ד"ר איזקסון עטרה 79-0012-01 חשיבה יצירתית 

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורסחשיבה יצירתית (79-0012-01)

שם המרצה:  ד"ר עטרה איזקסון   isaacsa@biu.ac.il

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:  תשע"ט                   סמסטר:    ב'                       היקף שעות:  1 ש"ש

מועד: ס"ב   יום  ד' 12-14      מיקום:   (בניין   1005  חדר  109)

 

מועדי המפגשים ס"ב תשע"ט:

27.2.19, 6.3, 13.3, 27.3, 3.4, 10.4, 1.5, 15.5, 22.5, 29.5, 5.6, 12.6, 19.6.19      [סה"כ 13]

שעת קבלה: יום  ב' 15:40-16:40    או יום  ד' 10:30-11:30 (בתיאום מראש)

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס מיועד לסטודנטים במסלולים שונים בתעודת הוראה בבית הספר לחינוך. הקורס מציג דרכים שונות של הפעלה יצירתית בהוראה ובלמידה למורה ולתלמיד כאחד. הסטודנטים יתנסו בשיטת מודלינג (כתלמידים בעצמם כקהל יעד) מהי למידה יצירתית באמצעות תפיסות וגישות שונות תוך פיתוח חשיבה יצירתית ולימוד באמצעות גילוי וחקר. לאחר התנסות בעבודה עם מוצר, טקסט, חפץ, שיר, סיפור וכד', תערך המשגה לגבי המשמעות והאפקט של יצירתיות על היבטיה השונים תוך התייחסות לתאורטיקנים חשובים בתחום (גילפורד, דה בונו, דווק, ברוקס, פרקינס, ויגוצקי ורובינסון).

תוצרי למידה – הסטודנטים יבינו מהי יצירתיות וכיצד נוצרים רעיונות, הסטודנטים יתוודעו למאפייני החשיבה היצירתית, וייחשפו לגישות הוראה יחודיות המעודדות דפוסי חשיבה מתפתחים.

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

לחוות בפועל שלבים בחשיבה יצירתית באמצעות תרגילים, מטלות, משחקים ופיתרון בעיות, ורק לאחר מכן להמשיג את נושא היצירתיות מבחינה תיאורטית כנתפס בגישות הוראה וחשיבה מתפתחות

 

מהלך השיעורים:

השיעורים ילוו במצגות, סרטונים, המחשות, עבודה בקבוצות וקבוצות חקר

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורס

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאת חובה עפ"י הרשימה הביבליוגרפית (לפי שם המחבר)

1-2

"הילד הקטן"

הכרות, הצגת הסילבוס, מטלות

'חיוך של מונה ליזה': הוראה ברמת ידע / יצירתית  פיתוח חשיבה: פיתוח נושא כללי באופן אישי

 

תירגול בשיטות הוראה יחודיות (מזור, פרויקט זירו)

סוגטה מיטרה - שיטת לימוד חקר עצמי

'WODB' חשיבת רב ברירה

 

 הרפז

 זוהר

3-4

דוגמא לניתוח שירים באמצעים יצירתיים (פגיס, סומק), טקסט תנ"כי

דוגמאות לגיוון בשיעורים לפי תחומי דעת שונים

תרגילים בחשיבה יוצרת:

פיתוח רעיונות, מציאת פתרון, מיון ודרוג רעיונות, חלוקת מידע, שימוש במדיומים שונים, סיעור מוחות

 

 

 

 ינג

 סיליג

 

5-6

 

מהי יצירתיות?

שלבים ושיטה, תהליכי היווצרות רעיון

כיצד מפתחים רעיון

 

תכסיסי חשיבה להמצאת פתרונות יצירתיים

מאפייני האדם היצירתי

 

 

 

גולמן

קניאל

 

 

7

 

תרגילים ומשימות לפיתוח רעיונות יצירתיים

 

 

פלקונר

שדה

8-9

דפוס חשיבה מקובע לעומת מתפתח

"בתי ספר יצירתיים"

המשחק ככלי יצירתי

 התפקיד המרכזי של המורה בכתה יוצרת

ת"ל של דיסציפלינות

 

דווק

רובינסון

 

10

ששת כובעי החשיבה דה בונו

 

דה בונו

11-12

למידה / הוראה קונסטרוקטיביסטית

חלוקה לתחומי דעת ונושאי חקר, דיון והצגה לפני עמיתים

 

ברוקס

13

שיעור בשיטה הקונסטרוק' עפ"י נושא אחד  מסתעף – סיעור מוחות בקבוצות כולל הצגת מיני פרויקט

אינטליגנציות מרובות- גרדנר

 

גרדנר

 

 
 

ג. דרישות קדם:

אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

עבודה ומבחן

ה. מרכיבי הציון הסופי:

  • נוכחות פעילה בקורס (10%) כתנאי לגשת לבחינה.
  • עבודה קצרה - מערך שיעור (20%)  המדגים חשיבה יצירתית בתחום הדעת של הלומד. מערך מובנה, 1-2 עמ', פונט דיויד 12, רווח של שורה וחצי. תוגש במייל בשיעור האחרון של הסמסטר.
  • מבחן (70%) – ניתוח סיטואציות עפ"י הנלמד בקורס + חומר קריאת חובה כמפורט ברשימה הביבליוגרפית המצ"ב

 

ציון עובר 66

 

ו. ביבליוגרפיה:       

