השיעורים:

הסדנא מועברת באופן המשלב הרצאות, הצגות מקרה ודיונים משותפים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

סמסטר א'

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

היכרות ורקע תיאורטי

 

 

2

תכנית שיתוף פעולה: מיומנויות קדם תכנית ובחירה משותפת

 

נושאים שילמדו:

-גיבוש קבוצה

-הכרת חוקי הקבוצה                 

-הגדרת מטרת התכנית

-טכניקות בחירה משותפת

-טכניקות הכרעה למצבי חוסר הסכמה

3

שיתוף ודיון

 

 

4

ביצוע משותף

 

נושאים שילמדו:

-יצירה משותפת

-השלמת קטעי תיפוף בהתאמה

-תיאום תנועתי

5

שיתוף ודיון

 

 

6

שיתוף ודיון

 

 

7

מיומנות פרו-חברתית: התחלקות

 

נושאים שילמדו:

-בקשה מהאחר

-התחלקות בחפצים

-התחלקות בתורות

-התחלקות במשימות

8

שיתוף ודיון

 

 

9

מיומנות פרו-חברתית: מתן עזרה

 

נושאים שילמדו:

-זיהוי נק' חוזק וחולשה של כל אחד

-בקשת עזרה מהאחר

-מתן עזרה בחיי היום יום ובמשחק

-מתן עזרה במסלולים מוטוריים

10

שיתוף ודיון

 

 

11

מיומנות פרו-חברתית: פרגון ועידוד

 

נושאים שילמדו:

-אמצעים מילוליים ובלתי מילוליים לפרגון

-אמצעים מילוליים ובלתי מילוליים לעידוד

12

שיתוף ודיון

 

 

13

סיכום תכנית שיתוף פעולה

 

 

 

 

 

סמסטר ב'

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

תכנית שיח: הגדרת מושגים וכללי שיח

 

נושאים שילמדו:

-המושג חבר

-המושג שיחה

-תורות בשיחה

-יצירת קשר עין בשיחה

-הקשבה

2

שיתוף ודיון

 

 

3

שיתוף ודיון

 

 

4

שיתוף ודיון

 

 

5

פתיחת שיחה ובחירת נושא השיחה

 

נושאים שילמדו:

-משיכת תשומת לב ראשונית

-פתיחת שיחה

-זיהוי ובחירת נושאי עניין לשיחה

6

שיתוף ודיון

 

 

7

שיתוף ודיון

 

 

8

שיתוף ודיון

 

 

9

פיתוח השיח ושאילת שאלות

 

נושאים שילמדו:

-משפט פותח

-גוף השיחה

-שאלה מקדמת

-הוספת מידע

10

שיתוף ודיון

 

 

11

שיתוף ודיון

 

 

12

סיום שיחה

 

נושאים שילמדו:

-זיהוי סוף השיחה

-סיום השיחה

-פרידה

13

שיעור סיכום

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 1. הפעלת התוכנית 3  שעורים בשבוע עם 2 ילדים עם ASD בתפקוד נמוך
 2. השתתפות פעילה בדיונים ונוכחות חובה ב85% מהשיעורים (ולא יותר מפעמיים בסמסטר), הנוכחות תיבדק מדי שיעור. סטודנט שיעדר מעל הכמות המותרת, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה להגיש עבודה מסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
 3. הצגת שני נושאים בפני הכיתה
 4. הצגת נתונים על גרפים בסמסטר הראשון ובעבודה המסכמת
 5. מילוי יומן מעקב שבועי
 6. הגשת עבודה מסכמת בסוף שנה
  • הגשת העבודה המסכמת היא עד התאריך- 30.7.19
  • עבודה שתוגש באיחור לא תתקבל. הסטודנט/ית ירשם/תרשם שוב לקורס בשנה העוקבת.
  • במקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון, תאושר הגשת העבודה באיחור.

 

פרטי הקשר:

קרן סמואל מגל, דוא"ל: magikar@gmail.com

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

20%- הצגת שני נושאים, אחד בסמסטר א' ואחד בסמסטר ב'

80%- עבודה מסכמת

 

ו. ביבליוגרפיה:

Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 283-298  (000154960)

Bauminger, N. (2007a). Brief Report: Individual social-multi-modal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1593-1604. (000154960)

Bauminger, N. (2007b). Brief Report: Group social-multimodal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1605-1615  (000154960)

Bratman, M.E. (1992). Shared cooperative activity. The Philosophical Review, 101, 327-341. (000130085)

Colombi, C., Liebal, K., Tomasello, M., Young, G., Warneken, F., & Rogers, S.J. (2009). Examining correlates of cooperation in autism: imitation, joint attention, and understanding intentions. Autism, 13. 143-163.( 001106341)

DiStefano, C., Shih, W., Kaiser, A., Landa, R, & Kasari, C. (2016). Communication Growth in Minimally Verbal Children with ASD: The Importance of Interaction. Autism Research, 29, No Pagination Specified.( 001188545)

Franco, J.H., Davis, B.L. & Davis, J.L. (2013). Increasing Social Interaction Using Pre-linguistic Milieu Teaching With Nonverbal School-Age Children with Autism. American Journal of Speech-Language Pathology. 22, 489–502.

Goods, K.S., Ishijima, E., Chang, Y., & Kasari, C. (2013). Preschool Based JASPER Intervention in Minimally Verbal Children with Autism: Pilot RCT. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43, 1050-1056. (000154960)

Holt, S., & Yuill, N. (2014). Facilitating Other-Awareness in Low Functioning Children with Autism and Typically Developing Preschoolers Using Dual Control Technology.   Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 236 – 248. (000154960)

Kasari, C., Tager-Flusberg, H., & Cooper, J. (2010, April). NIH workshop on nonverbal school-aged children with Autism, Rockville, Maryland.(אין בבר-אילן)  

Kasari, C., Brady, N., Lord, C., Tager‐Flusberg, H. (2013). Assessing the Minimally Verbal School‐Aged Child with Autism Spectrum Disorder. Autism Research, 6, 479-493. (001188545)

Kasari, C., Kaiser, A., Goods, K., Nietfeld, J., Mathy, P., Landa, R., Murphy, S., Almirall, D. (2014). Communication Interventions for Minimally Verbal Children with Autism: A Sequential Multiple Assignment Randomized Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53, 635-646. (001223358)

Liebal, K., Colombi, C., Rogers, S.J., Warneken, F., & Tomasello, M. (2008). Helping and cooperation in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 224–238. (000154960)

Miller, P.A., Bernzweig, J., Eisenberg, N., & Fabes, R.A. (1991). The development and socialization of prosocial behavior. In J. Groebel, & R.A. Hinde (Eds.) Cooperation and Prosocial Behaviour. (pp. 54-78). Cambridge: Cambridge University Press. (000262379) (302 COO 1991 פסיכולוגיה)

Pickett, E., Pullara, O., O’Grady, J., & Gordon, B. (2009). Speech acquisition in older nonverbal individuals with autism: A review of features, methods and prognosis. Cognitive and Behavioral Neurology, 22, 1-21. (אין בבר-אילן)

Tager-Flusberg, H., & Kasari, C. (2013). Minimally Verbal School‐Aged Children with Autism Spectrum Disorder: The Neglected End of the Spectrum. Autism Research, 6, 468-478. (001188545)

 

ז. שם הקורס באנגלית:

An Integral-Social Intervention Program: Work Experience with Low Functioning Children With ASD