ד"ר קסירר ענת 77-749-01 ASD -- Autism Spectrum Disorders

שלחו לחבר

 

 

שם ומספר הקורס: ASD -- Autism Spectrum Disorders   

 77-749-01

שם המרצה: דר' ענת קסירר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ט                    סמסטר:   א                      היקף שעות: 1 ש"ש

 

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות): הבנה מעמיקה של הספקטרום האוטיסטי  (ASD). בסמסטר הנוכחי נדון בהבנת המאפיינים המרכזיים של ילדים אלה, ודרכי אבחון והערכה מקובלות.

 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הקורס יתמקד בהיכרות עם מאפייני מרכזיים  של ילדים עם אוטיזם, אבחנה מבדלת על פי ה- DSM-5. הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות להבנת האוטיזם.

מאפיינים מרכזיים בתחום חברתי-רגשי של ילדים עם אוטיזם ומאפיינים מרכזיים בתחום ההתנהגותי.

נלמד על קומורבידיות של אוטיזם עם הפרעות אחרות. בנוסף הקורס יעסוק בהצגת עקרונות באבחון והערכה, הצגת כלי איתור ואבחון דיאגנוסטיים:  , ADI, ADOSתרגול כלי האבחון וכלי הערכה בתחומי תפקוד שונים והדגמה של תהליך אבחון קוגניטיבי.

 

מהלך השיעורים:

ההוראה הפרונטאלית  בקורס מלווה בסרטוני המחשה ומצגות, למידה מתוך דיונים וניתוח תיאורי מקרה

במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו להציג מקרים ולנתח אותם על פי מאפיינים שילמדו.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

 

מאפיינים מרכזיים, המעבר מ IV-DSM ל 5-DSM

2-3

 

תיאוריות מרכזיות להבנת ASD: רגשיות, סוציו קוגניטיביות וקוגניטיביות+סרט אנימציה

 

4-5-6

 

ASD תפקוד חברתי-רגשי:קוגניציה חברתית

ASD תפקוד חברתי רגשי – אינטראקציה חברתית

7

 

ASD תפקוד תקשורתי

ASD מאפיינים התנהגותיים

8

 

אבחון והערכה בספקטרום האוטיסטי--עקרונות

9-10

 

אבחון--הצגת כלי איתור אבחון ותרגולם

Adi/ados

 

11

 

הערכה תפקודית—הצגת כלי הערכה בתחומי תפקוד שונים ותרגולם

 

12

 

 ASD קומורבידיות

13

 

שעור סיכום

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

חובת נוכחות -80% נוכחות מלאה

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

90% בחינה

10% השתתפות ונוכחות בשעורים

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

קריאה מומלצת

Volkmar, F., Rogers, S.J., Paul, R., Pelphrey, K.A. (2014).  Handbook of Autism and Pevesaive Developmental Disorders . New Jersey: John Wiley & Sons. (002467628)

Amaral, G.D., Dawson, G., & Geschwind, D.H. (2011). Autism Spectrum Disorders. New York: Oxford press. (001209592)

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Text revision (4th ed., revised).Washington, DC: Author.  (000466044) (616.89 DIA 2000 מדעי החברה, פסיכולוגיה, חינוך)

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).Washington, DC: Author. (002366043) (616.89 DIA 2013 מדעי החברה, פסיכולוגיה, חינוך)

Boucher, J. (2012). Research review: Structural language in autistic spectrum disorder: Characteristics and causes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53, 219-233. (000154989)

Brukner-Wertman, Y., Laor, N., & Golan, O. (2016). Social (Pragmatic) Communication Disorder and Its Relation to the Autism Spectrum: Dilemmas Arising From the DSM-5 Classification. Journal of autism and developmental disorders, 46,(8), pp 2821-2829. (000154960)

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental  neuroscience of atypical social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 6, 553–577. (000154989).

Maıano,C., et al., (2015). Prevalence of School Bullying Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Autism Research, 9 (6) , 601-615. (001188545)

Mehling, M.H., Tasse, M.J. (2016). Severity of Autism Spectrum Disorders: Current Conceptualization, and Transition to DSM-5. Journal of Autism and Developmental Disorders. 46 (6) , 2000–2016. (000154960)

Ozonoff, S.et al (2015). Diagnostic stability in young children at risk for autism spectrum disorder: a baby siblings research: consortium study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, 988–998. (000154989)

Postorino, V., et al (2015). Longitudinal comparison between male and female preschool children with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45:2046–2055. (000154960)

Tager-Flusberg, H. (2010). The origins of social impairments in autism spectrum disorder: Studies of infants at risk. Neural Networks, 23, 1072-1076. (000249186)

Smith, I. et al (2015). The Effects of DSM-5 Criteria on Number of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review, Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 2541–2552. (000154960)

Stefanatos, G. A., & Baron, I. S. (2011). The ontogenesis of language impairment in autism: A neuropsychological perspective. Neuropsychology Review, 21, 252-270.                  (000487204)

Yirmiya, N., & Charman, T. (2010). The prodrome of autism: Early behavioral and biological signs, regression, peri- and post-natal development and genetics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51, 432-458. (000154989)

Jaber, L., Diamond,G., & Zachor, D. (2018). Epidemiology of autistic spectrum disorders in Israel: A multifactorial model suggesting lower prevalence among Ultraorthodox Jews. International Journal of  Child Health and Human Development, 11(3) (עדיין לא נגיש )

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות

 

ז. שם הקורס באנגלית: ASD -- Autism Spectrum Disorders