ד"ר איזמן אסתר 79-8013-01 כלים בסיסיים בחינוך המיוחד  

שלחו לחבר

            כלים בסיסיים בחינוך המיוחד: 79-8013

ד"ר אסתר איזמן

סוג הקורס: הרצאה מלווה בתרגול

שנת לימודים:    תשע"ט                סמסטר:    א'                      היקף שעות:  1 ש"ש

 

א. מטרות הקורס:

  1. הסטודנטים יכירו דרכי עבודה וכלים בסיסיים למסגרות שכיחות בחינוך המיוחד.
  2. הסטודנטים יכירו את סוגי התכניות החינוכיות בחינוך המיוחד ויתנסו בבניית דוגמה
  3. הסטודנט יפתח יכולת ליישם את הידע התיאורטי שנצבר, במצבי למידה מגוונים.
  4. הסטודנטים ילבנו יחד קונפליקטים והתלבטויות בזיקה להתנסות המעשית.

 

ב. תוכן הקורס:

קורס זה מלווה את הסטודנטים בהתנסותם המעשית בשנה ב', ויעסוק בהקניית ידע נדרש ובדיון בהתלבטויות העולות מן השדה.

בחינוך המיוחד המורה פועל בדרכי עבודה מגוונות בכדי לענות על צרכי התלמיד, ומשתמש בכלים ואמצעים בהתאם לסוג החריגות. בשל רוחב היריעה, בקורס זה נתמקד בנושאים המשותפים למרבית המסגרות בחינוך המיוחד.

הנושאים יתמקד בתכנון העבודה בחינוך המיוחד, מתהליך האבחון ועד להתאמת תכניות עבודה, תוך התייחסות לניהול כתה ולבניית תוכניות המיוחדות- תל"א, תח"י, תל"כ ותל"גן, בשילוב מספר אסטרטגיות לטיפול בבעיות משמעת ולשיפור ההוראה לקראת הפנמה ולזכרון.

   

מהלך השיעורים:

הרצאות בליווי מצגות וסרטונים, הדגמות, תרגולים מעשים, דיונים קבוצתיים ולמידת עמיתים.

 

  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

לקראת בניית פרופיל תפקודי- סוגי אבחונים שכיחים בחינוך המיוחד ואיסוף נתונים מתוכם

 

3-4

מאבחון להתערבות- התנסות קבוצתית בניתוח אבחון דידקטי

 

5

סדנא בפתרון קונפליקטים- בליווי המד"פיות

 

6-7

תכניות בחינוך המיוחד- תח"י, תל"א והקשר בינן לבין התכנית הכתתית והגנית

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh7k1_2_1.htm

8

שילוב הסטנדרטים בחינוך המיוחד בבניית תח"י, תל"א- התנסות ותרגול קבוצתי

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/chinuch_leshoni/chinuchleshoni/prisa.htm

9-10

שילוב אסטרטגיות לניהול כתה, פתרון קונפליקטים וטיפול בבעיות משמעת בתכניות הכתתיות/גניות והאישיות

ריף, ס.פ. (2009).

11-12

מלמידה להפנמה ולזכרון- אסטרטגיות לתכנון מידע ולארגונו לצורך הוראה יעילה ומשמעותית

 

13-14

סדנא בנושא חינוך דיאלוגי והקשבה מתמדת לכתה ולתלמיד

לסרי (2012)

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם

77-400: מבוא לילד המיוחד

77-408: דידקטיקה כללית

77-409: דידקטיקה בכתה ההטרוגנית

77-414: עבודה מעשית שלב א'

77-453: עבודה מעשית שלב ב' (צמוד)

דרישות:

נוכחות והשתתפות ופעילה בשיעורים

הגשת מספר תרגילים לאורך הסמסטר

מרכיבי הציון הסופי:

הגשת תרגילים לאורך הסמסטר

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

חוזר מנכ"ל בנושא תוכנית השילוב ותל"א:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/nh7k1_2_1.htm

