ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת  

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורס: ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת  79-505-02/03

שם המרצה: דר' עטרה איזקסון  isaacsa@biu.ac.il

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר:  א' או  ב'                 היקף שעות:  1 ש"ש

מועד: ס"א:    יום ד' 14-16  או:   ס"ב יום ב' 14-16  מיקום: בניין 1005 חדר 109

שעת קבלה: ס"א: יום ב' 13:40-14:40, ס"ב: יום ד' 10:30-11:30  (בתיאום מראש)

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  • הסטודנט יכיר דרכים להתמודד באופן יעיל עם מערכת היחסים היום-יומית בינו ובין התלמידים
  • הסטודנט יכיר את מקורות הכוח והסמכות שלו בעיני עצמו ובעיני תלמידיו
  • הסטודנט יתוודע לגישות המסייעות להפחתה בהיקף האלימות המילולית והפיזית בכיתה ובסביבה הבית ספרית, בין התלמידים עצמם ובינם לבין המורה

 

תוצרי למידה – הסטודנטים יקבלו כלים להתמודד עם מצבים שונים המתרחשים בכתה בין מורה לתלמיד, כולל דרכי תגובה וטיפול קצר וארוך וטווח בבעיות משמעת

הסטודנטים יתנסו בסימולציות המתארות תרחישים אפשריים בחלל ביה"ס

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הקורס מבוסס על מחקר איכותני ארוך טווח שבדק התנהלות של מורים מול תלמידים ואת תפיסתם של התלמידים את המורה הטוב והמקַדם. תינתן תשתית תיאורטית רעיונית של '10 דברות להידברות' בין מורה לתלמיד – על פיה יוצגו גישות שונות המתארות אינטראקציות חיוביות / שליליות

מהלך השיעורים:

הקורס יילמד בגישת modeling – תוך יישום מעשי של טכניקות ההוראה תוך כדי למידה

כל השיעורים ילוו במצגות וסרטוני המחשה שישולבו במקומות רלוונטיים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורס

 

מס' השיעור

נושא השיעור וטכניקות פעולה

1-4

* מודל לניתוח יחסי מורה-תלמיד: '10 הדברות להידברות'

* ניתוח דמות המורה המעולה - המורה המקצועי כמחנך והשלכות התנהלותו על תפקוד התלמיד בכיתה

 

5-6

* שיטות והמלצות לדיאלוג יעיל: אופציות, דייג, עיתונאי, אורח, חיסון,

   שיקוף

* בעיות משמעת והבנת המקור שלהן, המניעים להתנהגות פרועה,  

   פתרונות ודרכי תגובה

 

7

* ניתוח עמדות אסטרטגיות ותגובות אפקטיביות של מורים

דוגמאות מתצפיות בשדה

שיטת העקיפה, מודל המא"ה

 

 

8

* טיפול בבעיות משמעת

משוב חיובי / שלילי

 מחקר רוזנטל – ג'יקובסון

* קשר בין הצלחה ודימוי עצמי לתפקוד התלמיד

כישורי האזנה ועימות

 

9

* דובי אח שלך – תגובת המורה

טכניקת ריפוי המציאות [עריכת תכנית לשינוי ההתנהגות והתחייבות לביצועה]

* ניהול מו"מ של התנהגות

* תיאור ההתנהגות, הרגשות וההשפעות

* טיפוסי תלמידים והתייחסות מעשית כלפיהם

 

10

* במה תלויה ההצלחה?

* דוגמאות למורים מהשטח

 

11

*  איך מתמודדים עם כישלון?

* שיטות להקניית הרגלי למידה, הצבת גבולות ויצירת אקלים חברתי תומך

* "צפייה" בארכיטיפים   ומשחק תפקידים 

 

 

12-13

* תגובות תלויות מצב ולא אישיות

* תפקיד ההורה בסכסוך בין תלמיד ומורה

* סיכום יחסי מורה-תלמיד: כיצד עושים שינוי?

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין  (חובה לתעודת הוראה)

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שלוש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת, ולא יקבל ציון בקורס.

מבחן

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

  • נוכחות פעילה בקורס (10%) כתנאי לגשת לבחינה.
  • בחינה (90%) – ניתוח סיטואציות עפ"י הנלמד בקורס + סרטים + חומר קריאת חובה כמפורט ברשימה הביבליוגרפית המצ"ב

 

ו. ביבליוגרפיה:

  • קריאת חובה – פריטים מסומנים (חומר מחייב למבחן) 

אורן, י. (1993).  המחנך וחברת הכתה: איך מגבשים ואיך מארגנים חברת-כיתה דמוקרטית?  . ראשון לציון: יחד. עמ' 36-20. (000218181) (חינוך 371.1024 ארן.מח תשנ"ג)

 ארליך-רון, ר., כהן-ג'וור, א. (2003).  איתי או בלעדי העולם אינו אותו עולם – ואני המורה. ישראל: הוצאת המחבר.  רשות:  עמ' 17-15, 34-27, 52-49, 59-58, 71-68, 143-140. 

