פרופ' שכטר חן 77-758-01 הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת החינוך

שלחו לחבר

                                            

הכשרה ופיתוח של מנהיגות במערכת החינוך

77-758-01

פרופ' חן שכטר

סמינריון

שנת לימודים: תשע"ט                    שנתי                            היקף שעות:  60

 

א. מטרות הסמינריון (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס הנה הכרת ההיבטים השונים של מנהיגות במערכת החינוך. הקורס ידון בהרחבה באבני הבניין בהכשרת מנהיגות, אגב בחינת המכשלות העיקריות בתהליך מורכב זה. הקורס יידון במערכת החינוך הישראלית ואופני המנהיגות האפשריים לקידומה. הקורס יעסוק ברפורמות במדינת ישראל ובעולם ואופני הניהול והמנהיגות הדרושים לשם הטמעתן. כמו-כן הקורס יעסוק באופני פיתוח המנהיגות הדרושים לקונטקסט חינוכי זה.  אופן ההוראה ישלב בין בחינת התיאוריות לבין יישומן בהקשרים מעשיים.

 

מטרות הסמינריון בפירוט:

 1. להכיר את הספרות העדכנית העוסקת במנהיגות.
 2. להכיר את אבני הבניין של המנהיגות בקונטקסט הבית-ספרי.
 3. לבחון את תפקידי המפקח בפיתוח מנהיגות.
 4. לדון באפשרויות מגוונות לפיתוח מנהיגות במערכת החינוך הישראלית.
 5. מערכת החינוך לאן? בחינת אפשרויות למנהיגות והתפתחות מערכת החינוך במדינת ישראל לאור הרפורמות הפוקדות אותנו בשנים האחרונות ואופני פיתוח המנהיגות לאור קונטקסט זה. מיקוד לשנה זו.

 

ב. תכנים מרכזיים בסמינריון:

מספר נושאים מרכזיים: ארגון החינוך- מבט היסטורי, אוטונומיה בחינוך, חשיבה מערכתית, למידה מהצלחות, רשתות בחינוך, למידה ארגונית, רפורמות בחינוך והשפעתן על מכלול הסביבה הבית-ספרית ומעבר לה.

 

מהלך השיעורים:

שילוב בין בחינת התיאוריות השונות העוסקות במערכת החינוך לבין יישומן בהקשרים מעשיים בחינוך.

לקראת כל שיעור על הסטודנטים לקרוא את חומרי הקריאה, להתכונן לדיון על סמך מקורות אלו ולקחת חלק פעיל בשיעור.

 

רשימת נושאים:

חינוך במבט היסטורי

בתי ספר כארגון

רפורמות והשפעתן על בתי ספר כארגון

רפורמות בישראל והשפעתן על מורים, מנהלים ומפקחים.

מחקר איכותני במינהל

שיטות לאיסוף נתונים איכותניים.

דרכים לכתיבת סקירה ספרותית בנושא הנבחר.

כיצד לנתח את המידע?

נושאי אתיקה במחקר וכניסה לשטח.

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

 

 •  נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה ובאופן קבוע בדיוני השיעור.
 • קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפים כהכנה לדיונים בשיעור. הדיון נסמך על ההנחה כי הסטודנטים קראו את חומר הקריאה, המפורט בהמשך, לפני השיעור.
 • ביצוע והגשת עבודה סמינריונית.
 • ביצוע סקירה ספרותית, איסוף מידע, ניתוח, דיון והצגת הנתונים (ברמת סמינריון).
 • הגשת עבודה מסכמת המיישמת את הנלמד בקונטקסט הבית-ספרי, והצגתה (יוסבר במהלך השיעורים).
 • מקבל סטודנטים בימי שני בתאום מראש: חדר 505 בניין חינוך. 03-5318708

 

ה: מרכיבי הציון הסופי

 • עבודה מסכמת המיישמת את נושא המנהיגות בקונטקסט הבית-ספרי (יוסבר במהלך השיעורים). 100%
 • במקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון, תאושר הגשת העבודה באיחור.

 

ו. ביבליוגרפיה:

הפריטים הבאים הם אפשרויות לקריאה לצורך כתיבת סקירת הספרות בעבודה הסמינריונית. בחירת הפריטים תעשה יחד עם מנחה הקורס.

