ד"ר אלטמן כרמית 77-755-01  לקויות למידה התערבויות ייעוציות 

שלחו לחבר

                

 לקויות למידה התערבויות ייעוציות 77-755-01

סוג הקורס: שיעור

מרצה: ד"ר כרמית אלטמן

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר:   קיץ                      היקף שעות:  2 ש"ש

 

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא ליישם עקרונות תיאורטיים ומעשיים מתחום חקר החשיבה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית לקידום הלמידה אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים במיוחד בקרב ילדים עם ליקויי למידה. הקורס יחקור ישימות של אסטרטגיות למידה שפותחו על פי תיאוריות חדישות מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-חינוכית על תחומי הלמידה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית הספר.

 

תוכן הקורס:  

הקורס יתמקד בחקר ופיתוח תוכניות למידה לשיפור התפקוד הלימודי של תלמידים ברמות למידה שונות על ידי ציודם בידע על כלי אבחון ואסטרטגיות למידה.

 

מהלך המפגשים:

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מהי לקות למידה

שני ונבו (2006)

2

היבטים נוירופסיכולוגיים בהערכת לקויי למידה

Semrud-Ckikeman (2005)

3

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה והכתיבה

Frith (1985)

שר (2005)

Castles (2006)

4

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה והכתיבה

Longiman & Whitehurst (1998) Longiman et al. (2012)

5

לקות למידה לא מילולית

פירן (2008)

6

לקות במתמטיקה

 Brain Butterworth (2005) 

Geary (2004)

7

ליקויים בקשב וריכוז

היימן (2006)

אבישר (2010)

Barkley (1998)

8

ליקויים בקשב וריכוז

Seidman (2006)

9-10

ההתגייסות הבית ספרית

 

11-12

לקות שפה ספציפית ודו-לשוניות

Altman, Goldstein & Armon-Lotem (2017; 2018)

13

סיכום

 

 

 

חובות הקורס:

נוכחות

משקל מטלות  30% מהציון

משקל העבודה הסופית– 70% מהציון. 

יש להגיש את העבודה באימייל ובתא מס' 27.

 

ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

אבישר, א' (2010). מהו התפקוד הנוירו-פסיכולוגי הלקוי בהפרעת קשב וריכוז (ADHD)?. [גרסה אלקטרונית]. מתוך אתר פסיכולוגיה עברית. אוחזר בתאריך 30.4.19 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2489

היימן, ט' (2006). הפרעת קשב והיפראקטיביות. כרך ב': מדריך למידה (עמ' 5-40). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001120516) ( חינוך 616.8589 הפר.קש תשס"ז)

ערמון-לוטם, ש', אדם, ג', סייג'-חדאד, א', בלאס, ע', הראל, א', ליט, ר' ווולטרס, י' (2009). נטיות הפועל כסמן ללקות שפה ספציפית אצל דו-לשוניים: השפעת המבדק והבדלים בין לשוניים. שפה ומוח, 8, 1-20. (001193733)

פירן, מ' (2008). לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האימהות. עבודת מחקר לתואר שני, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה, חיפה. (עמודים 3-13 ). (לבדוק באתר המודל של הקורס)

שני, ד' ונבו, ב' (2006). סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של לקויי למידה - ההגדרה של הפרעת לקות למידה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 24, 74-70.  ( 000182020)

שר, ד' (2005). למידה אורתוגרפית, פענוח פונולוגי ולמוד עצמי. סקריפט, 9, 61-77. (לבדוק באתר המודל של הקורס)

Altman, C., Goldstein, T., & Armon-Lotem, S. (2017). Quantitative and qualitative differences in the lexical knowledge of monolingual and bilingual children. Clinical Linguistics and Phonetics, 31 (11-12), 1-24. (אין בבר-אילן)

Armon-Lotem, S. (2009, November). Instructive bilingualism: Use of inflections by monolingual and bilingual children with SLI. Paper presented at 3rd International Symposium on Communication Disorders in Multilingual Populations, Cyprus. (אין בבר-אילן)

Armon-Lotem, S., Gordishevsky, G., & Walters, J. (2009, September). Instructive bilingualism: Prepositions in the Hebrew of bilingual children with SLI. Paper presented at Generative Approaches to Language Acquisition, Lisbon, Portugal. (אין בבר-אילן)

Armon-Lotem, S., & Walters, J. (2011). An approach to differentiating bilingualism and language impairment. In J. Guendouzi, F. Loncke & M. Williams (Eds.), The handbook of psycholinguistic and cognitive processes: Perspectives in communication disorders. London: Taylor & Francis. 

