פרופ' שכטר חן 77-912-0 יחסי עבודה במערכת החינוך

שלחו לחבר

  2

יחסי עבודה במערכת החינוך: 77-912

סוג הקורס: קורס שנתי מתוקשב

פרופ' חן שכטר

שנת לימודים:  תשע"ט                      שנתי                           היקף שעות:  60          

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

יחסי עבודה במערכת החינוך מקבלים חשיבות מרובה לאור המעבר מעידן מודרני-מכניסטי לעידן פוסט-מודרני המדגיש את חשיבות האינטראקציה הבין-אישית במקום העבודה לשם הישרדות בסביבה תחרותית וחסרת ודאות. מטרת הקורס לחשוף את מגוון ההיבטים של יחסי עבודה במערכת החינוך, תוך בחינתם במערכת החינוך הישראלית. דגש מיוחד יושם על אינטגראציה בין ההיבטים השונים של יחסי עבודה במערכת החינוך (מיבנה, כוח, פוליטיקה, תרבות, הנעה) תוך בחינת השינויים העדכניים המתחוללים בשדה החינוך.

 

 • הקורס מחייב קריאת פריטים ביבליוגראפיים באנגלית

 

מטרות הקורס:

 1. להכיר את מגוון הפרספקטיבות העוסקות ביחסי עבודה בארגוני חינוך.
 2. לנתח פרספקטיבות שונות העוסקות ביחסי עבודה.
 3. לתכלל בין פרספקטיבות שונות כבסיס לשינוי ארגוני.
 4. לבחון את הארגון הבית-ספרי של הסטודנטים על-פי הפרספקטיבות הנלמדות.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הקורס בנוי משש מטלות ומטלת סיכום. מענה לכל מטלה מחייב להגיב לתשובות סטודנטים מהמטלה הקודמת כדי ליצור "שיח מתוקשב".

 

    נושא 1: המבנה הארגוני של בית-הספר – בית-הספר כארגון בירוקראטי.

קריאה:

 1. המבנה הארגוני של בית-הספר – בתוך: אופלטקה, י.(תשע"א).  יסודות מינהל החינוך : מנהיגות וניהול בארגון החינוכי. חיפה: פרדס . 35-55 (001200397) (עותק אלקטרוני למהדורה נוספת ברשומה 002457600) (חינוך 371.2 אופ.יס תשע"א)

 

2. Hoy, W.K., & Sweetland, S.R. (2001). Designing better schools: The meaning and measure of enabling school structure. Educational Administration Quarterly, 37, 296-321.(000143449)

 

 1. אפשרות:

מצגת Power Point   של Wayne Hoy

 

Wayne Hoy home page

Student resources

H&M Power points

Chapter 3: Structure

 

נושא 2: תרבות בית הספר ואקלימו.

קריאה:

 1. תרבות בית הספר ואקלימו – בתוך: אופלטקה, י. (תשע"א).  יסודות מנהל החינוך : מנהיגות וניהול בארגון החינוכי . חיפה: פרדס. 59-80 (1200397) (עותק אלקטרוני למהדורה נוספת ברשומה 002457600) (חינוך 371.2 אופ.יס תשע"א)

     

2. Schechter, C. (2001). Is this dialogue falling upon deaf ears? Exploring the deliberative process among school administrators. Journal of School Leadership, 11(6), 468-492.

 

3. אפשרות:

מצגת Power Point   של Wayne Hoy

 

Wayne Hoy home page

Student resources

H&M Power points

Chapter 5: Culture and Climate

 

נושא 3: כוח סמכות ופוליטיקה.

קריאה:

 1. כוח, סמכות ופוליטיקה בבית הספר – בתוך: אופלטקה, י'  (תשע"א).  יסודות מנהל החינוך : מנהיגות וניהול בארגון חינוכי. חיפה: פרדס. 85-102 (001200397) (עותק אלקטרוני למהדורה נוספת ברשומה 002457600) (חינוך 371.2 אופ.יס תשע"א)

2. אינטרסים, קונפליקט ועוצמה:  מורגן, ג' (2010). ארגונים כמערכות פוליטיות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. 151-200 

 

3. אפשרות:

מצגת Power Point   של Wayne Hoy

Wayne Hoy home page

Student resources

H&M Power points

Chapter 6: Power and Politics         

 

נושא 4: הנעת עובדים, שביעות רצון, מחויבות ומחוללות עצמית.