 בנש"ק, א. (1977). התלמיד הבעייתי.  ת"א:  אוצר המורה.  רשות: עמ' 92-81. (000248205) (חינוך ‫ 370.15 תלמ.הב תשל"ז )

 ברומברגר, א. (תשנ"ד). אלימות ובעיות משמעת בבית הספר: סקירת ספרות מקצועית . ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. (000258918) (לימודי מידע, מכון פדגוגי 371.58 אלי.וב תשנ"ד)

ברט, א., שויצקי, צ. (2000). צמתים בדרך: מודל לפתרון בעיות בכיתה. תל-אביב: כליל ומכון מופ"ת. (000454100) (חינוך ‫ 371.1024 ברט.צמ תש"ס) (העותק האלקטרוני ברשומה 2381038 )

גינות, ח. (1978).  בין הורים למורים.  תל-אביב:  עם עובד. (000120682) (חינוך ‫ 371.103 גנו.בי תשל"ח)

גרוסמן, ד. (1986). ילדים בעייתיים בכיתות רגילות מדריך למורים, להורים ולצוות הבין מקצועי. ת"א: צ'ריקובר.   (000052345) (חינוך  371.9046 גרו.יל תשמ"ו)

דליות, מ. (תשס"ח). אין ילדים רעים. ת"א: קשת.  (001210712) (חינוך 649.1 דלי.אי תשס"ח)             

הורביץ, ת. (תש"ס).  אלימות כתופעה אנטי חברתית : תיאוריה ומעשה. מכון הנרייטה סאלד.  עמ' 42-40, 69-62. 

  • הטי, ג'. (2012). למידה נראית למורים: כיצד יכולים מורים להעצים את הוראתם. תל-אביב: ידיעות אחרונות, קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס. חובה: עמ' 32-39, 41-57, 81-87 (002424042) (חינוך ‫ 370.1523 הטי.למ תשע"ו )

ויקוף, ג'., יונל, ב. (תשס"ב).   לחנך בלי צעקות ובלי מכות: פתרונות מעשיים לבעיות ההתנהגות האופייניות ביותר אצל ילדים. תל-אביב: מטר. (000544451) (649.64 ויק.לח תשס"ב)

 חטיבה, נ. (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה רשות: עמ' 326-316, 338-329. (000572256) (חינוך 371.1 חטי.תה תשס"ג )

טרופר, ח. (2013) מקום בעולם: מחשבות על חינוך. תל-אביב: ידיעות אחרונות. (002360464) (חינוך E370.114 טרו.מק תשע"ג)

 יריב, א. (1996). שיחת משמעת: מודל לדו-שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה. אבן יהודה: רכס.  רשות: עמ' 96-88. (000323907) (חינוך E371.5 ירי.שי תשנ"ו)

 יריב, א. (1999). ). שקט בכיתה בבקשה: מדריך לטיפול בבעיות משמעת ואלימות .  אבן יהודה: רכס.  רשות: עמ' 174-163, 225-220, 243-231. (427675)

  • לאבוי, ר. (2008). פריצת דרך במוטיבציה: . 6 סודות שיעוררו מוטיבציה אצל ילדכם. חיפה: א.  עמ' 120-135, 139-172 

לוין, א. (2011). דרך לכל ילד: שיעורים גדולים מבית ספר קטן. ירושלים: ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה. (001214275) (חינוך 371.256 לוי.דר תשע"א )

ליסוולד, ר., מילר, ג'. א. , רוביסון, ג'.(תשס"ז). עכשיו גלה את חוזקותיך – למורים: כיצד תהפכו ממורים רגילים למורים מעולים. תל-אביב: מטר (001125900) (חינוך  371.1 ליס.עכ תשס"ז

מור, מ. (2003).  מידה כנגד מידה: מסות על מבחנים, הערכה ומחקר. חיפה: מכלול אקדמיה. (001066369) (חינוך ‫ 371.26 מור.מד תשס"ג)

 מידן, א., אריעם, ח. (2003). נהול כתה : כלים לעידוד התנהגות נאותה . גן חיים, מתי"א.  (1154253) רשות: עמ' 29-38, 67-94 

מק'קורט, פ. (2005). המורה. תל אביב: הוצאת מטר. (001133430) (חינוך  371.10092 מקק.מו תשס"ז)

נלסון, ג'. (תשס"א). משמעת טובה ילדים טובים: גישה מועילה וחדשנית למשמעת. נתניה: שמעוני.  (000494462)  (מכון פדגוגי  ‫ 649.64 נלס.מש תשס"א)   

