בחינות ביבליוגרפיות - התפתחות הילד - מועד ב'

שלחו לחבר

 

בחינה ביבליוגרפית מועד ב' – התפתחות הילד – תשע"ט

 

ויסות חושי

Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. Psychological bulletin,  

135(6), 885-908. (000132182)

Bernier, A., Carlson, S. M., & Whipple, N. (2010). From external regulation to selfregulation: Early parenting precursors of young childrens executive functioning. Child development,  81(1), 326-339. (000140509)

Slagt, M., Dubas, J. S., van Aken, M. A., Ellis, B. J., & Deković, M. (2018). Sensory processing sensitivity as a marker of differential susceptibility to parenting. Developmental psychology, 54(3), 543-558. (000142769).

 

אוריינות במשפחה

Ninio, A. (1980). Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two subgroups in Israel. Child Development, 51(2), 587-590. (000140509)

Korat, O., Segal-Drori, O., & Spielberg, L. (2016). Word explanation and content expansion during storybook reading and relations to SES and children’s language. Early Child Development and Care, 188 (6), 691-708. (001225849)

מאסלחה, ע' ( 2008) . פירוש מילים בעת קריאת ספר לילד בקרב אימהות דוברות ערבית והקשר למיצב חברתי-כלכלי ולרמת שפת הילד. עבודת תיזה לתואר שני. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. רמת גן. (יש לקרוא את התקציר ואת המבוא). (002377151) ( חינוך 649.58 מסא.פר תשע"ד) (העותק האלקטרוני ברשומה 2377917)

  

התפתחות סנסו-מוטורית

Hills, A. P., Okely, A. D., & Baur, L. A. (2010). Addressing childhood obesity through increased physical activity. Nature Reviews Endocrinology6(10), 543-549. (001193939)

Cadoret, G., Bigras, N., Lemay, L., Lehrer, J., & Lemire, J. (2018). Relationship between screen-time and motor proficiency in children: a longitudinal study. Early Child Development and Care188(2), 231-239. (001225849)

 

התערבות חינוכית

Howe, N., Jacobs, E., Vukelich, G., & Recchia, H. (2013). Canadian parents' knowledge and satisfaction regarding their child's day-care experience. Journal of Early Childhood Research, 11(2), 133 – 148. (001106520)

Swartz, M. I., & Easterbrooks, M. A. (2014). The Role of Parent, Provider, and Child Characteristics in Parent–Provider Relationships in Infant and Toddler Classrooms. Early Education and Development, 25(4), 573-598. (002369708)  

הפרעה התפתחותית

 

מהן מוחצנות ומופנמות, מהם הגורמים הקשורים אליהם ומסבירים אותם, ומתי הם נשארים לאורך זמן.

 

Fanti, K. A., & Henrich, C. C. (2010). Trajectories of pure and co-occurring internalizing and externalizing problems from age 2 to age 12: findings from the National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care. Developmental psychology46(5), 1159-1175. (000142769)

Madigan, S., Brumariu, L. E., Villani, V., Atkinson, L., & Lyons-Ruth, K. (2016). Representational and questionnaire measures of attachment: A meta-analysis of relations to child internalizing and externalizing problems. Psychological Bulletin142(4), 367-399. (000132182)