סאלברג, פ. (2015). לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד. (002399864) (חינוך 370.9471 סלב.לו תשע"ה) (עותק אלקטרוני ברשומה 2463236)

שכטר, ח. (2015). תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. אוניברסיטת תל-אביב: הוצאת רמות.  (002408872 ) (חינוך E371.2012 שכט.תנ תשע"ו)

Addonizio, M.F., and Kearney, C.P. (2012), Education Reform and the Limits of Policy: Lessons from Michigan, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, MI. ((לא קיים בספריות בר-אילן

Baglibel, M., Samancioglu, M., Ozmantar, Z. K and Hall, G.E. (2014), "The relationship between school principal’s perceived change facilitator styles and teachers’ attitudes towards change", International Studies in Educational Administration, Vol. 42 No 3, 55 – 67. (000331211)

Ball, S. J., Maguire, M., and Braun, A. (2012), How Schools Do Policy: Policy Enactment in Secondary Schools, Routledge, London. (לא קיים בספריות בר-אילן)

Berkovich, I. (2011), "No we won't! teachers' resistance to educational reform", Journal of Educational Administration, Vol. 49 No. 5, pp. 563-578. (000117507)

Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Luppescu, S., and Easton, J. Q. (2010), Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago, University of Chicago Press, Chicago, IL. (לא קיים בספריות בר-אילן)

Coburn, C. E. (2005), "Shaping teacher sense-making: School leaders and the enactment of reading policy", Educational Policy, Vol. 19 No. 3, pp. 476-509. (001226552)

Daly, A. J., and Finnigan, K. (2011),  "The ebb and flow of social network ties between district leaders under high-stakes accountability", American Educational Research Journal, Vol. 48 No. 1, pp. 39-79. (000117972)

Desimone, L.M. (2013), "Reform before NCLB", Phi Delta Kappan, Vol. 94 No. 8, pp. 59-61. (000129954)

Diamond, J.B. (2012), "Accountability policy, school organization, and classroom practice: partial recoupling and educational opportunity", Education & Urban Society, Vol. 44 No. 2, pp. 151-182. (000143429)

Donaldson, M.L. (2012), Teachers' Perspectives on Evaluation Reform, Center for American Progress, Washington, DC.

Elmore, R. (2006, July), Leadership as a practice of improvement, Presented at the International Conference of Perspective on Leadership for Systemic Improvement, London, UK.

Flessa, J.J. (2012), "Principals as middle managers: school leadership during the implementation of primary class size reduction policy in Ontario", Leadership and Policy in Schools, Vol. 11 No. 3, pp. 325-343. (002404651)

Fullan, M. (2014), The Principal: Three Keys to Maximizing Impact, Jossey-Bass, San Francisco, CA. ((לא קיים בספריות בר-אילן

Gawlik, M.A. (2015), "Shared sense-making: how charter school leaders ascribe meaning to accountability", Journal of Educational Administration, Vol. 53 No. 3, 393-415. (000117507)

Hallinger, P., and Lee, M. (2013), "Exploring principal capacity to lead reform of teaching and learning quality in Thailand", International Journal of Educational Development, Vol. 33(4), 305-315. (000445067)

Honig, M.I. (2006), "Complexity and policy implementation: challenges and opportunities for the field", In Honig, M.I. (Ed), New Directions in Education Policy Implementation: Confronting Complexity, The State University of New York, Albany, NY, pp. 1-23.( לא קיים בספריות בר-אילן)

Honig, M. I. (2012), "District central office leadership as teaching how central office administrators support principals’ development as instructional leaders", Educational Administration Quarterly, Vol. 48 No. 4, pp. 733-774. (000143449)

Honig, M.I., and Hatch, T.C. (2004), "Crafting coherence: how schools strategically manage multiple, external demands", Educational Researcher, Vol. 33 No. 8, pp.16-30. (000143543)

Kalenze, E. (2014), Education is Upside-Down: Reframing Reform to Focus on the Right Problems, Rowman & Littlefield, London, UK.( לא קיים בספריות בר-אילן)

Kaniuka, T. (2012), "Toward an understanding of how teachers change during school reform: Considerations for educational leadership and school improvement", Journal of Educational Change, Vol. 13 No. 3, pp. 327-346. (000472583)

Knapp, M. S., and Feldman, S. (2012), "Managing the intersection of internal and external accountability: Challenge for urban school leadership in the United States", Journal of Educational Administration, Vol. 50 No. 5, pp. 666-694. (000117507)