קריאה:

 1. הנעה, שביעות רצון ומחויבות בעבודה החינוכית – בתוך: אופלטקה, י' (תשע"א) . יסודות במנהל החינוך : מנהיגות וניהול בארגון חינוכי. חיפה: פרדס 155-175. (001200397) (עותק אלקטרוני למהדורה נוספת ברשומה 002457600) (חינוך 371.2 אופ.יס תשע"א)
 2. שכטר, ח' (2015). תנו לנו להוביל! מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. רמות: אוניברסיטת תל-אביב.  95-107
 3. שכטר, ח' 2015. תנו לנו להוביל! מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. רמות: אוניברסיטת תל-אביב.  הרפורמה והאמת.  39-53

4. Schechter, C., & Tschannen-Moran, M. (2006). Teachers' sense of   collective efficacy: An international view. The International Journal of Educational Management, 20(6), 480-489.(000437231)

 

5..         אפשרות:

       מצגת Power Point   של Wayne Hoy

Wayne Hoy home page

Student resources

H&M Power points

Chapter 4: Motivation

 

נושא 5: שינויים, תקיעות, זרימה והטלת ספק

קריאה:

 1. שכטר, ח' (2015).  תנו לנו להוביל! מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. רמות: אוניברסיטת תל-אביב. 70-77  . 

 

2. Schechter, C. (2006). Doubt, doubting and the principal's role: Exploring an emerging perspective for school change.  International Journal of Educational Reform, 15(1), 2-12. 

 

 

נושא 6: בית ספר כקהילה מקצועית לומדת ורשתות למידה. האם אפשרי?

קריאה:   

 1. סדן-עוז, ש' (תש"ע). ‫ בחינת תפיסותיהם של מפקחים, מנהלים ומורים את מושג הקהילה המקצועית הלומדת.    עבודת תזה לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן: בית הספר לחינוך.  (חשוב לקרוא את סקירת הספרות והתוצאות). (001198544) (העותק האלקטרוני ברשומה 1201081 ) (חינוך 371 סדן.בח תש"ע )
 1. שכטר, ח' , חביב, א' (2013). רשתות בתי ספר – מרעיון למעשה. עיונים במינהל וארגון החינוך. 33, 237-260. 

3.  Scribner, J. P., Hager, D. R., & Warne, T. R. (2002). The paradox of professional community: Tales from two high schools. Educational Administration Quarterly, 38(1), 45-76. (143449)

 

 

ג. דרישות קדם: אין

ד. חובות הקורס:

 

נוכחות בשלושה מפגשים:

 1. מפגש פתיחת השנה: הסבר הקורס והמטלות.
 2. מפגש אמצע שנה (לקראת סיום סמסטר א'): לימוד ותכלול הנושאים.
 3. מפגש סוף שנת הלימודים (לקראת סיום סמסטר ב'): סיכום השנה.

 

     מטלות: הקורס בנוי מ-6 מטלות ומטלת סיכום

1. בכל נושא לימודי יתבקש הסטודנט:

 1. שתי תשובות לשתי שאלות של סטודנטים על סמך הקריאה הביבליוגרפית. בכל נושא יש לענות של שאלה של סטודנט אחר. אורך שתי התשובות גם יחד עמוד אחד – אין לחרוג מכך.
 2. תגובה לשאלה של המרצה  על-סמך קריאת הפריטים הביבליוגראפיים. עליכם להתבסס בתשובתכם על מאמרי הקריאה.
 3. כתיבת שאלה אחת הקשורה לתגובה לשאלת המרצה ובמיוחד לקריאה.  

אורך התשובות לסעיפים ב' ו-ג' גם יחד = עמוד 1 (אין לחרוג מכך).

סך הכול 2 עמודים תשובה לשלושת הסעיפים (אין לחרוג מכך). 

             

              הנחיות לכתיבת השאלות (סעיף ג'):

              א. עד 15 מילים לשאלה.

              ב. השאלה חייבת להסתיים בסימן שאלה ולא בקביעה.

              ג. יש להימנע משאלות בהן התשובה האפשרית היא כן, לא, נכון, לא נכון וכדומה.   

                 כלומר מטרת השאלה "לפתח" חשיבה בהקשר הניהולי.

