ד"ר קסירר ענת 77-967-01 "אני בקבוצה"

 

שם ומספר הקורס: "אני בקבוצה"- 79-967

תוכנית התערבות לפיתוח יכולת הבנה אינטגראלית של ילדים

בתפקוד גבוה עם ASD

שם המרצה: ד"ר ענת קסירר

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים: תשע"ט                    סמסטר:   שנתי                       היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות): הסטודנט ילמד ויתנסה בפועל בהעברת תוכנית התערבות חברתית-"אני בקבוצה" לתלמידים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. מטרות התוכנית: לקדם ולפתח את ההבנה החברתית-רגשית  של הילד עם דגש על הבנה של התנהגות חברתית בקבוצה, לפתח את יכולת היזימה החברתית של הילד בהתייחס לקבוצת בני גילו ולשפר את יכולת התגובה החברתית של הילד בהתייחס לקבוצת בני גילו.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל- התוכנית מתבססת על הנחות היסוד הבאות:

 • מתבסס על התרפיה הקוגניטיבית התנהגותית
 • מתבסס על התיאוריה המערכתית
 • מניח כי תהליכים קוגניטיביים הינם בסיס להתנהגות חברתית
 • מיומנות חברתית ניתנת ללמידה
 • פתרון בעיות תקין מוביל להתקדמות בתפקוד חברתי  תקין
 • שיתוף פעולה בין הסוכנים החברתיים הקרובים של הילד חיוני על מנת לקדם את יכולתו החברתית של היחיד

 

מהלך השיעורים: הסדנא מועברת באופן המשלב הרצאות ודיונים משותפים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

סמסטר א

 1. איסוף נתונים על תלמיד המטרה- הסבר על שימוש בכלי תצפיתי FOS ושאלון ווילנד, ניתוח והצגת הממצאים.

פתיחה-עקרונות  CBT

 1. מיומנויות קדם תוכנית
  • גיבוש הקבוצה
  • הבנת מושגים בסיסיים ביחסים חברתיים
  • הכרת שפת התוכנית
  • מודל לפתרון בעיות
 2. המשך
 3. שיתוף ודיון
 4. הבנה רגשית - רגשות בסיסיים מורכבים ואמביוולנטיים

6-8. שיתוף ודיון

9. פעילות משותפת-הגדרה: בחירה, תכנון וביצוע

10-11. שיתוף ודיון

12. פעילות משותפת-מרכיבים:

 • התחלקות
 • בקשה והצעת עזרה
 • ויתור ופשרה
 • ניחום, עידוד
 • בקשת סליחה

13. שיתוף ודיון

 

סמסטר ב'

 1. שיתוף בנושא מיומנויות פרו חברתיות,  והצטרפות לקבוצה-

2-3  שיתוף ודיון ותיווך להפסקה

4. שיחה חברתית וקידום מיומנויות שיח

5-6.  שיתוף ודיון

7.מסרים אמביוולנטיים-"שקר לבן", הומור מסר ציני, בדיחות

8-9.שיתוף ודיון

10.מיומנויות התמודדות במצבי לחץ חברתי

11.שיתוף ודיון

12. שיעור סיכום.

ג. דרישות קדם:

מציאת קבוצה להפעלת התכנית עד תחילת שנת הלימודים האקדמית.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 1. הפעלת התוכנית 3  שעורים בשבוע, מתוכם 2 פגישות קבוצתיות ואחת רק עם ילדים ה ASD.
 2. השתתפות פעילה בדיונים ונוכחות חובה
 3. הצגת 2 נושאים בכל סמסטר 20%
 4. מילוי יומן מעקב שבועי
 5. הגשת עבודה מסכמת בסוף שנה.80%
 6. איסוף נתונים על תלמיד/י המטרה לפני ואחרי התכנית, באמצעות מדדי תצפית ) FOS בשעת משחק קבוצתי) ותת התחום החברתי מתוך שאלון וינדלנד. הסטודנט יידרש להציג גרף בחודש הראשון על מדדי קו בסיס לפני התחלת תכנית וגרף בעבודה מסכמת הכולל את מדדי קו בסיס לעומת מדדי סיום תכנית כולל הסבר מילולי של תפקוד התלמיד בכל אחד מהמדדים.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

80%- עבודה

20%- הצגת 2 נושאים בכל סמסטר בקורס

 

ו. ביבליוגרפיה:

מאמרי חובה:

