ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-412-14 התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

שלחו לחבר

התמודדות בית הספר עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

77-412-14

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ט               סמסטר:      ב'                   היקף שעות:  1 ש"ש

ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה  (מטרות על /מטרות ספציפיות)

מטרות הקורס: להכיר מושגים בסיסיים מתחום החינוך המיוחד, להכיר את עיקרי חוק

החינוך המיוחד וחוק השילוב ואת המורכבות הרבה ביישום חוק זה.במסגרת הקורס ייחשפו

הסטודנטים ללקויות שונות, ילמדו  דרכים  מעשיות וירכשו כלים שיסייעו להם בהתמודדות

עם ילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים  במסגרות החינוך הרגילות

 

ב. תוכן הקורס

רציונאל,נושאים:

חוק החינוך המיוחד קובע כי מערכת החינוך חייבת לתת עדיפות לשילובו של ילד עם צרכים ייחודיים במסגרת רגילה. כדי לאפשר הטמעה נכונה של התהליך יש צורך לחשוף בפני הסטודנטים להוראה את הרקע לתיקון החוק, לעדכונים המופיעים בו, להתייחס למאפייניהם הייחודיים של תלמידי השילוב ולאמצעים המאפשרים שילוב של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים. במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים את הבסיס הפילוסופי וההיסטורי של חוק החינוך המיוחד וחוק השילוב, יבינו מה הם האתגרים והקשיים העומדים בפני מסגרות החינוך הרגילות המשלבות ילדים עם צרכים מיוחדים. הסטודנטים יכירו מאפיינים של לקויות שונות, לקויות קוגנטיביות, חושיות, מוטוריות, התנהגותיות, והפרעות למידה ספציפיות.

הקורס יציע גישות ושיטות שונות להתמודדות המסגרת הבית ספרית הרגילה עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות מלוות במצגות, דיונים, סרטונים לצורך המחשה

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא: חינוך מיוחד וחינוך משלב- הגדרות, מטרות ורציונל

 

2

חוק השילוב-סוגיות ומחלוקות

פריטים 14 13

3

סוגי שילוב; מסגרות חינוכיות בחינוך המיוחד והמשלב; הצוות הפרא-רפואי

פריט 10

4

הכרת לקויות

פריט 3,2

5

הכרת לקויות

פריט 12

6

הכרת לקויות

פריט 11

7

הכרת לקויות

פריט 8

8

הכרת לקויות

פריט 6

9

עמדות הורים ומורים כלפי השילוב

פריטים 4,9

10

ארגון הסביבה החינוכית והחברתית תרומת השילוב לילדים עם התפתחות תקינה

פריט 5

11

דרכי התמודדות

פריט 11,15

12

דרכי התמודדות

תרומת השילוב לתלמידים בעלי התפתחות תקינה

פריטים 16,1,7,9

13

 מתי"א וכתיבת תח"י

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות:

  1. נוכחות בקורס והשתתפות פעילה בשעורים--חובה
  2. קריאת קטעי החובה ברשימה הביבליוגרפית
  3. מבחן מסכם

 מרכיבי הציון הסופי: 100%מבחן

ד. ביבליוגרפיה:

1.אורגן, פ.ג. (2008). ADHD: גישות התייחסות לתלמידים שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב וריכוז. קריית ביאליק: אח (001156388) (חינוך 371.93 אור.אי )

2.הלפרין, א. (2006). שיקום התקשורת של ילדים עם לקות בשמיעה במערכת החינוך: מדריך לצוות החינוכי בבית הספר. ירושלים: מעלות. (001145495) (מכון פדגוגי E371.912 שקו)

3. האוניברסיטה הפתוחה (2015). סוגיות בחינוך מיוחד. (יחידות 7-9 ). מהדורה מעודכנת. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה. (2412209)

4.טלמור, ר. (2007). עמדות מורים באשר לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות לימוד רגילות. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. (עמ' 157-196).  חיפה: אחווה. (1141441)

5.לייזר,י.(2007),דרכי ניהול הסביבה הלימודית ופתרון בעיות משמעת בכיתה המשלבת-אתגר למורים ולצוות המקצועי. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה:אחווה.   עמ'277-321. (1141441) (חינוך E371.9046 שלו.לו)

6.מישורי, ע. (1992). אוטיזם ולקויות תקשורת. ישראל: אלו"ט. עמ' 75-78 : בניית תוכנית אישית עבור הילד, עמ' 117-130: ארגון תהליך הלמידה. (194526)

7. לוי-שמעון, שני (2017), משיקים: אומנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת. ירושלים: משרד החינוך-גף הפרסומים (002447070) (העותק האלקטרוני ברשומה 2448361) (מכון פדגוגי  371.9046E לוי.מש)

8.פלוטניק,ר. (2008). לגדול אחרת, עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. חולון: יסוד. עמ' 11-22,   73-83 (1175385)

9.קליין, פ.ש. וסובלמן-רוזנטל, ו. (2010). ביחד ולבד : שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס. עמ' 162-175 , עמ' 57-67 (1201093) (חינוך 371.9046 קלי.בי)

10.רונן, ח. (2007). סוגיות ומחלוקות בנושא השילוב וההכלה במסגרות חינוך פורמליות. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה: אחווה.  עמ' 27-56. (1141441)

11.ריף, ס.פ. (2009). כיצד לחנוך וללמד ילדים עם ADD/ADHD – הפרעות קשב והתנהגות: שיטות, אסטרטגיות והתערבויות מעשיות. קריית ביאליק: אח. (001162659) (חינוך 618.928589 ריף)

12.שני, ד' ונבו, ב' (2006). סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של לקויי למידה - ההגדרה של הפרעת לקות למידה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 24, 74-70. (000182020)

13.שנקר,ר.וינטראב,נ,פרוש,נ.(2007). תפקודם של ילדים עם שיתוק מוחי ותפקידם של המרפאים בעיסוק במערכת החינוך בישראל: שינויים פרדיגמטיים בראי התאוריה והמחקר.  בתוך: ש. רייטר, י. לייזר וג. אבישר, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה: אחווה.  עמ'433-461. (001141441) (חינוך E371.9046 שלו.לו)

14. משרד החינוך (2009). חוזר מנכ"ל נט/8(ג) - תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך. ירושלים: מחבר. (000384952)

 

15. Østvik, J., Borgunn Y. & Balandin, S.  (2018) ‘So, how does one define a friendship?’: Identifying friendship among students using AAC in inclusive education settings, European Journal of Special Needs Education, 33(3), 334-348. (002369710)

16.Flowers,C., Test,D.W., Povenmire-Kirk,T.C., Diegelmann,K.M., Bunch-Crump,K.R., Kemp-lnman,A.,Goodnight,C.L.(2018),A Demonstration Model of Interagency Collaboration for Student With Disabilities; A Multilevel Approach. The Journal of Special Education Vol.51 (4) 211-221. (000119295)

 

קריאת חובה:פריטים:4.9.10,12,1

שם הקורס באנגלית

 Ways of Schools' Coping with Children with Special   Needs