 • לוח הזמנים להגשת המטלות יינתן בתחילת השנה

 

2. מטלת סיכום: קורס יחסי עבודה:

מטלת סיכום: יצירת פרספקטיבה חדשה:

 

מטרת המטלה ליצור-לפתח פרספקטיבה ארגונית חדשה לעבודת בית-הספר. באפשרותכם להשתמש בכל דימוי או מטאפורה. מטרת המטלה להמציא אפשרות אחרת לעבודה בית ספרית באמצעות מטאפורה/דימוי (דוגמאות יכולות להיות כוורת דבורים, גלגל ענק, מדורת השבט ועוד).

 

אפשרי לבצע את העבודה ביחידים או בזוגות.

 

מרכיבי ההגשה:

א. שם הפרספקטיבה החדשה ומשמעותה. מהו הדימוי?

ב. מאפייני הפרספקטיבה לעבודת הארגון. כיצד הדימוי בא לידי ביטוי בעבודת הארגון? דוגמאות.

ג. מהם היתרונות והחסרונות של פרספקטיבה זו לעבודת הארגון?

ד. מהו תפקידו של המנהל על-פי פרספקטיבה זו?

ה. קשרו את הפרספקטיבה החדשה למספר פרספקטיבות שנלמדו לאורך השנה בקורס (לא מחייב לכולם, רק לאלה שאתם מוצאים התאמה או לחלופין אי-התאמה/ניגוד).

     

אורך כל העבודה 3 עמודים (אין לחרוג מהיקף זה).

עבודת הסיכום תוסבר בשיעור הראשון.

     

ה. מרכיבי הציון הסופי  

כל מטלת כתיבה מהווה 8% מהציון.

סה"כ = 6* 8 = 48%

מטלת הסיום – בחינת הסטודנט את בית ספרו  52%

במקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון, תאושר הגשת העבודה באיחור.

 

הנחיות לכתיבה בכל המטלות:

 1. כתב דיויד
 2. גודל 12
 3. רווח שורה

 

הנחיות כלליות:

אין אפשרות "להעלות" תשובה באיחור.

אין אפשרות לתיקון מטלה.

אין אפשרות לתיקון עבודה סופית.

כל המטלות יועלו לאתר הקורס.

אין אפשרות לקבל ציון לקורס מבלי להגיש את כל המטלות.

המטלה המסכמת תועלה לאתר הקורס וגם תוגש כתדפיס לתא מרצים מספר 119 (קומה 2 בבניין חינוך 905).

 

מטלות וזמני הגשה

מפגש פתיחה

יש לקרוא את הסילבוס ומטלות הקורס בקפידה

 

נושא ראשון

מטלה 1 (תגובה לשאלה שלי + שאלה = עמוד אחד)

 

נושא שני

מטלה 2 (תגובה לשתי שאלות סטודנטים + תגובה לשאלה שלי + כתיבת שאלה = 2 עמודים)

 

מפגש אמצע

 

 

נושא שלישי

מטלה 3 - כנ"ל

 

נושא רביעי

מטלה 4 - כנ"ל

 

נושא חמישי

מטלה 5 - כנ"ל

 

נושא שישי

מטלה 6 - כנ"ל

 

 

 

 

מפגש מסכם

 

 

מטלה סופית

בית-הספר העתידי

 

 

 

 

 

 

ו. ביבליוגרפיה:

    

ספרים נוספים לקריאת המשך

Morgan, G. (1997). Images of organizations. Beverly Hills, CA: Sage. (000338396)(מדעי החברה 658.4 MOR ia )

Bolman , L., & Deal, T. (2003). Reframing organizations: Artistry, choice and leadership. San-Francisco, CA: Josey-Bass. (בספריות אוניברסיטת בר-אילן קיימת מהדורת 1997 : פסיכולוגיה 658.4063 BOL r2)

Hoy, W.K., Tarter, C.J., & Kottkamp, R. (1991). Open schools/Healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills, CA: Sage.  (לא קיים בספריות בר אילן)

Hoy, W.K., & Miskel, C.G. (2013). Educational administration: Theory, research and practice (8th Edition). New-York: McGraw Hill.   (בספריות אוניברסיטת בר-אילן קיימת מהדורת 1982 : חינוך 371.2 HOY e2)

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Work Relation in Educational Systems