ברט, א' ושויצקי, צ' (2000). צמתים בדרך- מודל לפתרון בעיות בכיתה. תל אביב : מכון מופ"ת. (454100) (חינוך 371.1024 ברט)

גרינבוים, נ'  וליכטר, נ' (1996). אבחון קריאה וכתיבה. חיפה: אורנים. (354147) (חינוך E372.48 גרי)

ויס, נ' וגלסר ג' (1999). פתרון קונפליקטים בחיי היום-יום- "זוכים בלבד" . תל אביב: עמותת תורת האילוצים לחינוך. (471770) (מ. פדגוגי 370.115 E ויס)

חגי ע' (2005). ילד שלי מיוחד: על ילדים עם קשיים תחושתיים, מוטוריים, שפתיים, תקשורתיים והתנהגותיים. בן שמן: מודן.  (1066840) (חינוך 618.928588 חגי)

חגי, עי וחגי י' (2014).  יש לי ילד אחר : על הורות לילדים לקויי למידה, קשב וריכוז, מינקות ועד בגרות. בן שמן: מודן. (2378137) (חינוך 371.9 חגי)

טוב-לי, א'  (2000). אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט'. קרית ביאליק: אח. (459317) (מ. פדגוגי  E372.48 טוב)

טלמור, מ' (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה. תל אביב: מכללת תלפיות. (1126302). (חינוך E372.43 טלמ)

יריב, א' (1999). שקט בכיתה בבקשה! אבן יהודה, רכס. אבן יהודה: רכס. (427675) ( חינוך E371.1024 ירי)

         לסרי, ד' (2012). רצף של הצלחות. http://www.dialogit.org/archives/1377

פרידמן, י' ופישר נ' (2003). ההורים ובית הספר: עמדות ורמת מעורבות. ירושלים: מכון סאלד. (575620) (חינוך 371.103 פרי)

ריף, ס' פ' (2009). כיצד ללמד ילדים עם ADD/ADHD – הפרעות קשב והתנהגות: שיטות, אסטרטגיות והתערבויות מעשיות. קריית ביאליק: אח. (1162659) (חינוך 618.928589 ריף)

שיף, ר', הר-צבי-הכהן, ש' ולוי-שמעון, ש'  (2004). שפה במחשבה תחילה-צלילים. חולון: רכגולד. (599355) ( מ. פדגוגי E372.6   שיף)

שיף, ר', הר-צבי-הכהן, ש' ולוי-שמעון, ש' (2004). שפה במחשבה תחילה-תבניות. חולון: רכגולד. (599355) ( מ. פדגוגי E372.6   שיף)

שני, מ', לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א' וזייגר, ט' (2003). מעק"ב: מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות . חולון:  יסוד. (001122559) ( מכון פדגוגי E372.48 מעק.מפ)

שני, מ', לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א', זייגר, ט' (2006). א-ת, מערכת לאבחון ליקויים בתהליכי קריאה וכתיבה  על פי נורמות ארציות. תל אביב: מכון מופ"ת. (אין באוניברסיטת בר אילן)

שמר, א' ובר גיא, א'. (2004). "היוועצות" : שותפות בין עמיתים בלמידה ארגונית בשירותי אנוש". מקבץ, כתב עת הישראלי לטפול קבוצתי, 9 (1), 63-89. (001149881)           

Englert, C. S., Zaho, Y., Collings, N., Romig N. (2005). Learning to Read Words: The Effects of Internet-Based Software on the Improvement of Reading Performance. Remedial and Special Education, 26 (6), 357-371. (000132983)

Meyer, B. J., & Ray, M. N. (2011). Structure strategy interventions: Increasing reading comprehension of expository textInternational Electronic Journal of Elementary Education4(1), 127-152. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1070453.pdf

 

ה. שם הקורס באנגלית:

Basic Didactic Tools in Special Education