 •   Attwood, T. (2004). Cognitive behavior therapy for children and adults with Asperger’s syndrome. Behavior Change, 2, 147-161.( 001164688)
 • Bauminger, N. (2002). The facilitation of social-emotional understanding and social interaction in high-functioning children with autism: Intervention outcomes. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32, 283-298 . (000154960)
 • Bauminger, N. (2007a). Brief Report: Individual social-multi-modal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1593-1604. (000154960)
 • Bauminger, N. (2007b). Brief Report: Group social-multimodal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1605-1615. (000154960) 
 •   Bauminger.z, N. (2013).Social and Academic Abilities in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorders. New York: Guilford. Chapters 1-2. (002363397) (חינוך 371.94 BAU-ZVI s)
 • Battaglia, Allison A. Radley, Keith C (2014). Peer-Mediated Social Skills Training for Children with Autism Spectrum Disorder. Beyond Behavior. 23. 2 : 4-13. (002405171)
 • Elizabeth A. Laugeson, Mi N. Park (2014). Using a CBT Approach to Teach Social Skills to Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Other Social Challenges: The PEERS Method. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy. 32, 1, 84–97. (000271685)

 

מאמרי רשות:

 • Au-Yeung, S. K., Kaakinen, J. K., Liversedge, S. P., & Benson, V. (2015). Processing of written Irony in autism spectrum disorder: An eye-movement study. Autism Research, 8, 749–760. doi: 10.1002/aur.1490. (001188545)
 • Berkovits, L., Eisenhower, A., & Blacher, J. (2017). Emotion regulation in young children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 68–79.(000154960)
 • Harrop, C., Gulsrud, A. , Shih, W. , Hovsepyan, L. and Kasari, C. (2017), The impact of caregiver‐mediated JASPER on child restricted and repetitive behaviors and caregiver responses. Autism Research, 10: 983-992. doi:10.1002/aur.1732. (001188545)
 • Einfeld, S.L et al., (2017). School-based social skills training for young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 43, 29–39. (000133895)
 • Fujii, C., Renno, P., D. McLeod, B., Enjey Lin, C., Decker, K., Zielinsky, K., & J. Wood, j. (2013).  Intensive Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety Disorders in School- aged Children with Autism: A Preliminary Comparison with Treatment-as-Usual.  School Mental Health, 5, 1,25-37.(001170074)
 •  
 • Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high-functioning autism. In E. Schopler, G, Mesibov, & Kunce, L. (Eds.), Asperger syndrome or high-functioning autism (pp. 167-199). New York: Plenum Press.(אין  בספריות בר-אילן
 • Kasari,C., Rotheram-Fuller, E., locke.J., & Gulsrud, A. (2012). Making the connection: randomized controlled trail of social skills at school for children with autism spectrum disorders. Journal of child psychology and psychiatry, 50, 3,224. (000154989)
 • Kretzmann, M., Shih, W., Kasari, C. (2015). Improving peer engagement of children with autism on the school playground: a randomized controlled trial. Behavior therapy. 46(1):20-8.((000135535
 •  Koegel, L., Matos-Freden, R., Lang, R., & Koegel, R. (2012).                   Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders in Inclusive School Settings. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 401–412. (001106314)
 • Locke, J., Rotheram-Fuller, E. & Kasari, C. (2012). Exploring the Social Impact of Being a Typical Peer Model for Included Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1895-1905.((000154960
 • Solomon, M., Beth L. G-J., & Thomas F. A.  (2004). A social adjustment enhancement intervention for high functioning autism, Asperger’s Syndrome, and pervasive developmental disorder NOS.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 34:6, 649-668. (000154960)
 • Sofronoff, K., Attwood, T., Hinton, S., & Levin, I. (2007) A randomized controlled trial of a cognitive behavioral intervention for anger management in children diagnosed with Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 431-439.(000154960)
 • Tse, J.,  Strulovitch,J., Tagalakis, V.,   Meng, L., & Fombonne, E. (2007). Social skills training for adolescents with Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. Journal of Autism and  Development  Disorder,  37, 1960–1968. (000154960)
 • White, S.W., Keonig. & Scahill., L. (2007). Social skills development in children with ASD: A review of the intervention research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1858-1868. (000154960)
 • Wood, J et al., (2015). Cognitive Behavioral Therapy for Early Adolescents With Autism Spectrum Disorders and Clinical Anxiety: A Randomized, Controlled Trial. Behavior Therapy, 46, 1, 7–19. (000135535)
 • Watkins, L., Kuhn, M., Ledbetter-Cho, K. et al. (2017). Evidence-Based Social Communication Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder. The Indian Journal of Pediatrics. 84, 1,  68–75. (001184288)
 • Weston, L., Hodgekins, J., & Langdon, P.E. (2016). Effectiveness of cognitive behavioural therapy with people who have autistic spectrum disorders: A systematic review and metaanalysis. Clinical Psychology Review, 49, 41–54.     ( 000581649)

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:      "Me in the group"