חומר מחייב למבחן4 פריטים מודגשים

  • אלכסנדר, ג' ויקיר, ש' (2016). לצייר להם כבשה? כיצד נוכל לטפח את היצירתיות של ילדינו ותלמידינו? תל אביב: רסלינג. קריאת חובה: עמ' 203-242 . (002432442) (חינוך 153.35 אלכ.לצ תשע"ו)

ברוקס, ז' וברוקס, מ' (1997). לקראת כתה קונסטרוקטיביסטית. ירושלים: משרד החינוך התרבות   והספורט, המנהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים : מכון ברנקו וייס לטיפוח  החשיבה. רשות: עמ' 17, 29-30, 101-117. (000370378) (חינוך 370.152 ברו.בח תשנ"ז)

גולמן, ד' (1997). אינטליגנציה רגשית מטר. רשות: עמ' 7-26, 47-60, 131-146 (351749)

גרדנר, ה' (1996).  אינטליגנציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. (316121) עמ' 64-3 ,  36-12. 

גרדנר, ה' (1995). מח, חשיבה ויצירתיות. תל אביב:  ספרית פועלים. (000287492) (חינוך, מדעי החברה 153.35 גרד.מח תשנ"ה) (העותק האלקטרוני ברשומה 001213329 )

דה-בונו, א' (1993). למד את ילדך לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו ויס לטיפוח החשיבה.(000235509 ) (מדעי החברה, מכון פדגוגי 155.41342 דה-בונ.למ תשנ"ג)

דה בונו, א' (1996) . ששה כובעי חשיבה. אבן יהודה: כנרת. (חינוך 153.42 דה-בונ.שש תשנ"ו)

  • דווק, ק' (2008). כוחה של נחישות. ירושלים: כתר. קריאת חובה: עמ' 213-247.  (001154268) (חינוך, מדעי החברה ‫ 153.8 דוק.כח תשס"ח )

דפי, ב' (2000). טיפוח היצירתיות והדמיון בגיל הרך. קרית ביאליק: אח. (000470943) (חינוך 370.157 דפי.טפ תש"ס)

הרפז, י' (תשנ"ח). חינוך לחשיבה ביקורתית. ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית. (000320184) (חינוך 370.152 חנו.לח תשנ"ו)

הרפז, י'  (2000). "לקראת הוראה ולמידה בקהילות חשיבה". חינוך החשיבה, 18, 6-31. 

זוהר, ע' (1996). ללמוד לחשוב וללמוד לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. רשות: עמ' 24-50 (000322989) (מכון פדגוגי 153.42 זהר.לל תשנ"ו) (‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2368639 )

ינג, ג' (2008). פתוח רעיונות. כרכור: פראג. (001153958) (מדעי החברה 153.2 ינג.פת תשס"ח)

יפסן, ר' (1993). שפור כשרו של המח. תל-אביב: אור-עם. (001158709) (חינוך153 יפס.שפ תשנ"ג )

סיליג, ט' (2013). אתה גאון: קורס מזורז ביצירתיות. אור יהודה: כנרת. (002369336) (מכון פדגוגי 153.35 סיל.את תשע"ג)

פלקונר, ט' (2004). אינטליגנציה יצירתית ושחרור עצמי: קורז’יבסקי, חשיבה לא-אריסטוטלית וההכרה המזרחית. קרית ביאליק: אח. (000592209) (153.35 פלק.אי תשס"ד)

פרי, ר' (2003). מעשה ביצירה: תהליך היצירה, מיתוסים ואגדות. בן שמן: מודן. (000575619) ( חינוך 153.35 פרי.מע תשס"ג)

 פרקינס, ד' (1998). לקראת בית-ספר חכם: מאימון הזיכרון לחינוך החשיבה. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. רשות: עמ' 52-58 (000428354)  (חינוך 370.152 פרק,לק תשנ"ח)

קניאל, ש' (2006). ). ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד. תל-אביב: מט"ח. רשות: עמ' 77-80, עמ' 124-136 (1125634)

  • רובינסון, ק' (2013). לצאת מהקווים: סודות החשיבה היצירתית . ירושלים: כתר. קריאת חובה: עמ' 151-176. (002368572) (חינוך  153.35 רוב.לצ תשע"ג)

  רובינסון, ק' (2011). המקום הנכון: למה חשוב לעשות את מה שאוהבים. מאנגלית: ש. פרמינגר. כתר. רשות: עמ' 254-271. (2362302).  

  •      רובינסון, ק' (2016). בתי ספר יצירתיים: המהפכה שצומחת מלמטה ומשנה את החינוך. מאנגלית: נ. בן פורת. ירושלים: כתר. ק. חובה: עמ' 164-187. (002432924) (חינוך 370.973 רוב.בת תשע"ו)

 שדה, י' (2013). מפגשים עם יצירתיות: פיתוח החשיבה היצירתית אצל ילדים. אזור: ראובני. (002430123) (מכון פדגוגי153.35 שדה.מפ תשע"ד ) 

שונוולף, ג' (2006). פסיכותרפיה עם אנשים יוצרים באמנויות. קרית ביאליק: אח. (001128128) (חינוך 616.8914 שונ.פס תשס"ו)

VanGundy, A. (2005). 101 Activities for teaching Creativity and Problem Solving. San Francisco: Pfeiffer.  (לא נמצא (בבר-אילן

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Developing Creative Thinking