Barkley, R. A. (1998). Attention-deficit hyperactivity disorder. Scientific American, 279(3), 44-49. (000135191)

Bedore, L. M., & Pena, E. D. (2008). Assessment of bilingual children for identification of language impairment: Current findings and implications for practice. International Journal of Bilingual Education & Bilingualism, 11, 1-29. (002404491)

Buttersworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18. (000154989)

Castles, A. (2006). The dual route model and the developmental dyslexias. London Review of Education, 4(1), 49-61. (001226924)

Crutchley, A., Conti-Ramsden, G., & Botting, N. (1997). Bilingual children with specific language impairment and standardised assessments: Preliminary findings from a study of children in language units. International Journal of Bilingualism, 1, 117-134. 

Dromi, E., Leonard, L. B., Adam, G., & Zadunaisky-Ehrlich, S. (1999). Verb agreement morphology in Hebrew-speaking children with specific language impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 1414-1431. (000332416)

Farver, J. M., Xu, Y., Lonigan, C. J., & Eppe, S. (2013). Home literacy environment and Latino head start children's emergent literacy skills. Developmental Psychology, 49(4), 775-791. (000142769)

Friedman, N., & Novogrodsky, R. (2008). Subtypes of SLI: SySLI, PhoSLI, LeSLI, and PraSLI. In A. Gavarró Algueró & M. João Freitas (Eds.), Language acquisition and development: Proceedings of GALA 2007 (pp. 205-217). Newcastle: Cambridge Scholars. (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. E. Patterson, J. C. Marshall & M. Coltheart (Eds.), Surface dyslexia, neurological and cognitive studies of phonological readings (pp. 305-314). London: Erlbaum. (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 4-15. 000118638)

Gutiérrez-Clellen, V. F. (2002). Narratives in two languages: Assessing performance of bilingual children. Linguistics and Education, 13, 175-197. (000582073)

Gutiérrez-Clellen, V. F., Simon-Cereijido, G., & Wagner, C. (2008). Bilingual children with language impairment: A comparison with monolinguals and second language learners. Applied Psycholinguistics, 29, 3-20. (000130213)

Håkansson, G., Salameh, E.-K., & Nettelbladt, U. (2003). Measuring language proficiency in bilingual children: Swedish-Arabic bilingual children with and without language impairment. Linguistics, 41, 255-288. (000120760)

Leonard, L. E., Dromi, G. Adam, & Zadunaisky, S. (2000). Tense and finiteness in the speech of children with Specific Language Impairment acquiring Hebrew. International Journal of Language and Communication Disorders, 35, 319-335. 001215043)

Novogrodsky, R., & Friedman, N. (2006). The production of relative clauses in syntactic SLI: A window to the nature of the impairment. Advances in Speech-Language Pathology, 8, 364-375. (אין בבר -אילן)

Paradis, J. (2005). Grammatical morphology in children learning English as a second language: Implications of similarities with Specific Language Impairment. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36(3), 172-187. (001161245)

Paradis, J. (2007). Bilingual children with specific language impairment: Theoretical and applied issues. Applied Psycholinguistics, 28, 512-564. (000130213)

Paradis, J., Crago, M., Genesee, F., & Rice, M. (2003). French-English bilingual children with specific language impairment: How do they compare with their monolingual peers? Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46, 1-15. (000332416)

Ravid, D., Levie, R., & G. Avivi-Ben Zvi. (2003). Morphological disorders. In L. Verhoeven & H. van Balkom (Eds.), Classification of developmental language disorders: Theoretical issues and clinical implications (pp. 235-260). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Rothweiler, M. (2007). Multilingualism and Specific Language Impairment (SLI). In P. Auer & L. Wei (Eds.), Handbook of multilingualism and multilingual communication (pp. 229-246). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Seidman, L. J. (2006). Neuropsychological functioning in people with ADHD across the lifespan. Clinical Psychology Review, 26, 466-485. (000581649)

Semrud-Ckikeman, M. (2005). Neuropsychological aspects for evaluating learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38(6), 563-568. (000118638)

Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69, 848-872. (000140509)

 

 

ניתן לפנות אלי בכל שאלה באימייל: carmit.altman@biu.ac.il

או בשעות הקבלה בימי שני: 11:30-13:30 בתיאום מראש (חדר 308)

בהצלחה רבה