בחינות ביבליוגרפיות 77-960-28 חינוך מיוחד – תחום מוגבלות שכלית 

שלחו לחבר

 

מקורות מומלצים שאלה 1 – דר דליה טל

 

שביט, פ' וטל ד' (2013).  הוראה בכיתה המשלבת: גישות וכיוונים עכשוויים. בתוך ג' אבישר וש' רייטר (עורכות), שילובים. כרך ג': מהלכה למעשה ( עמ' 131-160). חיפה: אחווה הוצאה לאור. (לבחינה רק עמ' 146-156.) (001141441) (חינוך E371.9046 שלו.לו תשס"ז)

אבישר, ג' (2010). הכלה ונגישות:  על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות. תל אביב: מכון מופ"ת. (לבחינה רק פרק "התאמות קוריקולריות והתאמת הסביבה החינוכית" עמ' 147-156.) (001197460) (חינוך E371.9 אבי.הכ תש"ע) (העותק האלקטרוני ברשומה 2379523 )

Fuchs, Lynn S., Fuchs, D., Compton, D. L., Wehby, J., Schumacher, R.F., (2015). Inclusion versus specialized intervention for very-low-performing students: what does access mean in an era of academic challenge. Exceptional Children, 81(2), 134-157. (000146333)

 

 

מקורות מומלצים שאלה 2– פרופ נירה משעל

 

מקורות מומלצים:

 

Hubbard, A.L., Wilson, S.M., Callan, D.E., & Dapretto, M. (2009). Giving Speech a Hand: Gesture Modulates Activity in Auditory Cortex During Speech Perception. Human Brain Mapping, 30(3), 1028–1037. (459216)

Callan, D.E., Jones, J.A., Munhall, K., Kroos, C., Callan, A.M., & Vatikiotis-Bateson, E. (2004). Multisensory Integration Sites Identified by Perception of Spatial Wavelet Filtered Visual Speech Gesture Information. Journal of Cognitive Neuroscience, 16(5), 805–816. (155008)

Silverman , L.B., Bennetto, L., Campana, E., & Tanenhaus, M.K. (2010). Speech-and-gesture integration in high functioning autism. Cognition, 115(3), 380–393. (140978)

Mostofsky, S. H., Powell, S.K., Simmonds, D.J., Goldberg, M.C., Caffo, B., & Pekar, J. J. (2009). Decreased connectivity and cerebellar activity in autism during motor task performance. Brain, 132(9), 2413–2425. (137157)

 

 

מקורות מומלצים שאלה 3– דר דליה טל

 

שביט, פ'  ורייטר, ש'  (2010). טיפוח נחישות עצמית בקרב תלמידים עם ליקויים קוגניטיביים בלמידה על פי מודל מעגל ההפנמה, סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב, 25(2), 47-60. (000114233)

Miller, B., Doughty, T., & Krockover, G., (2015). Using science inquiry methods to promote self-determination and problem-solving skills for students with moderate intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(3), 356-368. (000143427)

 

מקורות מומלצים  לשאלה 4 חפציבה ליפשיץ

 

ליפשיץ-והב, ח' (2011 ). תיאוריית הגיל המפצה. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, בית-הספר לחינוך,

ליפשיץ, ח' ורנד, י' (1999). שיפור הכושר הקוגניטיבי בקרב מבוגרים ומזדקנים מוגבלים בשכלם. מגמות, 39(3) , 270-285. (000116184)

Lifshitz – Vahav, H. (2015). Compensation Age Theory (CAT): A Monograph on the Effect of Chronological Age in Individuals with Intellectual Disability. Education and training in developmental disabilities, 50(2), 142-154. (000143427)

Ullman, M.T. & Pullman, M.Y. (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51, 205-222. (581544)

Lifshitz - Vahav, H., Shnitzer, S. & Mashal. N, (2015). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Menal Health, 20(9), 955-964. (001226323)

Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2014). A theoretical framework for cognitive and non-cognitive interventions for older adults: Stimulation versus compensation. Aging and Mental Health, 18(3), 304–315. (001226323

 

 

מקורות מומלצים  לשאלה 5 - חפציבה ליפשיץ

 

בר-אל, צ' ונוימאיר, מ' (1995). מפגשים עם הפסיכולוגיה. חלק ראשון. (גישות קוגנטיביות ללמידה: עמ' 148-154).  אבן – יהודה: רכס פרויקטים חינוכיים. (000301828) (חינוך, כלכלה 150 בר-אל.מפ תשנ"ה)

ליפשיץ-והב, ח' וצימרמן, ג' (2011). שיפור היכולות בתחום הקוגניטיבי, האוטונומי וההתנהגותי באמצעות מיומנויות היומיום בקרב מבוגרים בעלי פיגור קשה ועמוק. בתוך מ' חובב וב' הוזמי (עורכים), משילוב להשתלבות: אתגרים וצמיחה במהלך החיים (עמ' 187-211). רעננה:  בית איזי שפירא והוצאת רותם. (002360912) (מדעי החברה  E362.3 משל.לה תשע"א)

Ten Brug, A.,  Van der Putten, A.A.J,  Penne,  A., Maes, B., & Vlaskamp, C.  (2016). Making a difference? A comparison between multi-sensory and regular storytelling for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research,  60 (11), 1043–1053. (000118761)