Kohansal, R. (2015), "Public school principals: agents of bridging and buffering", Journal of School Leadership, Vol. 25 No. 4, pp. 621-658. (001197996)

Koyama, J. (2014), "Principals as bricoleurs: making sense and making do in an era of accountability", Educational Administration Quarterly, Vol. 50 No. 2, pp. 279-304. (000143449)

Levin, J.A., and Datnow, A. (2012), "The principal role in data-driven decision making: using case-study data to develop multi-mediator models of educational reform", School Effectiveness and School Improvement, Vol. 23 No. 2, pp. 179-201. (000137954)

Loeb, H., Knapp, M.S., and Elfers, A.M. (2008), "Teachers’ response to standards-based reform: probing reform assumptions in Washington State", Education Policy Analysis Archives, Vol. 16 No. 9, pp. 1-32. (000593238)

Ma, Y.P., Yin, H.B., Tang, L.F., and Liu, L.Y. (2009), "Teacher receptivity to system-wide curriculum reform in the initiation stage: a Chinese perspective", Asia Pacific Education Review, Vol. 10 No. 3, pp. 423-432. (001166983)

Matsummura, L.C., and Wang, E. (2014), "Principals' sense-making of coaching for ambitious reading instruction in a high-stakes accountability policy environment", Education Policy Analysis Archives, Vol. 22 No. 50-57, pp. 1-33. (000593238)

Mayer, A., and LeChasseur, K. (2013), "Caught in the middle: urban principals' attempts to achieve school autonomy and devolve decision-making", Journal of Urban Learning, Teaching, and Research, Vol.9, pp. 32-41.

Maxcy, B., Sungtong, E., and Nguyen, T. (2010), "Challenging school leadership in Thailand's southern border provinces", Educational Management, Administration & Leadership, Vol. 38 No. 2, pp. 164-183. (001106403)

McDonald, J. P. (2014), American School Reform: What Works, What Fails, and Why, The University of Chicago Press, Chicago, IL.(לא קיים בספריות בר-אילן)

Paredes Scribner, S.M. (2013), "Beyond bridging and buffering: cases of leadership perspective and practice at the nexus of school–community relations", Journal of Cases in Educational Leadership, Vol. 16 No. 3, pp. 3-6. (001070993)

Park, J.H., and Jeong, D.W. (2013), "School reforms, principal leadership, and teacher resistance: evidence from Korea", Asia Pacific Journal of Education, Vol. 33 No. 1, pp. 34-52. (002405016)

Rice, J. K. (2010), Principal Effectiveness and Leadership in an Era of Accountability: What Research Says (Brief 8), Washington, DC: National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research. Retrieved from www.urban.org/uploadedpdf/1001370_principal_effectiveness.pdf

Saltrick, S. (2010). Making sense of accountability: A qualitative exploration of how eight New York City high school principals negotiate the complexity of today’s accountability landscape (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. Retrieved from https://search.proquest.com/pqdt/docview/858965289/previewPDF/EAEF97D52DCB4276PQ/1?accountid=14483

Seashore Louis, K., and Robinson, V.M. (2012), "External mandates and instructional leadership: school leaders as mediating agents", Journal of Educational Administration, Vol. 50 No. 5, pp. 629-665. (000117507)

Spillane, J. P., Diamond, J. B., Burch, P., Hallett, T., Jita, L., and Zoltners, J. (2002), "Managing in the middle: School leaders and the enactment of accountability policy", Educational Policy, Vol. 16 No. 5, pp. 731–763. (000143458)

Spillane, J., and Kenney, A.W. (2012), "School administration in a changing education sector: the U.S experience", Journal of Educational Administration, Vol. 50 No. 5, pp. 541-561. (000117507)

Terhart, E. (2013), "Teacher resistance against school reform: reflecting an inconvenient truth", School Leadership & Management, Vol. 33 No. 5, pp. 486-500. (000134944)

Yarovaya, Y.B. (2015),  "Standardization of primary education in Great Britain", European Journal of Contemporary Education, Vol. 12 No. 2,  pp. 169-174. (002407613)

Young, T., and Lewis, W. D. (2015),  "Educational policy implementation revisited", Educational Policy, Vol. 29 No 1, pp. 3-17. (000143458)

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Leadership Development in the Educational System