סמילנסקי י., בר-לב, מ. (1991). שיקול דעת בפיתרון בעיות משמעת בכיתה, א'-ב', ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון לחקר הטיפוח בחינוך. (000232868) (חינוך, מכון פדגוגי ‫ E371.1024 סמי.שק תשנ"א

ספיר, ל. (תשס"ז). התאמה בין הורים ומורים בסגנון המשמעת ותרומתה להתנהגות     התלמידים בבית הספר. דיסרטציה (מ.א.) - אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. (001138987) (חינוך  E371.5 ספי.הת תשס"ז)

 עמית, ח. (2006). הורים כמנהיגים: להיות הורה משפיע.  מושב בן-שמן: מודן. רשות: עמ' 165-209 (1117222)

פוקס-שבתאי, א., בלנק, ש. (2004). הורים טובים מדי: לדעת לחבק לדעת לדרוש. אור-יהודה: כנרת. (000590129) (חינוך ‫ 649.64 פוק.הו תשס"ד

פיבר, א., מייזליש, א., (2005)איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו. אלקנה: לייף סנטר. (001164887) (חינוך  649.1 פיב.אי תשס"ה )

פרידמן, י., לוטן, א. (1993). לחץ ושחיקה בהוראה: גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון סאלד.  רשות: עמ' 148-135.  (000229287) (חינוך 371.1 פרי.לח תשנ"ג )                                                

 פרידמן, י. (1998). מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי.  מכון סאלד. (000411609) (חינוך, מכון פדגוגי  371.1023 פרי.מו תשנ"ט)

 קובובי, ד. (1977). בין מורה לתלמיד: המורה  הטוב בעיני תלמידו.  תל-אביב: ספריית פועלים.  (000140199) (חינוך  371.1 קוב.בי תשל"ז)

קומבס, ב., ניומן, ו. (1981). חינוכם המקצועי של מורים. גבעתיים:  מסדה. רשות:  עמ' 116-114. (000233563) (חינוך 370.7 חנו.המ תשמ"א)

קינן, ע. (1996). חדר המורים: התרבות המקצועית של המורים. באר-שבע:  אוניברסיטת בן גוריון. (חינוך  E371.14 קינ.חד תשנ"ו)

קפל-גרין, ע. בר שלום, י., (2015). עמם ולמענם:  סיפורם של מורים טובים. ירושלים, כרמל. (002429788) ( חינוךE371.1  קפל.עמ תשע"ו )

קרמר-חיון, ל. (1990). שיקולי דעת בהוראה: פרקי עיון ומעש למורים וללומדי הוראה . תל-אביב:  צ'ריקובר. (000044940) (חינוך 371.1 קרמ.שק תשמ"ו)

רפינו, ג'.פ.  (1985). משמעת.  תל-אביב:  אור-עם. (000047146) ( חינוך 371.5 רפי.מש תשמ"ה)

שון, ס. (תשס"ט). גבול לפניך!  לך ההורה וגם לך הילד. תל-אביב: סער. (001168853) (מכון פדגוגי C5 שון.גב תשס"ט)

 שמעוני, ש., סגל, ש., שרוני, ו. (1996). משמעת בכתה: היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. תל-אביב:  מכון מופ"ת.  רשות: עמ' 16-10, 30-20. (000308584) (מכון פדגוגי E371.5 שמע.מש תשנ"ו) (העותק האלקטרוני ברשומה 1211582)

 

Breaux, A. & Whitaker, T. (2015). Seven Simple Secrets: What the Best Teachers Know and Do! 2nd ed. New York: Routledge.( 002405205) (371.102 BRE s2(חינוך

Canfield, J., Hansen, M. V., and Newmark, A. (2009) .  Chicken soup for the soul: teacher tales: 101 inspirational stories from great teachers and appreciative students. Cos Cob, CT. (001213635)( 371.1023 CHI 2009חינוך )

Clark, R. (2011). The end of molasses classes: getting our kids unstuck: 101 extraordinary solutions for parents and teachers. New York: Simon & Schuster. (001213634) (371.192 CLA e(חינוך

Isaacson, A., (2010). Defining the Ideal Teacher: Productive Dialogue in Schools in Israel. Educational Practice and Theory, 32(2), 57-85. (000137612)

Lemov, Doug. (2015). Teach Like a Champion 2.0: 62 techniques that put students on the path to college . San Francisco: Jossey-Bass. (002398628) (373.1102 LEM t2(חינוך 

Nash, Ron. (2009). The Active Teacher: Practical Strategies for Maximizing Teacher     Effectiveness. Thousand Oaks, CA: Corwin. (002384185) (371.1024 NAS a חינוך  )

Olsen, J. (2001). Dealing with disruptive students in the classroom. London: TES.       (001092238) (371.93 OLS d (חינוך

Thompson, J. G. (2011). Discipline survival guide for the secondary teacher. San Francisco: Jossey-Bass. (001213637) (373.11024 THO d2 חינוך)

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Class Navigation & disciplines Problems